Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Bondestam, Maja
Tvåkönad
Studier i den svenska hermafroditens historia
 
Inbunden | 295 sidor | Tryckår: 2010 
ISBN: 978-91-578-0572-0
Pris: 180 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Hur kommer det sig att det finns en period i svensk historia när folk var beredda att jämte män och kvinnor också se hermafroditer? Och varför syns de inte längre? Boken Tvåkönad utgör ett första större bidrag till den svenska hermafroditens historia och handlar om människor som svårligen kunnat inordnas i någon av de gängse könskategorierna.

Med utgångspunkt i individuella livsöden, rättegångar och vetenskaplig verksamhet mellan sent 1600- och tidigt 1900-tal undersöks den tvåkönade kroppens plats i vår kultur. Har hermafroditer fått sitta på mans- eller kvinnosidan i kyrkan, i herr- eller damkupén på tåget? Har de haft möjlighet att ingå äktenskap, växla mellan könspositionerna och själva råda över sin sociala och sexuella roll?

Hermafroditens historia berör uppkomsten av ett nytt slags vetande om kroppen och handlar om hur könskodade klasser och subjekt har blivit till, förändrats och försvunnit över tid. Den visar hur vetenskapen har införlivat hermafroditiska kroppar i sina undersökningar och hur människor i en mer vardaglig mening har rationaliserat tvåkönighet. I boken tecknas även konturerna av en sexualitetshistorisk ordning enligt vilken förhållandet mellan kropp, beteende och begär har tolkats enligt helt andra mönster än de för oss välbekanta.

Maja Bondestam är idéhistoriker och verksam som forskare vid Uppsala universitetsbibliotek. Hon har tidigare skrivit boken Den moraliska kroppen (2002).
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet