Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Rolf, Bertil
Militär kompetens
<i>Kreativa traditioner 1500–1940</i>
 
Kartonnage | 300 sidor |  
ISBN: 978-91-578-0066-4
ISBN10: 91-578-0066-9
Artikelnummer: 670
Pris: 190 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
Militär planering, beslut och handling vilar på traditionella begrepp och metoder. Mellan 1500 och 1940 lades intresset vid rent militära lösningar på nationella konflikter. Officerskåren professionaliserades och avskärmades från samhällets övriga beslutsarenor.
Boken studerar fyra militära traditionsbyggen. Machiavelli och Clausewitz skrev under inflytande av nationella katastrofer. När deras politiska och militära traditioner hade havererat blev tidigare erfarenheter och framgångsrecept livsfarliga. De försökte förnya sin militära tradition genom att ympa på begrepp och analysmetoder från intellektuella tanketraditioner.
Boken analyserar militär kompetens med hjälp av nyinstitutionell samhällsteori och påvisar hur militär rationalitet är beroende av historiska, politiska och sociala faktorer.
Bertil Rolf är professor i filosofi.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet