Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Benner, Mats
Kunskapsnation i kris? Politik, pengar och makt i svensk forskning
 
Häftad | Ca 320 sidor | Tryckår: 2009 
ISBN: 978-91-578-0534-8
Pris: 190 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
I vår tid ses kunskap som helt avgörande för välfärd, tillväxt och sysselsättning. Då växer också intresset för hur kunskapen styrs och organiseras. Forskning och innovation har alltmer kommit att betraktas som nationella ödesområden i en global ekonomi. Sverige lyfts ofta fram som en modell för det framväxande kunskapssamhället – ett forskningsstarkt och innovationstätt land med en framstående position i internationell jämförelse, väl rustat för framtidens utmaningar. I andra berättelser framstår Sverige istället som en randstat som håller på att akterseglas av andra länder i Europa, Nordamerika och Asien i ett alltmer konkurrensutsatt globalt kunskapssystem.

I denna bok tas dessa påståenden upp till kritisk granskning. Den utgår från ett rikt material om den svenska forskningens olika delar, om universitetens och högskolornas utveckling och om hanteringen av kvalitet, nytta och tillförlitlighet i Sverige. Den belyser det svenska kunskapssystemets utveckling och svarar på frågor om den svenska forskningens tillstånd, om villkoren för svenska universitet och om framtiden för Sverige som kunskapsnation.

Mats Benner är docent vid Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet