Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Westerlund, Katarina
Frihetens sammanhang
Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv
 
Kartonnage | 239 sidor | Tryckår: 2012 
ISBN: 978-91-578-0592-8
Pris: 160 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Är vi så fria som vi vill tro? Vad är det som styr och begränsar våra liv i en kultur som hyllar ideal som frihet och självförverkligande? Hur kommer det sig att barnföräldrar känner sig djupt kluvna mellan livet med barnen och yrkesliv, fritid och möjligheter till egen tid? Och vilka budskap skickar vi till våra barn genom att leva och förmedla ideal som frihet, självständighet och självförverkligande?

I den här boken diskuteras spänningen mellan frihet och beroende med utgångspunkt i intervjuer med barnföräldrar och skolpersonal. Tesen är att den frihet vi hyllar i vår kultur begränsas av en mängd materiella och kulturella faktorer. Och det är speciellt i livet med barn som vårt beroende av andra människor och av konkreta omständigheter blir tydligt. Tanken framförs att självklara föreställningar, koder och praktiker i vardagslivet fungerar närmast som en ersättningsreligion.

Katarina Westerlund är lektor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet. Hon har arbetat med livsåskådningars utformning och betydelse i samtiden, speciellt i relation till fälten medicinsk teknik, barn och familj.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet