Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Sandström, Henning E
Andre Brink och boerideologin
En studie över etik och litteratur med särski
 
Hårdband | 320 sidor | Tryckår: 2010 
ISBN: 978-91-578-0559-1
Pris: 150 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
André Brink är en av Sydafrikas mest uppmärksammade författare. I flera romaner har han skildrat hur rasmotsättningar och apartheidpolitik har påverkat människor och samhälle. Vad Brink ser som väsentligt för förståelsen av apartheidtidens Sydafrika, är att denna icke kan förstås utifrån en analys som endast tar hänsyn till ekonomiska och maktpolitiska faktorer. De teologiska aspekterna är de mest grundläggande. I André Brink och boerideologien undersöker Henning E. Sandström sex av Brinks romaner. Här framkommer en ideologi som baseras på den kalvinistiska kristendomsförståelsen, men där den sydafrikanska kontexten gör att denna ”boerideologi” får en mycket speciell karaktär. Vad som står i fokus, är boernas syn på sig själva och sitt förmenta öde. Högsta norm är boerfolkets självständighet. Boerna tar också utgångspunkt i en speciell förståelse av Bibeln, vilket får till resultat att de ser sig som Guds utvalda folk. Boerfolkets syn på nationell självständighet har en teologisk dimension – det är nämligen deras öde att härska. Allt som motverkar detta intresse, framstår som ett uttryck för onda krafters försök att motverka Guds plan. Historien ses närmast som Guds handlande med boerfolket, medan andra folk antingen ses som intränglingar i södra Afrika eller som underordnade i ett etablerat boersamhälle.
André Brink och boerideologien berör ett tema som är centralt för förståelsen av André Brinks författarskap och för kalvinismen i sydafrikansk kontext.
Henning E. Sandström är teologie doktor och 1. amanuensis vid Høgskolen i Østfold.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet