Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Vilks, Lars
ART
Den institutionella konstteorin, Konstnärlig kvalitet, Den internationella samtidskonsten
 
Häftad | 255 sidor | Tryckår: 2011 
ISBN: 978-91-578-0590-4
Pris: 160 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Vem är medlem i konstvärlden?”, ”Vilken betydelse har den kvalificerade delen av konstvärlden?”, ”Vilka kriterier utgör konstens identitet?” Dessa frågor behandlas ingående utifrån George Dickies institutionella konstteori som hävdar att “det som konstvärlden kallar för konst är konst”. Trots teorins uppenbara brister visar författaren hur man med några justeringar och tillägg kan få tillfredsställande svar inte bara på vad som är konst utan även på hur vad som är bra konst avgörs.

Boken innehåller också en bred och kritisk genomgång av “essentialistiska” konstteorier vilka fortfarande har en avsevärd betydelse i samtidskonsten.”Den internationella samtidskonsten” är den kvalificerat dominerande konst som visas på ledande biennaler och museer världen över. Hur den skall definieras, vad den handlar om och hur dess kvalitetskriterier skapas behandlas ingående. Med en lång rad exempel tillämpas den institutionella teorins möjligheter att bestämma vad som betraktas som kvalitetskonst i samtiden.

Lars Vilks är Fil. dr. vid Lunds Universitet och verksam som konstnär.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet