Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Hellman, Eva
Vad är religion?
En disciplinteoretisk metastudie
 
Häftad | 155 sidor | Tryckår: 2011 
ISBN: 978-91-578-0586-7
Pris: 160 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Vad är religion, och vilka betydelser har vi lagt in i begreppet? Hur länge har vi talat om allmänbegreppet religion och skiljt mellan olika enskilda religioner? Vilka olika ideologier speglas i olika förståelser av religion? Har antikens Cicero, medeltidens Cusanus och upplysningstidens Hume något att säga oss om hur religion kan förstås? Vilka religionsuppfattningar finns i nutida religionskritik? Är religion något som enbart finns i individens inre? Hur kan vi använda begreppet religion för studier av rörelser (som feministteologi eller islamism) som låter talet om Gud åtminstone delvis vara normativt för ordnandet av världen? Detta är några av de frågor som behandlas i boken "Vad är religion? En disciplinteoretisk metastudie". Bokens undertitel signalerar att texten är en kritisk studie av de grundbegrepp religionsvetenskapen vilar på. Boken, som är en första i sitt slag på svenska, vänder sig i första hand till studenter och lärare i religionsvetenskap, andra humanistiska ämnen och samhällsvetenskap.

Bokens inledande del utgår från den samtida debatten i västerlandet, där termen religion ofta används utan att förklaras. I stället har den blivit en oprecis paraplyterm, där betydelsen tas för given. Andra delen utgörs av en begreppshistorisk översikt där centrala faser i begreppsbildningen från antiken till nutiden behandlas. I en tredje systematisk del ligger fokus på två moderna konkurrerande diskurser om religion, en sekulär och en holistisk. Det avslutande avsnittet presenterar en icke eurocentrisk avgränsning av religion. Den kan prövas på de fenomen i det senmoderna globalsamhället som inte låter sig beskrivas eller analyseras med etablerade avgränsningar av religion/er.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet