Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Samuelsson, Jan
Kalejdoskopisk kärlek
Om sexualitet i det mångkulturella samhället
 
Kartonnage | 160 sidor | Tryckår: 2002 
ISBN: 978-91-578-0415-0
ISBN10: 91-578-0415-X
Artikelnummer: 789
Pris: 190 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
I Sverige uppfattas religiositet ofta som något som hör privatlivet till. Att sexualiteten i religionens värld mycket väl kan vara detaljreglerad ner på den nivån att man bland religiösa lärde har diskuterat vilka samlagsställningar som är acceptabla, kan vara svårt att förstå för en sekulariserad svensk. Det är alltså i hög grad relevant att studera attityder till sex och samlevnad inom olika religiösa system.
Studier har visat att sex och samlevnad är det fält där vi är minst benägna att acceptera uppfattningar som skiljer sig från den egna kulturen, som får utgöra måttstock. Avsikten med den här boken är att ge en bild av sexualiteten i det mångkulturella Sverige, att peka på problem och möjligheter och att diskutera hur en värdegrund för sex och samlevnad kan te sig i ett mångkulturellt samhälle. Exempel ges från religioner som judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Företeelser som sexualbrott, hedersmord och kvinnlig omskärelse beskrivs och diskuteras. Andra frågor som behandlas är vilken hänsyn svenska domstolar skall ta till ”kulturell bakgrund”, eller huruvida 1960-talsbegreppet ”den svenska synden” lever kvar än idag.
Jan Samuelsson är vetenskapsjournalist och författare.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet