Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Löfberg, Jan
Ut ur verkligheten
 
Kartonnage | Ca 120 sidor | Tryckår: 2012 
ISBN: 978-91-578-0604-8
Pris: 140 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Gåtan förhållandet innervärld-yttervärld löses enligt boken med analysen att vi felaktigt använder nu-verkligheten som en säck, där vi inkonsistent placerar in "totalupplevelsen", omfattande förutom avsnittet yttervärld också allt det som inte passar in i nu-verklighetens, det materiella universums, rum-tid. Det upptar skenbart den rum-tiden. Dit hör känslor, ljud- och andra förnimmelser, minnen, fantasier och abstrakta tankebyggnader. Allt blir tillsammans en "mental" del av verklighetsprocessens rum-tidskontinuum. Vår vanliga verklighet är alltså en synvilla, en inkonsistent tänkt, egentligen otänkbar, sammanfogning av oförenliga delar, verkliga och inte verkliga, till en låtsasprocess. Detta feltänkande - en sammanblandning av logiska plan, samma logiska fel som t ex begreppsrealismens - betingas av tillvarons villkor, men har uppenbart gjorts svåråtkomligt av vår idealistiska tanketradition. Inte ens empirismens kunskapsidé går fri från Platon-Aristotelesidealismens blockering av rationell analys. Begreppet "verkligheten" måste avmystifieras och bli en rationellt bestämd konstruktion bland andra. Åtskiljandet av dessa logiska plan får omfattande filosofiska konsekvenser. T ex blir begreppet "handling" omöjligt. Bara att låta det moraliska och politiska subjektet bli en konstruktion ovanför verklighetens plan som inte kan ses som kausalfaktor blottlägger stor förvirring och många glidningar i våra moraliska och politiska begreppssammanhang. Jan Löfberg är docent i teologi vid Lunds universitet.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet