Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Samtliga titlar

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


A Smorgasbord of Cognitive Science, Grdenfors, Peter m.fl.. Pris: 180 kr.
I denna bok, som är på engelska, ges en introduktion till området Kognitionsvetenskap. Denna nya disciplin förenar forskning inom lingivistik, filosofi, datalogi och filosofi. Boken är skriven av forskare vid Lunds universitet med den välkände professor Peter Gärdenfors i spetsen.

Abortetik i ny dager, Sundström, Per. Pris: 130 kr. Köp
Författaren förespråkar en fenomenologisk etisk ansats, som utgår från ett ansvar gentemot såväl den gravida kvinnan som fostret.

Aktuella livsåskådningar Del 1, Existentialism, Marxism. Bråkenhielm, Carl Reinhold & Grenholm, Carl Henric & Koskinen, Lennart & Thorsén, Håkan (red.). Pris: 130 kr. Köp
Bråkenhielms klassiska översikt över viktiga texter i vår tanketradition.

Aktuella livsåskådningar Del 2, <i>Feminism, ekologi, humanism, livsåskådningsperspektiv i psykologin och naturvetenskapen</i>. Bråkenhielm, Carl Reinhold & Grenholm, Carl Henric & Koskinen, Lennart & Thorsén, Håkan (red.). Pris: 130 kr.
Bråkenhielms klassiska översikt över viktiga texter i vår tanketradition.

Alienation, <i>En genomgående linje i Karl Marx’ tänkande</i>. Andersson, Lars. Pris: 160 kr. Köp
En granskning av alienationstankens framväxt i Karl Marx’ skrifter.

Alkemi, romantik och rasvetenskap, <i>Om en vetenskaplig tradition</i>. Hanson, Hertha. Pris: 145 kr. Köp
Hanson förklarar rasvetenskapens plats i den vetenskapliga traditionen.

Amazonliv, En romandokumentär om ABC 603. Ekegren, Staffan. Pris: 160 kr.
SLUTSÅLD NY UPPLAGA PLANERAS EJ -

Anden i naturen, <i>Naturfilosofen Hans Christian Ørsted - experimentalfysiker</i>. Lindborg, Rolf. Pris: 110 kr.
Lindborg förklarar bakgrunden till hur Ørsted kom att finna elektromagnetismen.

Andre Brink och boerideologin, En studie över etik och litteratur med särski. Sandström, Henning E. Pris: 150 kr. Köp
I André Brink och boerideologien undersöker Henning E. Sandström sex av Brinks romaner. Här framkommer en ideologi som baseras på den kalvinistiska kristendomsförståelsen, men där den sydafrikanska kontexten gör att denna ”boerideologi” får en mycket speciell karaktär.

Antikens visdomar. Filosofins mothistoria 1, Onfray, Michel. Pris: 180 kr. Köp
Den inledande volymen i Filosofins Mothistoria. En filosofihistori som ger de materialistiska filosoferna en mera rättmätig plats i filosofihistorien.

Antropologisk teori, Layton, Robert. Pris: 155 kr. Köp
I denna nyskapande introduktion granskar professor Layton de idéer som inspirerat antropologer i deras undersökningar av samhällen runtom i världen.

Arkadien, <i>Om herdar och herdinnor i svensk dikt</i>. Lewan, Bengt. Pris: 160 kr.
I denna rikt illustrerade bok om svenska pastoraldiktare hävdar Lewan att drömmen om herdarna hade en utopisk dimension, känslans och frihetens seger över förnuftet. I många hundra år var pastoralen en av de få möjligheterna att spekulera över hur livet kunde levas, om man vågade bryta med tradition och konvention.

ART, Den institutionella konstteorin, Konstnärlig kvalitet, Den internationella samtidskonsten. Vilks, Lars. Pris: 160 kr. Köp
Vem är medlem i konstvärlden?”, ”Vilken betydelse har den kvalificerade delen av konstvärlden?”, ”Vilka kriterier utgör konstens identitet?” Dessa frågor behandlas ingående utifrån George Dickies institutionella konstteori som hävdar att “det som konstvärlden kallar för konst är konst”.

Atlantiska religiösa nätverk, Transoceana kontakter, trossamfund och den e. Weiss, Holger; Mickwitz, Joachim; Hollsten, Laura; Sundelin, Anna; Kananoja, Kalle. Pris: 150 kr. Köp
Religion, nätverk och aktörer är i fokus i denna antologi som behandlar den atlantiska världen under slavhandelseran ur ett globalhistoriskt perspektiv.

Att bygga för kunskap, Festskrift till Hans Wieslander. Tengstrand, Anders (red.). Pris: 135 kr. Köp
Antologi om högskoleutbildning till avgående rektorn för Högskolan i Växjö.

Att göras till filmarbetare, Herrman, Margaretha (red). Pris: 160 kr. Köp
Hur görs egentligen en filmarbetare? Enklaste svaret är att man utbildar sig eller blir upplärd inom branschen.

Att organisera kommuners ledning!, Jonsson, Leif & Arnell, Sven-Inge. Pris: 280 kr. Köp
Boken vänder sig till läsare som är intresserade av samhällsorganisatoriska frågor och framför allt av kommunledning.

Att vara god eller att göra rätt, En studie i yrkesetik och praktik. Silfverberg, Gunilla. Pris: 135 kr.
Silfverberg visar hur vissa begrepp från Aristoteles\' Filosofi kan användas för att förstå en enskild människas praktiska omdöme i en konkret handlingssituation. Resonemangen utgår från hemtjänstens praktik, men kan också utvidgas till att omfatta en allmän diskussion om yrkesetik.

Att övertyga från predikstolen, Wallgren Hemlin, Barbro. Pris: 160 kr.
En intressant och underhållande studie om predikanters retorik -- och hur den hänger samman med vem som står i predikstolen.

Barockens libertiner, Filosofins mothistoria 3 (Utkommer maj 2010!). Onfray, Michel. Pris: 180 kr. Köp

Besinningens konst - Hjalmar Bergmans romaner, Furumark, Erik. Pris: 160 kr.
Litteraturvetaren Furumark guidar oss genom Hjalmar Bergmans textlandskap.

Bhagavad - Gita, Bhagavad - Gita. Pris: 160 kr. Köp
Det klassiska Indiens mest lästa verk och en del av världlitteraturens största epos Mahabharata. Översättning från sanskrit: Martin Gansten

Bibelsyn, Tillkomst, tolkning och giltighet. Blennberger, Erik. Pris: 190 kr. Köp
Blennberger ger redskapen för att behandla begreppet bibelsyn, och för en kritisk och konstruktiv diskussion kring hur man kan hantera problem kring är förbundna med Bibeln.

Blotta tanken, Gärdenfors, Peter. Pris: 160 kr. Köp
Den välkände kognitionsvetenskapsprofessorn tar hjärnans och medvetandets utveckling under behandlilng.

Blågul islam?, <i>Muslimer i Sverige</i>. Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.). Pris: 145 kr.
Omtalad antologi som med utgångspunkt i dagens situation behandlar inomislamiska rörelser och organisationer (sufism, cyberislam, muslimsk kvinnorörelse etc), hur islam fungerar i det svenska samhället samt hur tro och tradition anpassas till och förändras bland svenska muslimer.

Brännpunkt Jerusalem, Om fundamentalism, fred och försoning i den heliga staden. Ahlberg, Sture. Pris: 180 kr.
Boken handlar om judendomens, kristendomens och islams historiska förankring vid Jerusalems berg.

Charles Darwin, Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 155 kr.
Charles Darwin liv och verk behandlas kärleksfullt i denna njutbart läsbara bok, skriven i typiskt flyhänt Hylland Eriksen-stil.

Crossroads, <i>Möten med den samtida amerikanska litteraturen</i>. Holmberg, Claes-Göran. Pris: 145 kr. Köp
En personligt hållen och initierad orientering om de senaste decenniernas amerikanska litterära rörelser. Vi möter Don DeLillo, John Barth, Richard Ford, Joseph Heller och många fler.

Dag Hammarskjöld - en vilja bortom stigarna, Utkommen. Lundahl, Anders. Pris: 120 kr.
I boken beskriver författaren de tankemotiv och filosofiska impulser som varit avgörande hos Hammarskjöld vid författandet av Vägmärken.

Darsán - Det gudomliga skådandet, <i>En introduktion till hinduisk ikonografi</i>. Eck, Diana. Pris: 130 kr. Köp
En originell och lättillgänglig introduktion till modern hinduism i Indien.

De tidiga upanisaderna (Inbunden), De tidiga upanisaderna. Pris: 260 kr.
Upanisadernas många anonyma författare levde under de sju sista århundradena före vår tideräkning, en tid av dramatiska förändringar i norra Indien, då nya läror som buddhismen och jainismen uppstod.

De tidiga upanisaderna (Mjukband), De tidiga upanisaderna. Pris: 180 kr. Köp
Upanisadernas många anonyma författare levde under de sju sista århundradena före vår tideräkning, en tid av dramatiska förändringar i norra Indien, då nya läror som buddhismen och jainismen uppstod.

Den förtrollade zonen, <i>Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland</i>. Gustafsson, Lotten. Pris: 180 kr. Köp
Den omåttligt populära gotländska Medeltidsveckan med dess identitetslekar skildras ur etnologiskt perspektiv.

Den hänsynslösa cellen, <i>Om modern cancerbiologi</i>. Ernberg, Ingemar. Pris: 100 kr.
För att avmystifiera sjukdomen och kontrollera skräcken som hänger vid den behövs bättre kunskap om cancersjukdomar och om vad cancer är. Illustrerad.

Den kristna hedonismen. Filosofins mothistoria 2, Onfray, Michel. Pris: 180 kr.
I boken behandlas främst den kristendomens undanträngda baksida med företrädare bland gnostiker och kättare. Onfray behandlar även utförligt själständiga tänkare som Erasmus och Montaigne som utvecklade en \"epikureisk kristendom\".

Den levande gudinnan, Junus, Petra. Pris: 160 kr. Köp
En spännande bok om kvinnors behov av att ha en relation till en gud som de kan känna igen sig i.

Den lyckliga ockupationen, Oravsky, Vladimir. Pris: 145 kr. Köp
Sensuella recept från naturens eget kök och en läsebok för alla åldrar och många smakriktningar om honom själv och om invandrade och inhemska människor och djur.

Den mediala vetenskapen, Ekström, Anders (red.). Pris: 260 kr.
Hur påverkas vetenskapens medialisering frågor om forskningens legitimitet och hur förändras forskningskommunikationens roll när vetenskapen på ett allt ensidigare sätt beskrivs som en ekonomisk tillväxtfaktor? Sex forskare undersöker förhållandet mellan vetenskap, medier och publik i ett längre historiskt perspektiv, från 1800-talet fram till våra dagar.

Den medvetna kokkonsten, Utkommer juni 2006!. Gustafsson, Inga-Britt & Klein, Örjan. Pris: 240 kr. Köp
I denna bok, en uppdaterad och omarbetad upplaga av ”Den medvetna kokkonsten” (Liber 1997), förenas matlagningen som konstart och vetenskap, som förenar gastronomi och välbefinnande.

Den mognade sorgen, Kallenberg, Kjell. Pris: 85 kr. Köp
Om vikten av att ta sig tid att sörja, och om tidens roll i sorgearbetet.

Den mänskliga naturen, Anderberg, Thomas. Pris: 155 kr. Köp
En filosofisk betraktelse över olika problem som ingrepp i miljön för med sig.

Den profana kulturens Gud, <i>Perspektiv på Ingemar Hedenius’ uppgörelse med den kristna traditionen</i>. Thalén, Peder. Pris: 155 kr. Köp
Thalén skärskådar det profana samhällets gudsbild, och hur kristendomskritiken följer av den.

Den segrande eros, Kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre. Sanner, Inga. Pris: 190 kr.
Kärlek som ersättning för religion? Initierad presentation av hur man har beskrivit kärleken i olika tider, med exempel från slutet av 1700-talet till mellankrigstiden. Utk aug.

Den skapande evolutionen, Fagerström, Torbjörn. Pris: 140 kr. Köp
Vad spelar egentligen slumpen för roll i evolutionen? Hur går det till när organ bildas genom biologisk evolution? Ny utvidgad och omarbetad upplaga!

Den tidiga kyrkans historia, Chadwick, Henry. Pris: 190 kr.
En lysande sammanfattning, av en av nutidens främsta auktoriteter på den tidiga kristendomens historia.

Den tyska revolutionen 1918-1919, Haffner, Sebastian. Pris: 160 kr.
Utkommer aug. Se under nyheter för beskrivning.

Den utbrände kronofogden som fann lyckan, Sjöberg, Fredrik. Pris: 50 kr. Köp
Författaren Fredrik Sjöberg, som nådde en stor publik med sin Augustnominerade bok Flugfällan (Nya Doxa 2004), ger nu ut några av sina bästa och mest omtalade essäer i bokform.

Den utbrände kronofogden som fann lyckan, Sjöberg, Fredrik. Pris: 180 kr.
Författaren Fredrik Sjöberg, som nådde en stor publik med sin Augustnominerade bok Flugfällan (Nya Doxa 2004), ger nu ut några av sina bästa och mest omtalade essäer under titlar som bl a ”Gladporr för feminister”, ”Koffeinets kulturhistoria” och ”Världens mest omskrivna skärgård”

Den vildväxande högskolan, Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar. Kim, Lillemor & Mårtens, Pehr (red.). Pris: 190 kr.
Bilder av organisationskulturer och möten mellan gammalt och nytt i högskolan. Utgiven i samarbete med forskningsinstitutet SISTER. Utk maj.

Det filosofiska arvet från Uppsala, Lundahl, Anders. Pris: 130 kr. Köp
Lundahl vidgar bilden, inte bara av den klassiska uppsalafilosofins teoretiska fundament och manifest, utan också synen på dess historiska förutsättningar.

Det givna och det föränderliga, <i>En antologi om biologi, människobild och samhälle</i>. Uddenberg, Nils (red.). Pris: 155 kr. Köp
Antologin ger olika aspekter på den evigt aktuella frågan om relationen mellan biologi och samhälle.

Det hippokratiska arvet, <i>Den medicinska etikens historia tecknad utifrån källtexterna</i>. Sundström, Per. Pris: 180 kr.
Historiska texter i medicinsk etik som ger en fyllig bild av arvet efter läkekonstens antike fader. Se även Hippokrates, Om läkekonsten!

Det kommunikativa handlandet, <i>Kulturella perspektiv på medier och konsumtion</i>. Bjurström, Erling & Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi. Pris: 120 kr.
Med kulturanalytisk utgångspunkt vävs här samman teorier om konsumtion och medieanvändning, med fokus på hur människor skapar mening genom att köpa och använda varor.

Det konstnärliga uppdraget, Vilks, Lars. Pris: 110 kr.
SLUTSÅLD Ny upplaga planeras ej.

Det nya forskningslandskapet, <i>Perspektiv på vetenskap och politik</i>. Sandström, Ulf (red.). Pris: 250 kr. Köp
Ger en förträfflig överblick över forskarvärlden i dag. Fylliga och aktuella bidrag.

Det omedvetna, Historien om ett utopiskt rum. . Pris: 257 kr. Köp
Författaren ger en fascinerande berättelse om olika sätt att se på det fördolda i människan och i tillvaron i sin helhet.

Det pessimistiska förnuftet, <i>Filosofiska essäer och porträtt</i>. Nordin, Svante. Pris: 160 kr.
En rad personliga porträtt av äldre och yngre filosofer som särskilt fångat professor Nordins intresse – Sokrates, Platon, Spinoza, Wittgenstein, Foucault...

Det politiska djuret, Ryder, Richard D.. Pris: 155 kr. Köp
Presentation av djurrättsrörelsens framväxt och en lansering av en ny grund till samhörighet mellan människor och djur: förmågan att känna smärta.

Det psykiska arvet, Stenbäcker, Rolf. Pris: 170 kr.
Utifrån begreppet jagsvaghet ges en helhetsskapande, realistisk och hoppingivande framställning av ett av vår tids stora samhällsproblem.

Det stora sammanhanget, <i>Moderna svenskars syn på människors plats i naturen</i>. Uddenberg, Nils. Pris: 143 kr. Köp
Uddenberg studerar en av människans viktigaste relationer – den till naturen – har förändrats det senaste århundradet.

Det utmattade Västerlandet, Argullol, Rafael & Trias, Eugenio. Pris: 135 kr. Köp
Om situationen i Europa och Västerlandet efter kommunismens sammanbrott, om dess bakgrund och dess framtida möjligheter.

Dialoger om naturlig religion, Hume, David. Pris: 180 kr. Köp
Hume hävdar att grunden till religionens uppkomst ligger i för oss naturliga känslor, fruktan för döden och kommande olyckor, hopp om belöning m. fl. Dessa förleder oss att anta något gudomligt i världen. Eftersom gudstron framspringer ur känslan kan den inte stödjas med argument.

Djur och människor, <i>En antologi i djuretik</i>. Gålmark, Lisa (red.). Pris: 160 kr.
De viktigaste djuretiska och djurrättsfilosofiska texterna samlade i en volym.

Djur som brottsoffer, Striwing, Helena. Pris: 180 kr.
Striwing sätter fokus på ett stort och eftersatt problem, av vikt för såväl människor som djur.

Djurens frigörelse, Singer, Peter. Pris: 125 kr.
Klassiskt djurrättsfilosofisk verk av en av rörelsens mest kända företrädare.

Djurens idéhistoria, Holmberg, Gustav; Nordin, Svante och Tunlid, Anna (red.). Pris: 115 kr. Köp
Djurens idéhistoria är, kanske inte oväntat, människornas. Människorna upptäcker sig själva genom djuren, genom likheten och identifikationen.

Djurens liv, Coetzee, J.M.. Pris: 130 kr.
Starkt skönlitterärt inlägg i djurrättsfrågan av den sydafrikanske nobelpristagaren 2003. Kommentarer av bl.a. Peter Singer ingår i boken.

Djurens rättigheter, <i>En filosofisk argumentation</i>. Regan, Tom. Pris: 190 kr.
Grundläggande verk av den filosof som mest utförligt behandlat begreppet djurens rättigheter.

Djurrätt, En fråga om frihet, jämlikhet, solidaritet. Gålmark, Lisa. Pris: 100 kr.
En engagerad, kunnig, heltäckande bok om den nya synen på djurens rättigheter. SLUTSÅLD

Djävulens järnväg, En resa i Amazonas historia. Kaarsberg, Christian. Pris: 130 kr.
Om en resa genom den brasilianska djungeln, längs den civilisationens drömprojekt som blev en mardröm och en massgrav för tusentals arbetare. Illustrerad.

Doktor Semmelweis och barnsängsfebern, Nuland, Sherwin. Pris: 170 kr.

Drömmen om makt, <i>Historien om människans kamp mot det levande</i>. Magnér, Björn & Magnér, Helena. Pris: 160 kr. Köp
En utmanande och tankeväckande bok om hur människans maktsträvan ödelägger hennes möjlighet till ett gott och värdigt liv.

Dumhet som inte är bra, Fatala logiska fel om demokrati, i människosyn och i filosofisk helhetssyn. Löfberg, Jan. Pris: 100 kr. Köp
Ett logiskt tankefel har en tendens att förbli oupptäckt – mer än andra feluppfattningar – och kan därför få förödande verkningar som fortsätter under lång tid. Särskilt om vi medvetet vill stå emot antiintellektualism, har vi anledning att påtala logiska fel som gör eller kan göra skada. Det ingår då i välgärningen att tåla förargelsen den väcker. Boken tar upp flera fal

Egoism, Eriksen, Thomas Hylland & Hessen, Dag O.. Pris: 145 kr. Köp
En "växelsång" mellan biologi och socialantropologi, om egoismen som kraft och drivmedel inom båda discipliner.

Elden och hjulet, En essä om indisk filosofi. Madsen, Kjell. Pris: 190 kr. Köp
God introduktion till hinduistiskt och buddhistiskt tänkesätt, utan krav på förkunskaper.

En fråga om smak?, Meynell, Hugo A.. Pris: 160 kr. Köp
Hur definierar man det estetiska, och har det en annan dignitet än smak? Meynell reder ut begreppen.

En norsk besvärjelse, <i>17 maj-firande vid 1900-talets slut</i>. Blehr, Barbro. Pris: 145 kr.
Det norskaste av det norska, 17 maj-firandet, granskas ingående ur etnologisk synvinkel.

Ensamma i världen, Människans särställning inom naturvetenskap och teologi. van Huyssteen, Wentzel J. Pris: 210 kr. Köp
Författaren visar hur naturvetenskapliga och teologiska perspektiv på evolutionen kan komplettera varandra och kastar ljus över den stora frågan om vad det innebär att vara skapad till Guds avbild.

Erfarenheter av zen, Barnekow, Sten. Pris: 390 kr.
Spännande resa till japanskt zenkloster och till människans innersta.

Erik Gustaf Geijer - filosofen, Lundahl, Anders. Pris: 155 kr.
Initierat och inträngande om den folkkäre skaldens nästan okända insats som filosof.

Etnicitet och nationalism, Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 160 kr. Köp
Intresseväckande och aktuell genomgång av nationsbegreppet, med tyngdpunkt lagd på etnisk identitet.

Etnologisk koreografi, Att följa ett ämne i rörelse. Hallberg, Margareta. Pris: 180 kr.
Slut - Ny upplaga planeras ej

Ett djur bland alla andra?, Biologin och människans uppfattning av sin plats i naturen. Uddenberg, Nils. Pris: 145 kr.

Ett försök att beskriva det ogenomträngliga, Solstad, Dag. Pris: 160 kr. Köp
En rasande, politisk och existentiell thriller, av en av den skandinaviska samtidens mest centrala författare.

Ett mönster i livets väv, <i>Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi</i>. Eriksson, Stefan. Pris: 190 kr. Köp
En vägledning till Wittgensteins filosofiska metod och dess relation till vår syn på religion.

Europas gränser, Essäer om europeisk identitet. Europas gränser. Pris: 180 kr. Köp
I fem essäer skriver idéhistorikerna Gunnar Broberg, Jonas Hansson, Sten Högnäs, Rebecka Lettevall och Svante Nordin om olika aspekter på europeisk identitet.

Fadern, sonen och berättaren, <i>Minne och narrativitet hos Sven Delblanc</i>. Forslid, Torbjörn. Pris: 155 kr.
Hyllad avhandling om folkkär författare.

Familj i förändring, Utkommen. Olsson, Gunilla M. Pris: 160 kr. Köp
I den här boken diskuteras frågor som rör äktenskap och familj, där kristen tradition och livssyn framträder mot bakgrund av ett samhällsklimat präglat av ökad otrygghet, inte minst bland barn och unga.

Farblondzhete Briv, (Brev på villovägar). Lagercrantz, Rose. Pris: 100 kr. Köp
På ett enkelt och laddat språk berättar författaren om hur tre judiska syskon nätt och jämt lyckas överleva koncentrationslägren.

Farlig förenkling, Om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna. Gerle, Elisabeth. Pris: 160 kr.
Sverigedemokraterna och Humanisterna är två helt olika grupperingar, med olika åsikter. Trots detta finns det likheter. Med hjälp av Jürgen Habermas och andra visar Gerle på de komplexa rötterna i det vi kallar upplysning och sanning.

Feministisk filosofi, Emt, Jeanette & Mansén, Elisabeth (red.). Pris: 160 kr.
En antologi nyckeltexter inom den angloamerikanska feministiska filosofin, med bl.a. Marilyn Frye, Susan Sherwin och Trudy Govier.

Filosofernas krig, Den europeiska filosofin under första världskriget. Nordin, Svante. Pris: 60 kr. Köp
Filosofer som Wittgenstein och Heidegger påverkades enormt av första världskriget. Augustnominerad! Illustrerad. Pocket.

Filosofiska essäer om människovärde, Egonsson, Dan. Pris: 155 kr. Köp
Har det att vara människa ett egenvärde – och vad betyder det? Egonsson behandlar bl.a. positiv särbehandling, världssvält och prostitution.

Flickbok, Rosendal, Agneta W.. Pris: 140 kr. Köp
Novellsamlingen Flickbok består av ett tjugotal mer eller mindre absurda berättelser.

Flugfällan, Sjöberg, Fredrik. Pris: 39 kr.
Nominerad till Augustpriset 2004 för bästa svenska fackbok.

Flugfällan, Sjöberg, Fredrik. Pris: 180 kr.
Finns nu endast i pocket.

Flyktkonsten, Utkommen.. Sjöberg, Fredrik. Pris: 160 kr. Köp
I Flyktkonsten följer författaren den bortglömde svenske akvarellmålaren Gunnar Widfors som reste till USA i början av 1900-talet.

Forskning och etiska koder, Petersson, Bo. Pris: 190 kr. Köp
En utmärkt introduktion till området forskningsetik.

Franska idiom, <i> Cirka 8000 målande uttryck och ordvändningar med översättningar och översättningsvarianter</i>i. Rönnheim, Kjell. Pris: 250 kr. Köp
Oumbärligt referensverk, med översättningar av idiom, ordspråk o.d. till och från franska, för alla som använder sig av och är intresserade av franska språket.

Frege och idén om det givna, Johansson, Thorsten. Pris: 140 kr. Köp
Johansson undersöker Freges språkbegrepp och hur det skiljer sig från de idéer om språket som är förhärskande i filosofin idag.

Freges filosofi, Lundahl, Anders. Pris: 130 kr. Köp
En studie över Gottlob Frege och de logiskt-filosofiska motiv som är förknippade med logicismens framväxt.

Frihetens sammanhang, Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv. Westerlund, Katarina. Pris: 160 kr. Köp
I den här boken diskuteras spänningen mellan frihet och beroende med utgångspunkt i intervjuer med barnföräldrar och skolpersonal.

Från Hägerström till Hedenius, Nordin, Svante. Pris: 155 kr.
Professor Nordins utmärkta översikt över svensk filosofihistoria under 1900-talet.

Från urhund till sällskapshund, En zoologs funderingar om hundens historia. Sjölander, Sverre. Pris: 190 kr. Köp
Varifrån kommer hunden? Hur har den utvecklats i sitt samliv med människan? Hur mycket varg finns kvar?

Från vardagsvett till statistisk beviskonst, En historisk inledning. Halldén, Sören. Pris: 180 kr. Köp
En skildring från gränsområdet mellan filosofi och statistik.

Främmande stränder, Texter om litteratur. Coetzee, John Maxwell. Pris: 180 kr.

Fysik per vers, <i>En trippel Newton och andra sånger</i>. Törnkvist, Sören. Pris: 50 kr.
En pedagogisk, rolig blankversberättelse om naturvetenskapens grunder från Arkimedes till Ohm. Pocket.

Fågel, fisk och folk, <i>Från beteendeekologins forskningsfält</i>. Ulfstrand, Staffan. Pris: 100 kr. Köp
Har djurs beteende utformats likadant som t.ex. deras kroppsfunktioner – och gäller det då även människor? Illustrerad.

Förlåt jag blott citerar, Om citatets idéhistoria. Nordin, Svante. Pris: 145 kr. Köp
Ytterligt underhållande och lärd bok om citatets betydelse, i idéhistoria, retorik och forskning.

Förnuft och religiös tro, <i>En inledning till religionsfilosofin</i>. Peterson, Michael & Hasker, William & Reichenbach, Bruce & Basinger, David. Pris: 180 kr. Köp
Boken behandlar frågor om t.ex. religiösa upplevelser, tro och förnuft, gudsbevis, under och mirakel, det ondas problem och livet efter döden.

Förtrycket av kvinnorna / Kvinnornas befrielse, Mill, John Stuart & Mill, Harriet Taylor. Pris: 160 kr. Köp
En filosofisk och kvinnohistorisk klassiker.

Gaius Julius Caesar, <i>Politik och moral i det romerska imperiet</i>. Ørsted, Peter. Pris: 160 kr.
Caesars liv präglades av dramatik och upplösning, samma begrepp som karaktäriserade den historiska period han levde i. En biografi men också en bra skildring av romarriket.

Globaliseringens kulturer, Postkolonialism, rasism och kulturell identitet. Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria & Thörn, Håkan (red.). Pris: 185 kr. Köp
En omtalad och mycket efterfrågad antologi som ger en god introduktion till den postkoloniala teorin.

Gränslös forskning, Edqvist, Olle. Pris: 160 kr. Köp
Svensk forskning har under de senaste decennierna omvandlats på djupet genom en stadigt fortskridande internationalisering.

Gud i Odessa och Satan i Paris, En jiddischantologi. Schulman, Salomon. Pris: 190 kr. Köp
Antologin Gud i Odessa och Satan i Paris representerar en rest av en storhetstid då jiddischlitteraturen brottades med modernismen samtidigt som den sneglade tillbaka på sitt litterära arv från den judiska bokvärlden.

Gud är blå, <i>De nya religiösa rörelserna</i>. Rothstein, Mikael. Pris: 160 kr. Köp
Vad är nytt i de s.k. nya religionerna? Kan de hjärntvätta människor? Varför väcker de sådan vrede och indignation?

Gud, kunskap och vara, <i>Kunskapsteori och metafysik hos Ingemar Hedenius</i>. Rehnman, Sebastian. Pris: 180 kr. Köp
En grundlig undersökning av Hedenius’ grund för kristendomskritiken, och huruvida den är giltig eller ej.

Guds moral, <i>En essä om lidandets och onskans problem</i>. Anderberg, Thomas. Pris: 40 kr.
Pocket! Personlig, uppmärksammad bok om teodicéproblemet av filosofen och författaren Anderberg.

Guds moral, <i>En essä om lidandets och ondskans problem</i>. Anderberg, Thomas. Pris: 110 kr.
Personlig, uppmärksammad bok om teodicéproblemet av filosofen och författaren Anderberg.

Gutenberg och hans verk, Füssel, Stephan. Pris: 155 kr.
I den digitala tidsåldern väcks intresset för gångna tiders tryckerikonst. Vackert färgillustrerad om boktryckets historia fram till våra dagar.

Handbok för ateister, En ateologisk betraktelse. Utkommen. Onfray, Michel. Pris: 190 kr. Köp
Onfray argumenterar för ett hedonistiskt förhållningssätt och att vi skall knyta an till upplysningstidens ideal där förnuftet står i centrum. Han förespråkar en ”ateologi”.

Handledning av doktorander, Lindén, Jitka. Pris: 190 kr. Köp
Handledarens oumbärliga handbok i mötet med doktorander och studenter.

Heideggers barn, Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas och Herbert Marcuse. Wolin, Richard. Pris: 190 kr.
Skarp genomgång av det dilemma Martin Heideggers fyra briljanta judiska lärjungar hamnade i genom hans ställningstagande för nazismen, och hur de hanterade det.

Hemma i cyberspace, Janlert, Lars-Erik. Pris: 95 kr. Köp
Vilka IT-visioner vägleder forskning och utveckling i dag? Illustrerad.

Hemmabyarna, Larsson, Hans. Pris: 105 kr. Köp
”Min djupaste filosofi finns i Hemmabyarna, bara di kan söka opp den.”

Hinduiska gudinnor och kvinnor, <i>En introduktion</i>. Hellman, Eva. Pris: 104 kr.
Hinduismen är den religon som har mest framträdande kvinnliga gudomar. Hur förhåller dessa sig till de hinduiska kvinnorna? Illustrerad.

Historia som domstol, Wiklund, Martin. Pris: 160 kr. Köp
I Historia som domstol använder historikern Martin Wiklund domstolsanalogin och idéer om juridisk och retorisk argumentation som inspirationskälla för att tänka historia på ett sätt som kan främja en meningsfull hantering av historiska tolkningskonflikter och som sätter värderingen av det förflutna i centrum.

Hjärnan och medvetandet, En antologi. Lagercrantz, Hugo (red.). Pris: 160 kr.
Boken presenterar många nya forskningsrön inom det fascinerande området medvetandet.

Hjärnstormar, Dennett, Daniel. Pris: 160 kr. Köp
En klassiker inom medvetandets filosofi. Förutom filosofi används resultat från psykologi, lingvistik och artificiell intelligens (AI).

Hjärtesorger och vedervärdigheter, Hur Gud alltid har hjälpt mig. Horn, Agneta. Pris: 160 kr.
Detta är Agneta Horns självbiografi om ett eländigt och vedervärdigt liv när hon som 28-årig änka med tre små barn ser tillbaka på år av övergivenhet och längtan efter kärlek.

Hotet om klimatförändring, Bolin, Bert. Pris: 100 kr. Köp
Miljöförstöringen inverkan på jordens klimat oroar. Går vi mot en växthusvärld eller mot en ny istid? Illustrerad.

Humanekologiska perspektiv på människans tillvaro, Bruun, Henrik (red.). Pris: 160 kr.
I denna bok skriver arton forskare om angelägna humanekologiska frågor.

Humanistisk religionsforskning, <i>En introduktion till religionshistoria och religionssociologi</i>. Rothstein, Mikael & Podemann Sørensen, Jørgen & Warburg, Margit (red.). Pris: 145 kr.
En aktuell och lättillgänglig genomgång av religionsvetenskapens metoder, teorier, discipliner och resultat.

Hur familjen Green slutligen fick sitt skräprum utrymt, Gottfarb, Suzannah. Pris: 120 kr. Köp
Underhållande noveller med judiska motiv.

Hur Homo blev sapiens, <i>Om tänkandets evolution</i>. Gärdenfors, Peter. Pris: 155 kr. Köp
Hur gör djur när de tänker och hur gör människan? Tänker vi annorlunda och bättre än aporna och hur kan vi veta vad vi tänker?

Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar, Schibli, Martin och Vilks, Lars. Pris: 170 kr. Köp
Hur fungerar konstvärlden? En avslöjande beskrivning av konstvärlden.

Hållbar utveckling underifrån, Olsson, Jan (red). Pris: 150 kr. Köp
Utkommen.

Hälsosamma tankar, Liss, Per-Erik & Pettersson, Bo (red.). Pris: 125 kr. Köp
Elva uppsatser som ur filosofisk synvinkel belyser ett antal aspekter på begreppen livskvalitet, hälsa och ohälsa.

I den absoluta frontlinjen, Sörlin, Sverker (red). Pris: 210 kr. Köp
Utkommen.

I dr Schulmans sikte, Utkommer Augusti!. Schulman, Salomon. Pris: 120 kr. Köp
Dr Schulmans biktsamling bjuder på en halsbrytande tripp som inte väjer för tillvarons absurditeter.

I forskningens närhet, Bragesjö, Fredrik och Hallberg, Margareta. Pris: 190 kr. Köp
I denna bok påvisas ett intimt samspel mellan medicinsk vetenskap och samhälle, både före, under och efter kontroversen.

Ideologiernas och religionens död, Lundborg, Johan. Pris: 160 kr. Köp
En analys av Herbert Tingstens kritik av den religiösa tron och de politiska ideologierna.

Idrott och moral, Reflektioner över idrottens ideal. Lindfelt, Mikael. Pris: 145 kr. Köp
Har etik någon relevans för förståelsen av idrott? Kan idrott ha någon relevans för förståelsen av etik?

In på bara huden, Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. Berg, Annika m.fl.. Pris: 200 kr. Köp

Ingmar Bergman: , <i>Filmen och teatern – en tvärestetisk studie</i>. Koskinen, Maaret. Pris: 155 kr.
Koskinen, prisad Bergmanforskare, blottlägger hur hans arbeten inom teatern och filmen korsbefruktar och ger näring åt varandra.

Inskriptioner från Isistemplet, Linder, Per. Pris: 130 kr.
En poetisk återgivning av det eviga kretsloppet tonar fram i hieroglyferna i Isistemplet. Illustrerad.

Inte så farligt som många tror, Katastrofer och svensk kemofobi. Dencker, Lennart. Pris: 160 kr. Köp
Det finns en rädsla för syntetiska kemikalier, som rester av bekämpningsmedel i maten. Media larmar om spår av kemikalier exempelvis i leksaker i våra hem och förskolor och i hygienartiklar i våra hem. Det tycks finnas en underliggande föreställning om en möjlig, paradisisk renhet. En sådan har dock aldrig existerat. Larmen underblåses av politiska slagord om att skapa en giftfri milj

Intimitetens omvandling, <i>Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället</i>. Giddens, Anthony. Pris: 160 kr. Köp
Hur har den moderna kulturens syn på sexualitet påverkats av den sexuella revolutionen? Giddens ger svar.

Jakten på lycka i överflödsssamhället, Utkommen. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 160 kr.
I sin nya bok kombinerar Thomas Hylland Eriksen vetenskapliga rön, berättelser ur skönlitteraturen och personliga erfarenheter i ett försök att upptäcka vad som gör livet värt att leva.

Jiddischland, <i>Bland rabbiner och revolutionärer</i>. Schulman, Salomon. Pris: 130 kr.
En rad essäistiska djupdykningar i historien som fångar jiddischkänslan i nutiden. Kommer i pocket maj-2010.

Jiddischland, Bland rabbiner och revolutionärer. Schulman, Salomon. Pris: 50 kr. Köp
En rad essäistiska djupdykningar i historien som fångar jiddischkänslan i nutiden. Kommer i pocket maj-2010.

Judendomen i musiken, Wagner, Richard. Pris: 120 kr. Köp
Denna ofta uppmärksammade tidskiftsartikel utges nu för första gången i svensk översättning.

Judiska mystiker, Cohn-Sherbok, Dan. Pris: 155 kr. Köp
Cohn-Sherbok, professor och framstående judaist, ger en allmänt hållen orientering om den judiska mystikens utveckling.

Jämlikhet från början, Människovärde i gen- och bioteknik. Persson, Ingmar. Pris: 170 kr. Köp

Kalejdoskopisk kärlek, Om sexualitet i det mångkulturella samhället. Samuelsson, Jan. Pris: 190 kr.
Islamexpert besvarar svåra och brännande frågor om kollisioner mellan kulturers sexualsyn.

Katedralen och basaren, En oavsiktlig revolutionärs tankar kring Linux och öppen källkod. Raymond, Eric S.. Pris: 135 kr.
Urhackern Raymonds medryckande manifest, som haft enorm betydelse för att göra metoden att samarbeta kring öppen källkod allmänt känd.

Kommunala vägval, Häggroth, Sören & Andersson, Lars M.. Pris: 140 kr. Köp
Vilka utmaningar står de svenska kommunerna inför. Hur skall vår välfärd finansieras? Är det privata lösningar som gäller framöver? Eller skall vi satsa på en fortsatt skattefinansierad välfärd?

Kommunchefer blir till, Leif Jonsson. Pris: 220 kr. Köp
Boken beskriver hur det kommer sig att chefskap blir som de blir.

Kommunchefers chefskap, <i>Ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö</i>. Jonsson, Leif & Gustavsson, Peter & Arnell, Sven-Inge & Högberg, Örjan & Jonsson, Robert. Pris: 190 kr. Köp
Hur fungerar ledarskapet i den specifika chefsposition som är kommunchefens? Ett antal kommunchefer delar med sig av sina erfarenheter.

Kommunledning, lokal politik och demokrati, Utkommer juli 2015. Jonsson, Leif. Pris: 180 kr. Köp
Boken innehåller vardagsnära skildringar och idémässiga funderingar. Den vänder sig till människor som är intresserade av frågor om kommunal politik och kommunledning; såväl politiker och tjänstemän i kommuner som forskare och studenter som har ett intresse av samhällsfrågor.

Kommunstyrelseordförande, Kommunledare med politisk förankring. Jonsson, Leif. Pris: 190 kr. Köp
Att behärska balansaktens konst är ett måste för ett ledarskap som måste ta många skilda hänsyn.

Konsten att argumentera, Anderberg, Thomas. Pris: 70 kr. Köp
Rolig och instruktiv grundbok i argumentationsteknik.

Konsten att förgylla vardagen, <i>Thekla Knös och romantikens Uppsala</i>. Mansén, Elisabeth. Pris: 170 kr.
Om den enda kvinna som vunnit Svenska Akademiens stora pris. Illustrerad.

Konstteori, Kameler går på vatten. Vilks, Lars. Pris: 110 kr. Köp
Konstnären och konstteoretikern Vilks ger en introduktion till konstteori, lika användbar för teoretiker som för praktiker.

Kontrovers och konsensus, Vetenskap och politik i svenskt 1990-tal. Benner, Mats. Pris: 160 kr.
Initierad skildring av de ideologiska stridigheterna och kontroversiella besluten i forskningspolitiken under 1990-talet.

Kortexter, Persson, Ingmar. Pris: 120 kr. Köp
Kortexter ställer ett specifikt filosofiskt ideal, autarkin, idealet att anpassa oss själva efter förnuftets diktat, i kontrast mot heteroarkin, idealet att anpassa omvärlden efter våra ofta oförnuftiga önskemål.

Kosmisk resa, Gustafsson, Bengt. Pris: 110 kr. Köp
Hisnande färd genom sagolika galaxer, nebulosor och molekylmoln. Ingår i Forskningens frontlinjer.

Kraften att leva, Ett hedonistiskt manifest. Onfray, Michel. Pris: 160 kr. Köp
Onfray polemiserar mot religionens rimlighet och inflytande över samhället, i allmänhet och framför allt vad gäller kristendomen, judendomen och islam, I denna bok presenterar Onfray ett ”hedonistiskt manifest”, med syfte att visa hur tillvaron framträder ur ett konsekvent materialistiskt, hedonistiskt och livsbejakande perspektiv. Onfrays hedonism är inte en oansvarig njutningslystnad eller s

Kreativitetens filosofi, Sahlin, Nils-Eric. Pris: 135 kr.
Mycket omtalad bok om kreativitet ur olika, ofta oväntade aspekter.

Krigets miljöeffekter, Lindén, Olof & Jernelöv, Arne. Pris: 100 kr. Köp
Kuwaitkriget resulterade i något alldeles nytt: risken för miljöskador vid militärt ingripande fick betydelse för hur man stoppar en krigisk diktator. Illustrerad.

Kris i befolkningsfrågan, Myrdal, Alva & Myrdal, Gunnar. Pris: 160 kr.
Två av 1900-talets mest färgstarka intellektuella formulerar radikala reformkrav för en samhällstillvänd familjepolitik.

Kritiska tänkanden i religionsvetenskapen, Jonsson, Ulf; Martinson, Mattias; och Sjöberg, Lina (red.). Pris: 150 kr. Köp
Allt oftare påminns vi om religionernas irrationella sidor, vilket gör den högröstade kritiken begriplig. Författarna försöker förankra diskussionen i en nyanserad konstruktiv religionsvetenskaplig forskning.

Kullerbytta i en bubbla, En filosofisk livsåskådningsbok. Löfberg, Jan. Pris: 170 kr. Köp
Lika mycket som det strider mot politisk demokrati att inte få uttrycka sin kritik av religiös tro, lika kränkande för demokratin är det när den offentliga skol- eller högskoleundervisningen ger en bild av åskådningarna som är indoktrinerande och inte sakligt objektiv.

Kultur, plats, identitet, Det lokalas betydelse i en globaliserad värld. Egeland, Helene & Johannisson, Jenny (red.). Pris: 190 kr. Köp
Nio forskare analyserar det lokalas betydelse för kulturproduktion. Kultur- och medieproduktion och kulturarbetares barriärer uppmärksammas.

Kulturen i kunskapssamhället, Sörlin, Sverker (red.). Pris: 190 kr.
En rad forskare från skilda discipliner belyser ett högaktuellt spänningsförhållande.

Kulturterrorismen, En uppgörelse med tanken om kulturell renhet. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 70 kr. Köp
"En drabbande uppgörelse med tanken om kulturell enhet … pamfletten slår ett hårt slag för kulturlösheten." (Aftenposten)

Kunskap, medvetande och common sense, En personlig inledning till klassiska problemställningar. Regnéll, Hans. Pris: 190 kr. Köp
Engagerat om kunskapens natur och om sanningens innebörd.

Kunskapsnation i kris? Politik, pengar och makt i svensk forskning, Benner, Mats. Pris: 190 kr. Köp
I vår tid ses kunskap som helt avgörande för välfärd, tillväxt och sysselsättning. I denna bok tas dessa påståenden upp till kritisk granskning.

Kvalitet och kunskapsprocess i högre utbildning, Rolf, Bertil & Ekstedt, Eskil & Barnett, Ronald. Pris: 160 kr. Köp
Hur definieras kvalitet? Författarna ser på högre utbildningars kvalitet och hur man kommer åt att fastställa den.

Kvinnor talar om Jesus, En bok om feministisk kristologisk praxis. Eriksson, Anne-Louise. Pris: 160 kr. Köp
Kristna kvinnor måste förhålla sig till det faktum att Jesus är av manligt kön. Kan han ändå förstå och representera kvinnor?

Kväkarnas människosyn, Sandström, Henning E.. Pris: 190 kr. Köp

Kön och evolution, <i>Charlotte Perkins Gilmans feministiska utopier 1911-1916</i>. Määttä, Sylvia. Pris: 160 kr. Köp
Perkins skrev i början av 1900-talet tre utopier, där hon försöker visa på lösningar på kvinnofrågan som den då såg ut i USA.

Lavoisier och kemin, Smartt Bell, Madison. Pris: 160 kr. Köp
Utk november. Se under nyheter för beskrivning.

Levande sufism, Westerlund, David (red.). Pris: 160 kr.
Antologi som ger en god överblick över begreppet sufism och sufismens ställning i dag. Illustrerad.

Lindrat lidande, <i>Att vara i en fristad - berättelser från palliativ vård</i>. Öhlén, Joakim. Pris: 145 kr.
Öhlén vägleder kring de svåra frågorna om vård i livets slutskede, som måste behandlas av såväl patienter som vårdare.

Livet enligt människan, Om livåskådningsforskning. Bråkenhielm, Carl Reinhold. Pris: 230 kr. Köp
Livet enligt människan vänder sig till universitetsstuderande på grundutbildningsnivå och till alla som vill fördjupa sig i aktuella livsåskådningsfrågor. Antologins redaktörera är tre forskare vid Uppsala universitet: Carl Reinhold Bråkenhielm (tidigare professor i empirisk livsåskådningsforskning, sedan 2012 gästprofessor vid Ersta-Sköndal högskola), Maria Essunger (teologie dokt

Livsåskådning i kris, Kallenberg, Kjell. Pris: 120 kr. Köp
En integrerad livsåskådning (religiös eller icke-religiös) visar sig ha stor betydelse för människor som sörjer en nära anhörig.

Logicismens linjer, Lundahl, Anders. Pris: 130 kr. Köp
Uppföljare till Freges filosofi. Lundahl fördjupar sin analys av logicismens grundtankar som vi möter dem hos Frege.

Logik, filosofi och språk, von Wright, Georg Henrik. Pris: 145 kr. Köp
Ett utmärkt översiktsverk av den store finlandssvenske filosofen!

Läst genom kameralinsen, <i>Studier i filmiserad svensk roman</i>. Ohlsson, Anders. Pris: 170 kr.
Vi lever i ”filmens tidsålder” och även romankonsten påverkas. Författare som Dagerman och Sjöman skrev romaner som på ett eller annat sätt är ”filmiserade”.

Maktens kön, Göransson, Anita (red). Pris: 260 kr.
Vilka utgör den svenska makteliten i dag och hur har de nått toppen? En världsunik undersökning – som systematiskt kartlägger och analyserar kvinnors och mäns olika villkor i dagens svenska maktelit.

Man eller monster, <i>Kustjägarnas mandomsprov</i>. Jacobsson, Mats. Pris: 170 kr.
Tankar kring mansrollen och den hårda kustjägarutbildningen. Foto- och intervjubok med stor närvaro.

Man får inte tvinga någon, <i>Autonomi och relationalitet</i>. Bergmann, Sigurd (red.). Pris: 145 kr. Köp
Välkända teologer från Norden diskuterar tvång ur etiskt perspektiv.

Mandeismen, De sista gnostikerna. Johannes Döparens lärjungar. Al-Haydar, Diar. Pris: 140 kr. Köp
För första gången på svenska presenteras denna religion som har ca 100000 utövare.

Marionetterna i Prag, Rosendal, Agneta. Pris: 110 kr. Köp
Utk aug. Se under nyheter för beskrivning.

Maskinen människan och doktor La Mettrie, Lindborg, Rolf. Pris: 105 kr.
En materialismens klassiker, L’Homme Machine (1748) av Julien Offray de La Mettrie, för första gången i en fullständig svensk översättning.

Med fantasins eld, Ingemar Leckius och bildenKonstdikter, konstessäer och porträtt av författarkolleger och konstnärer. Rikt illustrerad.

Med fingret på avtryckaren, En essä om fotografi och antropologi. Lindberg, Christer. Pris: 190 kr. Köp
Fotografiets möjligheter till seende och deltagande är denna boks tema. Den vänder sig till fotoentusiaster och samhällsvetare och placerar sig såväl framför som bakom kameran.

Medier och människor i konsumtionsrummet, Becker, Karin & Bjurström, Erling & Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red.). Pris: 180 kr. Köp
Intressant och gedigen sociologisk studie över den konsumerande människan.

Medietexter och medietolkningar, <i>Läsningar av massmediala texter</i>. Holmberg, Claes-Göran (red.). Pris: 145 kr. Köp
Forskare från en rad olika humanistiska discipliner presenterar analysmetoder som passar för tolkning av massmediala texter.

Men ändå måste jag berätta, Studier i skandinavisk förintelselitteratur. Ohlsson, Anders. Pris: 190 kr. Köp
Gedigen översikt och spännande analyser av hur författare skildrat det ofattbara.

Meningsskapande idrott, Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska konsekvenser. Lindfelt, Mikael. Pris: 240 kr.
I denna bok behandlar Mikael Lindfelt centrala tankar om idrottens meningsskapande betydelse i ett livsåskådningsrelevant erfarenhetsperspektiv.

Militär kompetens, <i>Kreativa traditioner 1500–1940</i>. Rolf, Bertil. Pris: 190 kr.
Kompetens beror av institutioner och tankeresurser hos traditioner. Militär planering, beslut och handling förlitar sig på gemensamma begrepp och metoder. Boken är en analys av innebörden i militär kompetens utifrån historiska fallstudier och nutida exempel.

Miljöfilosofi, Ariansen, Per. Pris: 160 kr. Köp
En presentation av de flesta argument som förekommer i den internationella debatten om miljöfilosofiska frågor.

Miss Leavitts Stjärnor, Utkommer juni 2006!. Johnson, George. Pris: 190 kr.
I ett trångt rum på Harvard Observatory fann för nästan hundra år sedan en genialisk kvinna nyckeln till universums enorma storhet.

Misslyckandets män, Om den militära inkompetensens psykologi. Dixon, Norman. Pris: 270 kr.
Se under nyheter

Mode, En filosofisk essä. Svendsen, Lars. Fr. H.. Pris: 180 kr.
Mode är en tankeväckande och underhållande essä om ett fenomen som ofrånkomligen påverkar oss alla, inte bara i fråga om vilka kläder vi bär utan också på en mängd andra områden – ibland på uppenbara sätt, men lika ofta i det fördolda. Utkommer maj 2006!

Modern politisk filosofi, <i>En introduktion</i>. Kymlicka, Will. Pris: 180 kr. Köp
Ett modernt standardverk, en klar och kritisk överblick över den senaste teoribildningen inom politisk filosofi.

Modernitetens ansikten, <i>Livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur</i>. Bråkenhielm, Carl Reinhold & Pettersson, Thorsten (red.). Pris: 220 kr. Köp
Teologer och litteraturvetare lyfter fram religiösa motiv hos en lång rad framstående 1900-talsförfattare som Ahlin, Boye, Tunström, Hylinger m. fl.

Moderskap och kärlek, Grenholm, Cristina. Pris: 170 kr. Köp
Utkommen. Se under nyheter för information.

Myndigheterna som konstnärligt material, Den långa historien om Nimis, Arx, Omfalos och Ladonien. Vilks, Lars. Pris: 160 kr.
Upphovsmannen och upprorsmannen Vilks berättar den fantastiska historien om konstverken på Kullaberg och om sin egen stat Ladonien. Utk juni.

Mångkulturalism - för vem?, Gerle, Elisabeth. Pris: 155 kr.
I denna aktuella bok vill Gerle snarare väcka frågor än presentera svar kring begreppet mångkulturalism.

Mångkulturellt medborgarskap, Kymlicka, Will. Pris: 190 kr. Köp
Kymlicka diskuterar frågor som är centrala för förståelsen av en mångkulturell politik – språkrättigheter, landanspråk, federalism mm.

Män och deras maskiner, Mellström, Ulf. Pris: 120 kr. Köp
Etnologen Ulf Mellström granskar mekaren, ingenjören, datanörden, "sexmaskinen" och andra klassiska mansbilder i relation till teknik och samhälle.

Människa, livstolkning, gudstro, Holte, Ragnar. Pris: 120 kr. Köp
Kan ordet Gud alls ges en begriplig mening i dagens naturvetenskapligt inriktade samhälle?

Människan sedd genom olika vetenskaplig prismor, Hammarström, Matz; Gerle, Elisabeth och Gärdenfors, Peter. Pris: 180 kr. Köp
Möt den mångfasetterade människan, sedd genom ett antal olika vetenskapliga prismor.

Människans metamorfos, Ålder och den mognade kroppens politik 1580-1850. Bondestam, Maja. Pris: 240 kr. Köp
Människans metamorfos är en kropps- och kulturhistorisk studie som med utgångspunkt i språket om ålder granskar hur kön, stånd och klass har format tidigmoderna och moderna växandebegrepp. I boken diskuteras mognadens politik och hur ålder har moderniserats in i minsta por, skäggstrå och böjelse.

Människosyn i ledarskapsutbildning, Trollestad, Claes. Pris: 125 kr.
SLUTSÅLD - Ny upplaga planeras ej

Mänskliga rättigheter för guds skull, Att tolka text, tro och tradition. Utkommer juni 2006!. Gerle, Elisabeth. Pris: 150 kr.
Nyutkommen! Mänskliga rättigheter betraktas ofta som något självklart. Men egentligen är de ganska omstridda. Tradition och sedvänja väger ofta tyngre.

Narkotika - ett livsfarligt beroende, Fugelstad, Anna & Rajs, Jovan. Pris: 110 kr. Köp
Knarkmissbruket ökar, och därmed de tragiska dödsfallen. Alarmerande analys i Forskningens frontlinjer.

Nationalism, Gellner, Ernest. Pris: 85 kr.
Gellners sista bok, en sammanfattning av ett livslångt intresse för begreppet nationalism.

Naturens budbärare, <i>Från djursignaler till människospråk</i>. Sjölander, Sverre. Pris: 160 kr. Köp
Kan koltrasten bli sångnödig? Berättar kattmamman för ungarna hur man jagar? Zoologiprofessorn förklarar.

Naturens värde och hållbar utveckling, Andersson, Kerstin. Pris: 170 kr. Köp
I denna bok granskas olika etiska uppfattningar och argumentation med avseende på naturens värde, natursyn och förståelse av hållbar utveckling.

Nimis och Arx, Vilks, Lars. Pris: 110 kr. Köp
Lars Vilks visar i text och bild den fascinerande historien om de omstridda verkens tillblivelse och fortlevnad.

Nutida etnografi, Reflektioner från mediekonsumtionens fält. Gemzöe, Lena (red.). Pris: 170 kr. Köp
Erfarenheter från etnografiskt fältarbete bland människor och medier i ett modernat köpcentrum. Ett antal teoretisk fält presenteras: cultural studies, etnografisk medieforskning, hermenutik och den reflexiva etnografins tradition. CD-skiva medföljer.

Nyhetens obehag, Essäer om modersmål, kultur och nationell identitet. Bankier, Joanna (red.). Pris: 160 kr.
Spännande antologi identiteter i det flerstämmiga, gränslösa, postmoderna samhället. Från forskningsprojektet Kulturer i dialog vid Södertörns högskola.

Nyhetsjournalistik i TV, En handbok. Marling, Eva. Pris: 120 kr. Köp
En personlig, underhållande och grundlig bok, utmärkt som lärobok, men lika användbar för den som vill ha en inblick i TV-journalistikens verklighet.

Nyliberal politisk filosofi, <i>En kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F.A. Hayek</i>. Blomgren, Anna Maria. Pris: 160 kr. Köp
Blomgren gör upp med bilden av en samlad nyliberal politisk filosofi.

Nyreligiositet i Sverige, <i>Ett religionsvetenskapligt perspektiv</i>. Frisk, Liselotte. Pris: 190 kr. Köp
Frisk ger en översikt över svensk nyreligiositet – antroposofi, livets ord, new thought, wicca, mörkmagiska rörelser och många andra.

När ateismen erövrade Sverige, <i>Ingemar Hedenius och debatten om tro och vetande</i>. Lundborg, Johan. Pris: 240 kr.
Innehåller bl.a. brevväxlingar som hjälper oss att förstå ett av 1900-talets stora gräl.

Offensiv nostalgi, Horatius, Ladislaus. Pris: 120 kr. Köp
En numera kultklassisk bok, av en föregångare till de som sjunger långsamhetens lov.

Ofullständighet, Kurt Gödels bevis och paradox.. Goldstein, Rebecca. Pris: 180 kr. Köp
Leveransklar 3 oktober. Se under nyheter för beskrivning.

Okonst, Ekström, Peter. Pris: 160 kr. Köp
Peter Ekström tittar närmare på vad som är konst och vad som inte är konst – okonst.

Om det politiskt korrekta, Egonsson, Dan. Pris: 180 kr. Köp
Vad menar vi när vi kallar en åsikt för politiskt korrekt? Är det bra eller dåligt att vara politiskt korrekt?

Om Gud och världen, <i>Thomas ab Aquinos lära om skapelsen</i>. Lindborg, Rolf. Pris: 105 kr.
"[En av] de mycket få akademiska skribenter, som inte gör något krångligare än det är, och dessutom vågar visa att han är engagerad i vad han skriver." LB

Om läkekonsten, Hippokrates. Pris: 145 kr.
Den hippokratiska eden: rättesnöre för läkare under tusentals år.

Om religion, <i>Religionsfilosofiska skrifter i urval</i>. Hume, David. Pris: 160 kr.
Ett urval av verkligt klassiska religionsfilosofiska texter av en av de största brittiska filosoferna.

Organisering av politiskt arbete, <i>En studie av vitalisering av kommunfullmäktiges arbete i en svensk kommun</i>. Jonsson, Leif. Pris: 180 kr. Köp
Motala kommun klarade att vända den nedåtgående spiral som medborgarnas känsla av bristande inflytande för med sig. Hur lyckades man med det?

Osäkerhetens horisonter, <i>Kulturella och etiska perspektiv på samhällets riskfrågor</i>. Boholm, Åsa & Hansson, Sven Ove & Persson, Johannes & Peterson, Martin (red.). Pris: 160 kr.
Kulturella och etiska perspektiv på de i dagens samhälle så viktiga riskbedömningarna.

Ovisshetens etik, Silfverberg, Gunilla. Pris: 170 kr.
Utkommen.Se under nyheter för beskrivning.

Panopticon, En ny princip för inrättningar där personer övervakas. Bentham, Jeremy. Pris: 150 kr. Köp
En tankeväckande klassiker från 1700-talet för första gången på svenska.

Parker J. Palmer och modet att vara sig själv, Sandström, Henning E.. Pris: 150 kr. Köp
Parker J. Palmer har kommit att få en stor betydelse i samtidens pedagogiska debatt genom sina idéer om spiritual education.

Passager, <i>Medier och kultur i ett köpcentrum</i>. Becker, Karin & Bjurström, Erling & Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red.). Pris: 210 kr. Köp
Medieforskare från olika discipliner granskar ett köpcentrums många olika funktioner.

Pennan och det tomma tomma papperet, Utkommen. Ekegren, Staffan. Pris: 120 kr. Köp
Den här boken riktar sig till alla som skriver, antingen för nöjes skull eller professionellt.

Pianot i Wien, Rosendal, Agneta. Pris: 110 kr. Köp
Debutdiktsamling. ”stark debutbok” (Bibliotekstjänst)

Polemik eller dialog?, <i>Nutida religionsteologiska perspektiv bland kristna och muslimer</i>. Stenmark, Mikael & Westerlund, David (red.). Pris: 190 kr.
Filosofer, teologer och religionsvetare diskuterar bl.a. möjligheten för troende inom olika religioner att mötas.

Politik, lobbyism och manipulation, <i>Svensk trafikpolitik i verkligheten</i>. Falkemark, Gunnar. Pris: 170 kr.
Om hur politik och lobbyism vilar på en grund av manipulation, med exempel ur den svenska verkligheten.

Priset för att leva, Roy, Arundhati. Pris: 120 kr.
Den prisbelönta författarinnan och miljöaktivisten ger en förfärande och upprörande beskrivning av den katastrof som hotar miljoner fattiga indier.

Profession, tradition och tyst kunskap, Rolf, Bertil. Pris: 160 kr. Köp
I denna bok utvecklar Rolf en teori om professionell ”tyst” kunskap utifrån Michael Polanyis kunskaps- och samhällsfilosofi.

Professor Andersens natt, Solstad, Dag. Pris: 120 kr. Köp
Existentiell julsaga om ett mord och dess följder av en av Norges främsta författare.

Ras och historia, Lévi-Strauss, Claude. Pris: 105 kr. Köp
En till omfånget liten bok, som blivit en av antirasismens verkliga klassiker.

Raskolnikov, <i>Den kluvnes väg mot helhet i Dostojevskijs Brott och straff</i>. Wikström, Owe. Pris: 70 kr.
En analys av religionens betydelse för den unge huvudpersonen Raskolnikovs utveckling.

Religionsfilosofiska texter, Peterson, Michael & Hasker, William & Reichenbach, Bruce & Basinger, David (red.). Pris: 230 kr. Köp
Thomas av Aquino, Teresa av Avila, Kierkegaard, Pascal, Plantinga och Mackie – några av de många tänkare som ingår i detta omfattande standardverk.

Religionshistoria, <i>Ritualer - Mytologi - Ikonografi</i>. Jensen, Tim & Rothstein, Mikael & Podemann Sørensen, Jørgen (red.). Pris: 255 kr.
En mycket uppskattad, tydlig och flitigt använd grundbok, som griper över stora områden i tid och rum. Illustrerad.

Religiös besinning och besinningslös religion, Tankar om terror i Guds namn, buddhism och global andlighet. Geels, Antoon. Pris: 150 kr. Köp
Religion kan motivera människor till osjälvisk verksamhet i mänsklighetens tjänt. Men den kan också underblåsa terrorattacker.

Renarna, markerna och människorna, <i>Om svenska samers syn på natur, djur och miljö</i>. Uddenberg, Nils. Pris: 155 kr.
Renskötarna lever närmare naturen än de allra flesta andra svenskar, men skiljer sig renskötarnas naturupplevelser från andra svenskars?

Renhet och fara, <i>En alanys av begreppen orenande och tabu</i>. Douglas, Mary. Pris: 160 kr. Köp
Douglas' klassiska studie har varit av avgörande betydelse för socialantropologins moderna utveckling.

Reporter i rörelse, <i>Lotten Ekman i dagspressen vid förra sekelskiftet</i>. Ney, Birgitta. Pris: 120 kr. Köp
Ekman är den första kvinnliga reportern i modern mening - och ett exempel på historiens marginaliserande av kvinnliga journalister.

Representation och materialitet, Introduktioner till kulturhistorien. Ekström, Anders. Pris: 160 kr.
I den här boken diskuterar Anders Ekström kulturteoretiska perspektivfrågor inom ett brett ämnesfält. I tio fristående kapitel presenteras mångvetenskapliga områden som ny kulturhistoria, museologi och kulturhistorisk medieforskning.

Retoriska övningar, <i>Afthonios’ progymnasmata</i>. Eriksson, Anders. Pris: 160 kr.
Inflytelserik antik retoriker och pedagog i översättning och med fyllig introduktion och kommentar.

Risk & Risici, Persson, Johannes (Red.) och Sahlin, Nils-Eric (Red.). Pris: 260 kr. Köp
Denna bok handlar om att välja risker: om hälsorisker, ny teknologi och svåra beslut i vård och omsorg; om jämförbarhet, acceptans och prioriteringar; om osäker kunskap, värden och moral.

Risk och det levande mänskliga, Persson, Johannes (red). Pris: 220 kr. Köp
Utkommen. Se under nyheter för beskrivning.

Risker i kunskapens mellanrum, En studie i tre delar (positioner, färdriktning, kartans vita fält). Persson, Johannes. Pris: 160 kr. Köp
Vi löper ofta risker som vi inte tar. Och vi vet ofta litet om de situationer där vi tar risker. Dessa två iakttagelser utgör den här bokens utgångspunkter.

Riter och ritteorier, <i>Religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser</i>. Stausberg, Michael & Sundqvist, Olof & Svalastog, Anna Lydia (red.). Pris: 180 kr.
Nya och fräscha infallsvinklar på religionshistorisk forskning om människans olika riter.

Russinkungen, Sjöberg, Fredrik. Pris: 160 kr. Köp
Russinkungen är den tredje och sista delen i den svit fristående essäer vars inledande delar är Flugfällan (2004) och Flyktkonsten (2006), båda stora kritiker- och publikframgångar.

Rädsla, ångest, fobi, ÄR SLUTSÅLD . Öhman, Arne. Pris: 100 kr.
Rädsla och ångest är normala fenomen med ursprung i evolutionen – för vissa människor växer de dock till svåra livsproblem. Hur får man bot?

Rötter och fötter, Identitet i en föränderlig tid. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 170 kr. Köp

Saker som händer, <i>En polisdokumentär</i>. Ekegren, Staffan. Pris: 105 kr. Köp
Ett urval ur journalen under ett år hos polisen Örebro. Ett år inuti Sverige. För det som händer här händer överallt. Illustrerad.

Samhällsfilosofi, En introduktion. Fink, Hans. Pris: 110 kr. Köp
Varje tid och varje samhälle har sina idéer om den idealiska samhällsformen. Här presenteras några av de filosofer vars idéer legat till grund för samhället idag,

Samisk etnobiologi, <i>Människor, djur och växter i norr</i>. Svanberg, Ingvar & Tunón, Håkan (red.). Pris: 145 kr.
Antologi som åskådliggör det samiska kulturlandskapets mångbottnade betydelse.

Samtidskultur, <i>Karnevaler, karaoke och kulturella koder</i>. Johansson, Thomas & Sernhede, Ove & Trondman, Mats (red.). Pris: 185 kr.
Cultural studies, forskning i samtida kulturyttringar, har här fått sin första antologi på svenska.

Schamaner, <i>Essäer om religiösa mästare</i>. Larsson, Thomas P. (red.). Pris: 120 kr.
Antologi om schamanism, ett fenomen med omfattande historiska rötter som väcker alltmer intresse.

Sekelskiftets barn vid århundradets slut, Ekegren, Staffan & Persson, Lasse. Pris: 155 kr.
En finstämd berättelse i ord och bild om hundraåringar som ser tillbaka på 1900-talet och varför livet blev som det blev.

Sista ordet, Nagel, Thomas. Pris: 135 kr.
Äntligen några nya tankar om vetenskapsteori, av berömd anglosaxisk filosof.

Sjukvård i djurvärlden, Hur djur hanterar livets svåraste utmaningar. Ingelf, Jarl. Pris: 210 kr. Köp
Hur håller sig djur friska? Hur skyddar de sig mot infektioner? Använder de läkemedel? Hur får de friska ungar? Hur hanterar de stress? Fascinerande inblickar i djurens beteende, med exempel bl.a. från våra närmaste släktingar schimpanserna.

Själens ingenjörer, Författare under Stalin – en rekognosceringsresa (Utkommer augusti!). Westerman, Frank. Pris: 160 kr. Köp

Skapelseteologi, <i>En studie av teologiska motiv i Gunnar Edmans författarskap</i>. Jonsson, Åke. Pris: 185 kr.
I Gunnar Edmans författarskap finns en stark vilja att utforska evangeliet, vilket gör honom till en av de viktigaste uttolkarna av kristen tro för vår tid.

Slappt uttal, Öhman, Sven. Pris: 120 kr.
Hur talar vi egentligen? Hur långt kan man avlägsna sig från ett ”korrekt” uttal och ändå bli förstådd?

Smak eller värde, Wilhelmi, Juan. Pris: 120 kr. Köp
Wilhelmi visar att varken subjektivismen eller objektivismen kan vara grund för ett hållbart estetiskt omdöme.

Små platser - stora frågor, En introduktion till socialantropologi. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 160 kr. Köp
En mängd exempel från såväl små bysamhällen världen över till moderna nationalstaten visar på kulturens globala variation.

Snällare än du tror, Människan — en social varelse. Daun, Åke och Norebrink, Hans. Pris: 160 kr. Köp
Innerst inne är alla egoister. Var och en är sig själv närmast. I samtalsform ger författarna uttryck för ett annat synsätt och starka argument för människans godhet.

Socialdemokratins tidsålder, Sverige och Norge under 1900-talet. Sejersted, Francis. Pris: 320 kr.
Utgör andra delen i tvåbandsverket Sverige och Norge under 200 år. För beskrivning se startsidan.

Socialdemokratins tidsålder. <b>Lyxutgåva</b>, Sverige och Norge under 1900-talet. Sejersted, Francis. Pris: 430 kr.
Utgör andra delen i tvåbandsverket Sverige och Norge under 200 år. För beskrivning se startsidan. Lyxutgåva. Finns även i gängse inbundet band. Se i boklistan.

Som dig själv, <i>En inledning i etik</i>. Andersen, Sven. Pris: 160 kr. Köp
En grundbok med avsikt att ge bakgrundskunskap till det etiska tänkandet, såväl filosofiskt som teologiskt.

Spartips., 34 tips för konstnärer, kommuner, underbetalda samt andra obemedlade.. Vilks, Lars. Pris: 120 kr. Köp
I denna utomordentligt användbara och underhållande skrift redogör en av landets främsta konstnärer och konstteoretiker för hur konstnärer, kommuner samt andra obemedlade med enkla medel kan spara pengar. Skriften består av 34 tips som åtföljs av beskrivande och lätt absurda teckningar.

Spela dam med månen, Morandini, Giuliana. Pris: 150 kr.
En historisk roman om en tysk ingenjör, Carl Humann, som en höstdag 1861 lämnar det regniga Berlin för Mindre Asiens sol på jakt efter det försvunna Zeus-altaret.

Språkfilosofi, En introduktion. Collin, Finn & Guldmann, Finn. Pris: 130 kr. Köp
Grundläggande bok om den moderna språkfilosofin. En lämplig översikt för den som vill veta mer om förhållandet mellan språket och världen.

Stagnelius Kärleken, Engdahl, Horace. Pris: 120 kr. Köp
Stagnelius mest omfångsrika och kanske starkaste dikt analyserad av akademiledamoten Engdahl.

Stalins sista brott, Brent, Jonathan & Naumov, Vladimir. Pris: 195 kr. Köp

Stat, nation, nationalism, Gellner, Ernest. Pris: 160 kr.
Gellner tolkar i denna klassiker nationalismen utifrån dess sociala rötter, och gör tydligt vad principen "en stat – en kultur" egentligen kan innebära.

Staten, Platon. Pris: 135 kr.
Som ett av de mest betydelsefulla skrifterna från antiken innehar Platons Staten positionen som en av hörnstenarna i vårt kulturella arv.

Staten, Chalmers och vetenskapen, Björck, Henrik. Pris: 240 kr. Köp
I din gedigna historiska översikt tecknas framväxten av en av Sveriges viktigaste lärosäten.

Strävan efter sanning, Quine, W.V.. Pris: 135 kr.
I denna reviderade version ges en genomgång av alla de centrala teman som dominerat Quines tänkande under mer än fyra decennier.

Styrelseskick och politik, Hague, Rod & Harrop, Martin & Breslin, Shaun. Pris: 250 kr.
En grundbok som jämför världens länder utifrån hur deras respektive politiska system är uppbyggda.

Svensk mått-, mål- och vikthistoria, Bruzelli, Birger & Carlestam, Håkan. Pris: 330 kr.
Ett uppslagsverk för alla som vill veta vem som krönt svenska mått och vikter.

Svenska medeltidsvapen 1, Del 1 av 3. Raneke, Jan. Pris: 310 kr. Köp
Standardverk i heraldik äntligen i ny upplaga (om tre band, inkl supplement).

Svenska medeltidsvapen 2, Del 2 av 3. Raneke, Jan. Pris: 310 kr. Köp
Band 2 av det stora standardverket inom svensk heraldik i ny upplaga.

Svenska medeltidsvapen 3, <i>Del 3 av 3</i>. Raneke, Jan. Pris: 295 kr. Köp
Band 3 av det stora standardverket inom svensk heraldik i ny upplaga.

Søren Aabye Kierkegaard, <i>En biografi</i>. Garff, Joakim. Pris: 295 kr.
Levande och initierad biografi om de nära banden mellan liv och verk hos den högaktuelle danske filosofen.

Søren Kierkegaard och existentialismen, <i>Om tiden, varat och evigheten</i>. Koskinen, Lennart. Pris: 120 kr.
Koskinen ger viktiga nycklar till förståelsen av Kierkegaards tankevärld, vars betydelse för 1900-talets existentialistiska idéströmningar är enorm.

Tabletter för känsliga själar, Den antidepressiva revolutionen . Svenaeus, Fredrik. Pris: 145 kr. Köp
Idag äter mer än en halv miljon svenskar antidepressiv medicin varje dag, och åtminstone två miljoner förväntas göra det någon gång i livet. Depressioner och ångesttillstånd har blivit våra nya folksjukdomar. Författaren beskriver och anlyserar de etiska konsekvenserna av detta.

Talande kvinnor, <i>Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key</i>. Mral, Brigitte. Pris: 130 kr.
Talekonsten är inte bara männens! Spännande skildring av starka kvinnor i historien som använt retorik.

Talmud, <i>En introduktion</i>. Steinsaltz, Adin. Pris: 160 kr.
En av världens främsta talmudister ger den historiska bakgrunden till Talmud, dess struktur och innehåll, och metoder som använts vid Talmudstudiet.

Tankemaskinen, Polhems huvudvärk och andra studier i tänkandets historia. Dunér, David. Pris: 210 kr. Köp
Denna bok handlar om tänkandets historia, om hur människor försökt förstå det okända och främmande.

Tankens vindlar, Gärdenfors, Peter. Pris: 180 kr. Köp
Utkommen. Se beskrivning under nyheter.

Tankens vägar (Del 1), <i>En översikt av filosofiens utveckling</i>. Aspelin, Gunnar. Pris: 150 kr.
En sedan årtionden mycket använd grundbok i filosofi, i två delar. SLUTSÅLD

Tankens vägar (Del 2), <i>En översikt av filosofiens utveckling</i>. Aspelin, Gunnar. Pris: 150 kr.
Klassisk grundbok i filosofi.

Teaitetos, Platon. Pris: 120 kr.
Vad är kunskap? Hur skaffar vi oss den? Vad skiljer kunskap från gissningar och villfarelser?

Teologi och dialog, Utmaningar och svar i teologin. Utkommer juni 2006!. Tergel, Alf. Pris: 190 kr. Köp
Kreativa teologer bemöter de utmaningar som kommer från den moderna naturvetenskapen, den kritiska historievetenskapen, det globala kommersiella samhället och de icke-kristna världsreligionerna.

Teologiskt lexikon, Beskow, Per. Pris: 155 kr.
En ypperlig kristen-terminologisk ordbok, ett nödvändigt referensverk för teologiskt intresserade på alla nivåer.

Thales från Miletos, Stene, Øystein. Pris: 80 kr. Köp
Filosofiskt seriealbum. Roligt och intelligent!

The essence of Language a Philosophical Problem, Why Noam Chomsky was never a linguist. Öhman, Sven. Pris: 100 kr. Köp

Tid och tradition, Varaktighetens kulturella strategier. Assman, Aleida. Pris: 170 kr.

Tiden och den fria viljan, Bergson, Henri. Pris: 135 kr.
Grunden till Bergsons banbrytande teorier om "la durée réelle".

Tidigt född, Ödman, Maj. Pris: 90 kr. Köp
För ett barn som föds för tidigt lurar många faror, men imponerande många av de alltfler tidigt födda överlever. Vad händer dessa barn senare i livet?

Tidsandans krumbukter, Ambjörnsson, Gunila. Pris: 150 kr. Köp
Var kommer den ifrån, den där tidsandan? Finns det egentligen någon orsak? Vad var det som fick oss som var unga på 60- och det tidiga 70-talet att plötsligt tro att allt vi företog oss var meningsfullt och viktigt och därför skulle lyckas?

Tillit, verklighet och värde, Kurtén, Tage. Pris: 145 kr. Köp
Kurtén, professor vid Åbo Akademi, analyserar livsåskådningsbegrepp utifrån kända författares verk.

Tro och religion i historia och samhälle, Tergel, Alf. Pris: 180 kr. Köp
En bra och lättillgänglig introduktion till religionshistoriska studier.

Tro och vetande 2.0, Om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker. Utkommer september 2006!. Sturmark, Christer. Pris: 50 kr.
Detta är en bok om den form av livsåskådning som brukar kallas Humanism. Boken orienterar den nyfikna läsaren om vad en modern, humanistisk och rationell livsåskådning egentligen innebär och vad den står för.

Tvåkönad, Studier i den svenska hermafroditens historia. Bondestam, Maja. Pris: 180 kr. Köp

UFO - myten om rymdvarelser och flygande tefat, Rothstein, Mikael. Pris: 160 kr. Köp
En rolig och annorlunda bok om hur tro på UFO:n och rymdvarelser kan kopplas till religiösa föreställningar och tolkningar.

Union och demokrati, De Förenade rikena Sverige-Norge 1814-1905. Stråth, Bo. Pris: 390 kr.
Beskrivning finns på startsidan. Utgör första bandet i tvåbandsverket Sverige och Norge under 200 år. Finns även i lyxutförande. Se i boklistan. Utkommer 7:e Juni.

Union och demokrati. <b>Lyxutgåva</b>, De förenade rikena Sverige-Norge 1814-1905. Stråth, Bo. Pris: 460 kr.
Beskrivning finns på startsidan. Utgör första bandet i tvåbandsverket Sverige och Norge under 200 år. Utkommer 7:e Juni.

Universitetet och den regionala utmaningen, Olsson, Björn & Wiberg, Ulf (red.). Pris: 190 kr. Köp
Om den regionala dimensionen i universitetens uppdrag och effekter på samhället. Utgiven i samarbete med forskningsinstitutet SISTER. Utk juni.

Ur själens getto, En judisk dagbok. Schulman, Salomon. Pris: 90 kr.
Bångstyrigt och underhållande utan ett uns av konsensustänkande, om jiddisch och svenska, historia och biografi.

Ut ur verkligheten, Löfberg, Jan. Pris: 140 kr. Köp
Gåtan förhållandet innervärld-yttervärld löses enligt boken med analysen att vi felaktigt använder nu-verkligheten som en säck, där vi inkonsistent placerar in "totalupplevelsen", omfattande förutom avsnittet yttervärld också allt det som inte passar in i nu-verklighetens, det materiella universums, rum-tid.

Utsikten från ingenstans, Nagel, Thomas. Pris: 145 kr.
Kan en enskild persons perspektiv inifrån världen vara förenligt med en objektiv syn på samma värld?

Uttänkt, Persson, Ingmar. Pris: 110 kr.
En personlig filosofisk bok som ställer på sin spets problem kring sanningstrohet och skärskådar några filosofers, främst Nietzsches, hållning till dessa.

Vad ska vi med naturen till?, Sjöberg, Fredrik (red.). Pris: 130 kr.
I essäform diskuterar fjorton författare, naturvetare och humanister, behovet av en ny syn på naturen – en förändring som måste till för att möta vår tid.

Vad är meningen med alltihop?, Nagel, Thomas. Pris: 90 kr. Köp
Nagels bok ger sin läsare en utmärkt väg in i ett filosofiskt tänkande, ett avstamp för vidare filosofiska studier.

Vad är religion?, En disciplinteoretisk metastudie. Hellman, Eva. Pris: 160 kr. Köp
Vad är religion, och vilka betydelser har vi lagt in i begreppet? Hur länge har vi talat om allmänbegrep­pet religion och skiljt mellan olika enskilda religioner?

Vad är vetenskap egentligen?, Chalmers, Alan. Pris: 160 kr.
En klassisk vetenskapsteoretisk grundbok.

Vad är vetenskap egentligen?, Chalmers, Alan F.. Pris: 220 kr. Köp
Vad är vetenskap egentligen? är en grundläggande och modern inledning till vetenskapsfilosofin. Ny reviderad upplaga 2003. Utk aug.

Vardagskulturens teologi, Bergmann, Sigurd & Bråkenhielm, Carl Reinhold (red.). Pris: 150 kr. Köp
Denna antologi löser upp gränser mellan profant opch sakralt för att se efter var Gud finns i människors vardag.

Vardagslivets filosofi, Halldén, Sören. Pris: 130 kr.
En filosofisk bok som uppmanar läsaren att våga ompröva invanda föreställningar.

Vattenkraften, staten och de politiska partierna, Vedung, Evert & Brandel, Magnus. Pris: 295 kr.
Hur har svenska staten och de politiska partierna sett på vattenkraften och de strömmande vattnen?

Vem var Helmut Giese?, På spaning efter en far. Tornberg, Ulrika. Pris: 180 kr. Köp
En biografi över Helmut Giese, pionjären i det antroposofiskt orienterade Kristensamfundet i Stockholm.

Verklighetsbilder, Bråkenhielm, Carl Reinhold. Pris: 180 kr. Köp
Boken ger en översikt över många icke-religösa livsåskådningar som bl a ateism, humanism, och skepticism och diskuterar på ett lättillgängligt sätt dessa åskådningars för- och nackdelar.

Verklighetskonception, Logisk form – innehållsliga förutsättningar. Lundahl, Anders. Pris: 130 kr.
Logikens betydelse för filosofin och dess förvaltare presenteras.

Vetenskap och moral, Forsman, Birgitta. Pris: 190 kr.
Har forskningsfusk blivit vanligare? Professorer pratar etik i denna mycket uppmärksammade bok.

Vidgade sinnen, Mansén, Elisabeth & Andersson, Lars Gustaf. Pris: 160 kr.
Alla vittnar om sinnenas samspel och deras förmåga att skapa en stark närvarokänsla i ögonblicket. Antologin inriktar sig på att utforska hur sinnesintrycken koncentreras och intensifieras - i drömmen, i mörkret och fantasin - och hur dessa upplevelser gestaltas i konsten, litteraturen och vetenskapen. En lång rad prominenta forskare har lämnat bidrag till detta fascinerande ämnesområ

Vår Bostad i folkhemmet, <i>Bilden av hemmet i en organisationstidskrift</i>. Åker, Patrik. Pris: 190 kr.
Åker undersöker relationen mellan samhällsutvecklingen, hemmet och journalistiken, som den tonar fram i Vår bostad. Illustrerad.

Vårt djuriska arv, Om människans biologiska natur. Sjölander, Sverre. Pris: 150 kr. Köp
Biologiska grunder för människans beteende, beskrivna med humor.

Världen som vilja och föreställning, Schopenhauer, Arthur. Pris: 185 kr.
SLUTSÅLD.

Världsbild och mening, <i>En empirisk studie av livsåskådningar i dagens Sverige</i>. Bråkenhielm, Carl Reinhold (red.). Pris: 185 kr.
Vad är det egentligen som är viktigt i livet? Vad för slags värld är det vi lever i? Hur känns det att leva? Svenskar idag försöker ge sin syn på eviga frågor.

Världsmaskinen, Emanuel Swedenborg och naturfilosofin. Dunér, David. Pris: 220 kr. Köp

Weimarkulturen, Gay, Peter. Pris: 190 kr. Köp
Den hyllade kulturhistorikern Peter Gay skildrar den dynamiska Weimarrepubliken 1918–1933. UTKOMMEN.

Yoga-sūtra, Patañjali. Pris: 180 kr. Köp
Patañjali skrev sin yoga-sūtra för mer än 1500 år sedan. Hans bok är ändå fortfarande högst aktuell, inte bara för att yoga idag är populärare än någonsin tidigare, utan framför allt för att de problem han brottas med lika mycket rör nutidsmänni­skan. Hurdant är människans sinne? Kan alla hennes bångstyriga tankar stil

Zarathustra och zoroastrismen, Stausberg, Michael. Pris: 140 kr. Köp
En utmärkt introduktion. Utkommen.

Än Zen då (band 1-2), Barnekow, Sten. Pris: 500 kr. Köp
I detta minst sagt gigantiska verk får vi följa författarens självutlämnande och spännande färd tillsammans med en zenbuddhistisk mästare under dennes besök i Sverige.

Ögonblickets tyranni, Snabb och långsam tid i informationssamhället. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 135 kr.
Rolig, provocerande, tankeväckande bok om informationssamhällets hastigt ökande behov av långsam tid. Ny upplaga!

Öppningar, Möten med bibeln. Eriksson, Anne-Louise (red.). Pris: 160 kr.

Översättningskritik och estetisk form. Jämförande studier av språk och stil, Heldner, Christina. Pris: 257 kr. Köp
I den här boken redovisas resultat från ett forskningsprojekt som gått ut på att närmare förstå och detaljerat beskriva vad som ligger bakom upplevelsen hos en enskild läsare att han eller hon har med en diktare att göra som förmår trollbinda genom en fullkomlig behärskning av sina språkliga uttrycksmedel.

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet