Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Jonsson, Leif
Kommunledning, lokal politik och demokrati
Utkommer juli 2015
 
Mjukband | 183 sidor | Tryckår: 2015 
ISBN: 978-91-578-0613-0
Pris: 180 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Lokal politik är viktig för demokrati. Den omsätts i handling i kommuner och för att politiken skall bli verklig måste den bli föremål för styrning i kommunerna. Detta sker i former som kan kallas ledningssystem som måste genomsyras av politik. Det behövs politiker som sköter ledningsfrågor.

Boken bygger på en studie av vad som hände i Motala kommun under mandatperioden 2011–2014 när det gällde att realisera lokal politik med hjälp av ett ledningssystem. I studien, som påbörjades i slutet av 2010 och avslutades våren 2015, har ett omfattande empiriskt material samlats in årligen genom såväl intervjuer med politiker och tjänstemän
som dokument.

Boken innehåller vardagsnära skildringar och idémässiga funderingar. Den vänder sig till människor som är intresserade av frågor om kommunal politik och kommunledning; såväl politiker och tjänstemän i kommuner som forskare och studenter som har ett intresse av samhällsfrågor.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet