Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Boholm, Åsa & Hansson, Sven Ove & Persson, Johannes & Peterson, Martin (red.)
Osäkerhetens horisonter
<i>Kulturella och etiska perspektiv på samhällets riskfrågor</i>
 
Häftad | 180 sidor | Tryckår: 2002 
ISBN: 978-91-578-0414-3
ISBN10: 91-578-0414-1
Artikelnummer: 784
Pris: 160 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
Det moderna samhället beskrivs ofta som ett ”risksamhälle”. Identifiering, hantering och kontroll av risker spelar en allt större roll både i våra privata liv och i olika organiserade verksamheter, exempelvis i industrin och i statliga och kommunala myndigheter. Denna bok representerar en strävan från två ämnen, filosofi och socialantropologi, att ge nya perspektiv på flera av riskforskningens centrala frågeställningar: Filosofin bidrar med tankeverktyg för särskilt två diskussioner: dels den som gäller distinktionen mellan olika slags risk och osäkerhet, dels den normativa diskursen om vilka risker som bör accepteras. Socialantropologin belyser hur uppfattningar om risker och riskers hantering formas av kulturella traditioner och sociala institutioner som bygger på kollektivt omfattade betydelsesammanhang och social praktik.

”…mycket matnyttig för politiker, beslutsfattare inom offentlig sektor, näringsliv samt studerande inom såväl teknisk och humanistisk inriktning som handelsinriktning.”
Lars-Gunnar Flyghed i Bibliotekstjänsts Sambindningshäfte
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet