Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Vilks, Lars
Myndigheterna som konstnärligt material
Den långa historien om Nimis, Arx, Omfalos och Ladonien
 
Kartonnage | 106 sidor | Tryckår: 2003 
ISBN: 978-91-578-0429-7
ISBN10: 91-578-0429-X
Artikelnummer: 806
Pris: 160 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
Konstnären Lars Vilks började utan tillstånd 1980 bygga en konstruktion av drivved på Kullabergs naturreservat i nordvästra Skåne. Efter två år reagerade myndigheterna och inledde därmed en långvarig strid om verkets vara och icke-vara. Den väldiga träkonstruk-tionen som fick namnet Nimis fick efterföljare, Arx och Omfalos (båda av betong). Sedan 1982 har rättegångarna om de olagligt uppförda konstverken avlöst varandra , och fortsätter än i denna dag, till synes utan slut. Även försök utanför lagen har gjorts för att ta bort verken – de har angripits med eld, motorsågar och släggor. Hittills har de dock överlevt allt. Deras historia är full av vindlingar och egendomliga inslag; konstnären ser sitt verk i första hand som dessa händelser.

Konstverken på Kullaberg har efterhand blivit välkända turistobjekt och besöks årligen av mer än 30 000 människor. 1996 lät Vilks utropa området kring skulpturerna som ett självständigt land, Ladonien. Sedermera kom projektet att till betydande del förläggas till Internet – på Ladoniens hemsida har mer än 10 000 personer från hela världen ansökt och erhållit medborgarskap i ”landet”.

I den här boken berättar Vilks om händelserna från 1980 ända fram till 2003, då Omfalos, den särpräglat minsta av skulpturerna, efter att ha avlägsnat genom kronofogdens försorg gjorde sin sista resa till Moderna museet.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet