Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Gerle, Elisabeth
Mänskliga rättigheter för guds skull
Att tolka text, tro och tradition. Utkommer juni 2006!
 
1 | Inbunden | 140 sidor | Tryckår: 2006 
ISBN: 978-91-578-0482-2
ISBN10: 91-578-0482-6
Pris: 150 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
Mänskliga rättigheter betraktas ofta som något självklart. Men egentligen är de ganska omstridda. Tradition och sedvänja väger ofta tyngre. I västvärlden för nyortodoxa religiösa grupper inom judendom och kristendom en kampanj mot talet om mänskliga rättigheter. Det ses som ett arv från upplysningen som hotar både tro och tradition. Inom militanta, islamistiska grupper odlas motsättningen mellan en religiös, fundamentalistisk vision av samhället och rättigheter som yttrandefrihet och individens fria val.

Författaren hävdar att vi ständigt behöver granska olika tolkningar av människa och Gud, av heliga texter och den egna traditionen. Först då blir det möjligt att lyfta fram det som är befriande. Liksom det finns inslag i de bibliska texterna som behöver läsas och förstås med nya ögon så måste upplysningsfilosofins övertro på förnuft och rationalitet ifrågasättas. Men nya tolkningar får inte slänga ut barnet med badvattnet. Gudstro kan mycket väl förenas med det moderna, och mänskliga rättigheter behöver inte förkastas för att de ibland uppträtt övermodigt och i västerländsk klädedräkt.

Alla tolkar. De som med Bibeln i hand motarbetar jämställdhet mellan kvinnor och män är sällan för slaveriet. De som är kritiska mot det moderna väljer ändå att bejaka vissa sidor av det moderna livet och förkasta en del av det gamla. De utnyttjar ofta bättre än de flesta modern teknik och global kommunikation.

Elisabeth Gerleär docent i etik vid Lund universitet, har länge undervisat om mänskliga rättigheter och arbetar sedan 2005 vid Svenska kyrkans forskningsavdelning.
Hon har tidigare på Nya Doxa utgivit ”Mångkulturalism – för vem?
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet