Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Sanner, Inga
Den segrande eros
Kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre
 
Inbunden | 277 sidor | Tryckår: 2003 
ISBN: 978-91-578-0427-3
ISBN10: 91-578-0427-3
Artikelnummer: 804
Pris: 190 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
Att kärleken mellan könen är något som upptar den västerländska människan behöver inte betonas. Ibland kan man få ett intryck av att könskärleken har blivit viktigast av allt, och ibland framstår den till och med som själva meningen med livet. Detta avspeglar sig i de teorier om kärleken, som formulerats från slutet av 1700-talet och fram till modern tid. Där beskrivs kärleken som en fundamental kraft i tillvaron, något som ger mål och mening i människors liv. Kärleken har ofta omnämnts i sakrala ordalag och hos vissa tänkare fått framstå som en ersättning för religion. Sådana teorier kom att stå i ett spänningsfyllt förhållande till det religiösa tänkandet, och det är detta förhållande som står i fokus i
Den segrande eros. Kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre. Här ges exempel på hur man har beskrivit kärleken, från slutet av 1700-talet och fram till och med mellankrigstiden i Sverige. Tyngdpunkten ligger på perioden mellan krigen, då diskussionerna kring kärleken och det religiösa tänkandet var livligare än någon gång tidigare. Var det faktiskt så att religionen blivit ersatt av kärleken mellan man och kvinna?
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet