Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Hallberg, Margareta
Etnologisk koreografi
Att följa ett ämne i rörelse
 
Häftad | 246 sidor |  
ISBN: 978-91-578-0379-5
ISBN10: 91-578-0379-X
Artikelnummer: 759
Pris: 180 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
Boken handlar om etnologi, etnologer och vad ämnet och dess uttolkare gör. I fokus står etnologiska metatexter och sådan etnologisk forskning som visar ämnets komplexitet och mångfald. Vi följer etnologernas texter tätt i spåren och betraktar det de brottas med, konstruerar och strider om. Hallberg diskuterar etnologiämnets förändringar och förvandlingar, spänningar, konflikter och gränser. Genom analytiska begrepp som gränsobjekt och gränsarbete, tankestilar/tankekollektiv och den svarta lådan skapar hon ”sin etnologi”, snarare än att återge ämnet eller skriva etnologins historia. Boken vänder sig till såväl etnologer som humanister och samhällsvetare med intresse för den humanvetenskapliga forskningens intellektuella och sociala villkor.

Margareta Hallberg är docent i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet