Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Silfverberg, Gunilla
Att vara god eller att göra rätt
En studie i yrkesetik och praktik
 
Häftad | 192 sidor |  
ISBN: 978-91-88248-65-7
ISBN10: 91-88248-65-8
Artikelnummer: 617
Pris: 135 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
Hur resonerar hemtjänstens vårdbiträden och chefer i etiskt bjudande situationer? Hur förhåller de sig till de lagar och föreskrifter som antas styra deras verksamhet?
En vanlig uppfattning om yrkesetik är att de till en yrkesgrupp hör ett system av principer och regler som skall kunna tillämpas i kritiska fall. Denna bok koncentrerar sig i stället på de dygder som krävs av en yrkesutövare för att kunna realisera mål, värden och normer förbundna med yrket.
Avslutningsvis presenteras ett förslag till vilka dygder som kan tjäna som grogrund för hemtjänstens socialpolitiska målsättningar. Förslaget till dygdelista kan utgöra underlag för diskussioner mellan politiker, beslutsfattare och områdets verkliga experter: de erfarna vårdbiträdena och deras chefer.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet