Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Wikström, Owe
Raskolnikov
<i>Den kluvnes väg mot helhet i Dostojevskijs Brott och straff</i>
 
Häftad | 144 sidor |  
ISBN: 978-91-578-0148-7
ISBN10: 91-578-0148-7
Artikelnummer: 571
Pris: 70 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
Dostojevskijs författarskap vittnar om en säregen psykologisk iakttagelseförmåga. Inte minst förmår han visa hur etiska och religiösa konflikter får djupt ingripande psykologiska följder för hans romangestalter. Raskolnikov, den unge huvudpersonen i Brott och straff, studenten som blir mördare, har varit föremål för åtskilliga tolkningsförsök. I denna studie betonar författaren religionens psykologiska betydelse för Raskolnikovs utveckling.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet