Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Koskinen, Maaret
Ingmar Bergman:
<i>Filmen och teatern – en tvärestetisk studie</i>
 
Häftad | 238 sidor |  
ISBN: 978-91-578-0367-2
ISBN10: 91-578-0367-6
Artikelnummer: 739
Pris: 155 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
Som en av världens främsta regissörer har Bergmans gärning studerats av forskare världen över, men fokus har ständigt legat på antingen hans teateruppsättningar eller hans filmer. Vad som saknats i Bergmanforskningen är kunskap om hur hans båda verksamhetsfält, filmen och teatern, korsbefruktat varandra. Koskinen gör en jämförande, tvärestetisk analys av Bergmans iscensättningar inom bägge fält. Hon gör antagandet att verksamheterna står i ett komplext inbördes förhållande till varandra, och att detta kan avläsas i såväl återkommande motiv som stildrag. Koskinen finner att publiken intar en särställning i Bergmans föreställningsvärld – han har ett starkt medvetande om att en iscensättning blir till först i mötet med en publik, tänkt eller verklig.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet