Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Samhälle/Debatt/Naturvetenskap

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


A Smorgasbord of Cognitive Science, Grdenfors, Peter m.fl.. Pris: 180 kr. Köp
I denna bok, som är på engelska, ges en introduktion till området Kognitionsvetenskap. Denna nya disciplin förenar forskning inom lingivistik, filosofi, datalogi och filosofi. Boken är skriven av forskare vid Lunds universitet med den välkände professor Peter Gärdenfors i spetsen.

Att bygga för kunskap, Festskrift till Hans Wieslander. Tengstrand, Anders (red.). Pris: 135 kr. Köp
Antologi om högskoleutbildning till avgående rektorn för Högskolan i Växjö.

Att göras till filmarbetare, Herrman, Margaretha (red). Pris: 160 kr. Köp
Hur görs egentligen en filmarbetare? Enklaste svaret är att man utbildar sig eller blir upplärd inom branschen.

Att organisera kommuners ledning!, Jonsson, Leif & Arnell, Sven-Inge. Pris: 280 kr. Köp
Boken vänder sig till läsare som är intresserade av samhällsorganisatoriska frågor och framför allt av kommunledning.

Att vara god eller att göra rätt, En studie i yrkesetik och praktik. Silfverberg, Gunilla. Pris: 135 kr.
Silfverberg visar hur vissa begrepp från Aristoteles\' Filosofi kan användas för att förstå en enskild människas praktiska omdöme i en konkret handlingssituation. Resonemangen utgår från hemtjänstens praktik, men kan också utvidgas till att omfatta en allmän diskussion om yrkesetik.

Blågul islam?, <i>Muslimer i Sverige</i>. Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.). Pris: 145 kr.
Omtalad antologi som med utgångspunkt i dagens situation behandlar inomislamiska rörelser och organisationer (sufism, cyberislam, muslimsk kvinnorörelse etc), hur islam fungerar i det svenska samhället samt hur tro och tradition anpassas till och förändras bland svenska muslimer.

Den hänsynslösa cellen, <i>Om modern cancerbiologi</i>. Ernberg, Ingemar. Pris: 100 kr. Köp
För att avmystifiera sjukdomen och kontrollera skräcken som hänger vid den behövs bättre kunskap om cancersjukdomar och om vad cancer är. Illustrerad.

Den lyckliga ockupationen, Oravsky, Vladimir. Pris: 145 kr. Köp
Sensuella recept från naturens eget kök och en läsebok för alla åldrar och många smakriktningar om honom själv och om invandrade och inhemska människor och djur.

Den mediala vetenskapen, Ekström, Anders (red.). Pris: 260 kr. Köp
Hur påverkas vetenskapens medialisering frågor om forskningens legitimitet och hur förändras forskningskommunikationens roll när vetenskapen på ett allt ensidigare sätt beskrivs som en ekonomisk tillväxtfaktor? Sex forskare undersöker förhållandet mellan vetenskap, medier och publik i ett längre historiskt perspektiv, från 1800-talet fram till våra dagar.

Den medvetna kokkonsten, Utkommer juni 2006!. Gustafsson, Inga-Britt & Klein, Örjan. Pris: 240 kr. Köp
I denna bok, en uppdaterad och omarbetad upplaga av ”Den medvetna kokkonsten” (Liber 1997), förenas matlagningen som konstart och vetenskap, som förenar gastronomi och välbefinnande.

Den mänskliga naturen, Anderberg, Thomas. Pris: 155 kr. Köp
En filosofisk betraktelse över olika problem som ingrepp i miljön för med sig.

Den skapande evolutionen, Fagerström, Torbjörn. Pris: 140 kr. Köp
Vad spelar egentligen slumpen för roll i evolutionen? Hur går det till när organ bildas genom biologisk evolution? Ny utvidgad och omarbetad upplaga!

Den utbrände kronofogden som fann lyckan, Sjöberg, Fredrik. Pris: 180 kr.
Författaren Fredrik Sjöberg, som nådde en stor publik med sin Augustnominerade bok Flugfällan (Nya Doxa 2004), ger nu ut några av sina bästa och mest omtalade essäer under titlar som bl a ”Gladporr för feminister”, ”Koffeinets kulturhistoria” och ”Världens mest omskrivna skärgård”

Den utbrände kronofogden som fann lyckan, Sjöberg, Fredrik. Pris: 50 kr. Köp
Författaren Fredrik Sjöberg, som nådde en stor publik med sin Augustnominerade bok Flugfällan (Nya Doxa 2004), ger nu ut några av sina bästa och mest omtalade essäer i bokform.

Den vildväxande högskolan, Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar. Kim, Lillemor & Mårtens, Pehr (red.). Pris: 190 kr.
Bilder av organisationskulturer och möten mellan gammalt och nytt i högskolan. Utgiven i samarbete med forskningsinstitutet SISTER. Utk maj.

Det givna och det föränderliga, <i>En antologi om biologi, människobild och samhälle</i>. Uddenberg, Nils (red.). Pris: 155 kr. Köp
Antologin ger olika aspekter på den evigt aktuella frågan om relationen mellan biologi och samhälle.

Det nya forskningslandskapet, <i>Perspektiv på vetenskap och politik</i>. Sandström, Ulf (red.). Pris: 250 kr. Köp
Ger en förträfflig överblick över forskarvärlden i dag. Fylliga och aktuella bidrag.

Det omedvetna, Historien om ett utopiskt rum. . Pris: 257 kr. Köp
Författaren ger en fascinerande berättelse om olika sätt att se på det fördolda i människan och i tillvaron i sin helhet.

Det stora sammanhanget, <i>Moderna svenskars syn på människors plats i naturen</i>. Uddenberg, Nils. Pris: 143 kr. Köp
Uddenberg studerar en av människans viktigaste relationer – den till naturen – har förändrats det senaste århundradet.

Drömmen om makt, <i>Historien om människans kamp mot det levande</i>. Magnér, Björn & Magnér, Helena. Pris: 160 kr. Köp
En utmanande och tankeväckande bok om hur människans maktsträvan ödelägger hennes möjlighet till ett gott och värdigt liv.

Dumhet som inte är bra, Fatala logiska fel om demokrati, i människosyn och i filosofisk helhetssyn. Löfberg, Jan. Pris: 100 kr. Köp
Ett logiskt tankefel har en tendens att förbli oupptäckt – mer än andra feluppfattningar – och kan därför få förödande verkningar som fortsätter under lång tid. Särskilt om vi medvetet vill stå emot antiintellektualism, har vi anledning att påtala logiska fel som gör eller kan göra skada. Det ingår då i välgärningen att tåla förargelsen den väcker. Boken tar upp flera fal

Egoism, Eriksen, Thomas Hylland & Hessen, Dag O.. Pris: 145 kr. Köp
En "växelsång" mellan biologi och socialantropologi, om egoismen som kraft och drivmedel inom båda discipliner.

En norsk besvärjelse, <i>17 maj-firande vid 1900-talets slut</i>. Blehr, Barbro. Pris: 145 kr. Köp
Det norskaste av det norska, 17 maj-firandet, granskas ingående ur etnologisk synvinkel.

Ett djur bland alla andra?, Biologin och människans uppfattning av sin plats i naturen. Uddenberg, Nils. Pris: 145 kr.

Farlig förenkling, Om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna. Gerle, Elisabeth. Pris: 160 kr. Köp
Sverigedemokraterna och Humanisterna är två helt olika grupperingar, med olika åsikter. Trots detta finns det likheter. Med hjälp av Jürgen Habermas och andra visar Gerle på de komplexa rötterna i det vi kallar upplysning och sanning.

Flugfällan, Sjöberg, Fredrik. Pris: 180 kr.
Finns nu endast i pocket.

Flugfällan, Sjöberg, Fredrik. Pris: 39 kr. Köp
Nominerad till Augustpriset 2004 för bästa svenska fackbok.

Flyktkonsten, Utkommen.. Sjöberg, Fredrik. Pris: 160 kr. Köp
I Flyktkonsten följer författaren den bortglömde svenske akvarellmålaren Gunnar Widfors som reste till USA i början av 1900-talet.

Frihetens sammanhang, Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv. Westerlund, Katarina. Pris: 160 kr. Köp
I den här boken diskuteras spänningen mellan frihet och beroende med utgångspunkt i intervjuer med barnföräldrar och skolpersonal.

Från urhund till sällskapshund, En zoologs funderingar om hundens historia. Sjölander, Sverre. Pris: 190 kr. Köp
Varifrån kommer hunden? Hur har den utvecklats i sitt samliv med människan? Hur mycket varg finns kvar?

Från vardagsvett till statistisk beviskonst, En historisk inledning. Halldén, Sören. Pris: 180 kr. Köp
En skildring från gränsområdet mellan filosofi och statistik.

Fysik per vers, <i>En trippel Newton och andra sånger</i>. Törnkvist, Sören. Pris: 50 kr.
En pedagogisk, rolig blankversberättelse om naturvetenskapens grunder från Arkimedes till Ohm. Pocket.

Fågel, fisk och folk, <i>Från beteendeekologins forskningsfält</i>. Ulfstrand, Staffan. Pris: 100 kr. Köp
Har djurs beteende utformats likadant som t.ex. deras kroppsfunktioner – och gäller det då även människor? Illustrerad.

Globaliseringens kulturer, Postkolonialism, rasism och kulturell identitet. Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria & Thörn, Håkan (red.). Pris: 185 kr. Köp
En omtalad och mycket efterfrågad antologi som ger en god introduktion till den postkoloniala teorin.

Gränslös forskning, Edqvist, Olle. Pris: 160 kr. Köp
Svensk forskning har under de senaste decennierna omvandlats på djupet genom en stadigt fortskridande internationalisering.

Handbok för ateister, En ateologisk betraktelse. Utkommen. Onfray, Michel. Pris: 190 kr. Köp
Onfray argumenterar för ett hedonistiskt förhållningssätt och att vi skall knyta an till upplysningstidens ideal där förnuftet står i centrum. Han förespråkar en ”ateologi”.

Hemma i cyberspace, Janlert, Lars-Erik. Pris: 95 kr. Köp
Vilka IT-visioner vägleder forskning och utveckling i dag? Illustrerad.

Hotet om klimatförändring, Bolin, Bert. Pris: 100 kr. Köp
Miljöförstöringen inverkan på jordens klimat oroar. Går vi mot en växthusvärld eller mot en ny istid? Illustrerad.

Humanekologiska perspektiv på människans tillvaro, Bruun, Henrik (red.). Pris: 160 kr.
I denna bok skriver arton forskare om angelägna humanekologiska frågor.

Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar, Schibli, Martin och Vilks, Lars. Pris: 170 kr. Köp
Hur fungerar konstvärlden? En avslöjande beskrivning av konstvärlden.

Hållbar utveckling underifrån, Olsson, Jan (red). Pris: 150 kr. Köp
Utkommen.

Hälsosamma tankar, Liss, Per-Erik & Pettersson, Bo (red.). Pris: 125 kr. Köp
Elva uppsatser som ur filosofisk synvinkel belyser ett antal aspekter på begreppen livskvalitet, hälsa och ohälsa.

I den absoluta frontlinjen, Sörlin, Sverker (red). Pris: 210 kr. Köp
Utkommen.

I forskningens närhet, Bragesjö, Fredrik och Hallberg, Margareta. Pris: 190 kr. Köp
I denna bok påvisas ett intimt samspel mellan medicinsk vetenskap och samhälle, både före, under och efter kontroversen.

In på bara huden, Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. Berg, Annika m.fl.. Pris: 200 kr. Köp

Inte så farligt som många tror, Katastrofer och svensk kemofobi. Dencker, Lennart. Pris: 160 kr. Köp
Det finns en rädsla för syntetiska kemikalier, som rester av bekämpningsmedel i maten. Media larmar om spår av kemikalier exempelvis i leksaker i våra hem och förskolor och i hygienartiklar i våra hem. Det tycks finnas en underliggande föreställning om en möjlig, paradisisk renhet. En sådan har dock aldrig existerat. Larmen underblåses av politiska slagord om att skapa en giftfri milj

Jakten på lycka i överflödsssamhället, Utkommen. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 160 kr. Köp
I sin nya bok kombinerar Thomas Hylland Eriksen vetenskapliga rön, berättelser ur skönlitteraturen och personliga erfarenheter i ett försök att upptäcka vad som gör livet värt att leva.

Katedralen och basaren, En oavsiktlig revolutionärs tankar kring Linux och öppen källkod. Raymond, Eric S.. Pris: 135 kr. Köp
Urhackern Raymonds medryckande manifest, som haft enorm betydelse för att göra metoden att samarbeta kring öppen källkod allmänt känd.

Kommunala vägval, Häggroth, Sören & Andersson, Lars M.. Pris: 140 kr. Köp
Vilka utmaningar står de svenska kommunerna inför. Hur skall vår välfärd finansieras? Är det privata lösningar som gäller framöver? Eller skall vi satsa på en fortsatt skattefinansierad välfärd?

Kommunchefer blir till, Leif Jonsson. Pris: 220 kr. Köp
Boken beskriver hur det kommer sig att chefskap blir som de blir.

Kommunchefers chefskap, <i>Ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö</i>. Jonsson, Leif & Gustavsson, Peter & Arnell, Sven-Inge & Högberg, Örjan & Jonsson, Robert. Pris: 190 kr. Köp
Hur fungerar ledarskapet i den specifika chefsposition som är kommunchefens? Ett antal kommunchefer delar med sig av sina erfarenheter.

Kommunledning, lokal politik och demokrati, Utkommer juli 2015. Jonsson, Leif. Pris: 180 kr. Köp
Boken innehåller vardagsnära skildringar och idémässiga funderingar. Den vänder sig till människor som är intresserade av frågor om kommunal politik och kommunledning; såväl politiker och tjänstemän i kommuner som forskare och studenter som har ett intresse av samhällsfrågor.

Kommunstyrelseordförande, Kommunledare med politisk förankring. Jonsson, Leif. Pris: 190 kr. Köp
Att behärska balansaktens konst är ett måste för ett ledarskap som måste ta många skilda hänsyn.

Kosmisk resa, Gustafsson, Bengt. Pris: 110 kr. Köp
Hisnande färd genom sagolika galaxer, nebulosor och molekylmoln. Ingår i Forskningens frontlinjer.

Kraften att leva, Ett hedonistiskt manifest. Onfray, Michel. Pris: 160 kr. Köp
Onfray polemiserar mot religionens rimlighet och inflytande över samhället, i allmänhet och framför allt vad gäller kristendomen, judendomen och islam, I denna bok presenterar Onfray ett ”hedonistiskt manifest”, med syfte att visa hur tillvaron framträder ur ett konsekvent materialistiskt, hedonistiskt och livsbejakande perspektiv. Onfrays hedonism är inte en oansvarig njutningslystnad eller s

Krigets miljöeffekter, Lindén, Olof & Jernelöv, Arne. Pris: 100 kr. Köp
Kuwaitkriget resulterade i något alldeles nytt: risken för miljöskador vid militärt ingripande fick betydelse för hur man stoppar en krigisk diktator. Illustrerad.

Kris i befolkningsfrågan, Myrdal, Alva & Myrdal, Gunnar. Pris: 160 kr.
Två av 1900-talets mest färgstarka intellektuella formulerar radikala reformkrav för en samhällstillvänd familjepolitik.

Kritiska tänkanden i religionsvetenskapen, Jonsson, Ulf; Martinson, Mattias; och Sjöberg, Lina (red.). Pris: 150 kr. Köp
Allt oftare påminns vi om religionernas irrationella sidor, vilket gör den högröstade kritiken begriplig. Författarna försöker förankra diskussionen i en nyanserad konstruktiv religionsvetenskaplig forskning.

Kultur, plats, identitet, Det lokalas betydelse i en globaliserad värld. Egeland, Helene & Johannisson, Jenny (red.). Pris: 190 kr. Köp
Nio forskare analyserar det lokalas betydelse för kulturproduktion. Kultur- och medieproduktion och kulturarbetares barriärer uppmärksammas.

Kulturen i kunskapssamhället, Sörlin, Sverker (red.). Pris: 190 kr. Köp
En rad forskare från skilda discipliner belyser ett högaktuellt spänningsförhållande.

Kulturterrorismen, En uppgörelse med tanken om kulturell renhet. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 70 kr. Köp
"En drabbande uppgörelse med tanken om kulturell enhet … pamfletten slår ett hårt slag för kulturlösheten." (Aftenposten)

Kvalitet och kunskapsprocess i högre utbildning, Rolf, Bertil & Ekstedt, Eskil & Barnett, Ronald. Pris: 160 kr. Köp
Hur definieras kvalitet? Författarna ser på högre utbildningars kvalitet och hur man kommer åt att fastställa den.

Kväkarnas människosyn, Sandström, Henning E.. Pris: 190 kr. Köp

Lavoisier och kemin, Smartt Bell, Madison. Pris: 160 kr. Köp
Utk november. Se under nyheter för beskrivning.

Lindrat lidande, <i>Att vara i en fristad - berättelser från palliativ vård</i>. Öhlén, Joakim. Pris: 145 kr.
Öhlén vägleder kring de svåra frågorna om vård i livets slutskede, som måste behandlas av såväl patienter som vårdare.

Maktens kön, Göransson, Anita (red). Pris: 260 kr. Köp
Vilka utgör den svenska makteliten i dag och hur har de nått toppen? En världsunik undersökning – som systematiskt kartlägger och analyserar kvinnors och mäns olika villkor i dagens svenska maktelit.

Man eller monster, <i>Kustjägarnas mandomsprov</i>. Jacobsson, Mats. Pris: 170 kr.
Tankar kring mansrollen och den hårda kustjägarutbildningen. Foto- och intervjubok med stor närvaro.

Med fingret på avtryckaren, En essä om fotografi och antropologi. Lindberg, Christer. Pris: 190 kr. Köp
Fotografiets möjligheter till seende och deltagande är denna boks tema. Den vänder sig till fotoentusiaster och samhällsvetare och placerar sig såväl framför som bakom kameran.

Medier och människor i konsumtionsrummet, Becker, Karin & Bjurström, Erling & Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red.). Pris: 180 kr. Köp
Intressant och gedigen sociologisk studie över den konsumerande människan.

Meningsskapande idrott, Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska konsekvenser. Lindfelt, Mikael. Pris: 240 kr.
I denna bok behandlar Mikael Lindfelt centrala tankar om idrottens meningsskapande betydelse i ett livsåskådningsrelevant erfarenhetsperspektiv.

Miss Leavitts Stjärnor, Utkommer juni 2006!. Johnson, George. Pris: 190 kr.
I ett trångt rum på Harvard Observatory fann för nästan hundra år sedan en genialisk kvinna nyckeln till universums enorma storhet.

Misslyckandets män, Om den militära inkompetensens psykologi. Dixon, Norman. Pris: 270 kr.
Se under nyheter

Mode, En filosofisk essä. Svendsen, Lars. Fr. H.. Pris: 180 kr. Köp
Mode är en tankeväckande och underhållande essä om ett fenomen som ofrånkomligen påverkar oss alla, inte bara i fråga om vilka kläder vi bär utan också på en mängd andra områden – ibland på uppenbara sätt, men lika ofta i det fördolda. Utkommer maj 2006!

Mångkulturalism - för vem?, Gerle, Elisabeth. Pris: 155 kr.
I denna aktuella bok vill Gerle snarare väcka frågor än presentera svar kring begreppet mångkulturalism.

Mångkulturellt medborgarskap, Kymlicka, Will. Pris: 190 kr. Köp
Kymlicka diskuterar frågor som är centrala för förståelsen av en mångkulturell politik – språkrättigheter, landanspråk, federalism mm.

Människan sedd genom olika vetenskaplig prismor, Hammarström, Matz; Gerle, Elisabeth och Gärdenfors, Peter. Pris: 180 kr. Köp
Möt den mångfasetterade människan, sedd genom ett antal olika vetenskapliga prismor.

Mänskliga rättigheter för guds skull, Att tolka text, tro och tradition. Utkommer juni 2006!. Gerle, Elisabeth. Pris: 150 kr.
Nyutkommen! Mänskliga rättigheter betraktas ofta som något självklart. Men egentligen är de ganska omstridda. Tradition och sedvänja väger ofta tyngre.

Nationalism, Gellner, Ernest. Pris: 85 kr.
Gellners sista bok, en sammanfattning av ett livslångt intresse för begreppet nationalism.

Naturens budbärare, <i>Från djursignaler till människospråk</i>. Sjölander, Sverre. Pris: 160 kr. Köp
Kan koltrasten bli sångnödig? Berättar kattmamman för ungarna hur man jagar? Zoologiprofessorn förklarar.

Nimis och Arx, Vilks, Lars. Pris: 110 kr. Köp
Lars Vilks visar i text och bild den fascinerande historien om de omstridda verkens tillblivelse och fortlevnad.

Nyhetens obehag, Essäer om modersmål, kultur och nationell identitet. Bankier, Joanna (red.). Pris: 160 kr. Köp
Spännande antologi identiteter i det flerstämmiga, gränslösa, postmoderna samhället. Från forskningsprojektet Kulturer i dialog vid Södertörns högskola.

Nyliberal politisk filosofi, <i>En kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F.A. Hayek</i>. Blomgren, Anna Maria. Pris: 160 kr. Köp
Blomgren gör upp med bilden av en samlad nyliberal politisk filosofi.

När ateismen erövrade Sverige, <i>Ingemar Hedenius och debatten om tro och vetande</i>. Lundborg, Johan. Pris: 240 kr.
Innehåller bl.a. brevväxlingar som hjälper oss att förstå ett av 1900-talets stora gräl.

Offensiv nostalgi, Horatius, Ladislaus. Pris: 120 kr. Köp
En numera kultklassisk bok, av en föregångare till de som sjunger långsamhetens lov.

Ofullständighet, Kurt Gödels bevis och paradox.. Goldstein, Rebecca. Pris: 180 kr. Köp
Leveransklar 3 oktober. Se under nyheter för beskrivning.

Okonst, Ekström, Peter. Pris: 160 kr. Köp
Peter Ekström tittar närmare på vad som är konst och vad som inte är konst – okonst.

Om det politiskt korrekta, Egonsson, Dan. Pris: 180 kr. Köp
Vad menar vi när vi kallar en åsikt för politiskt korrekt? Är det bra eller dåligt att vara politiskt korrekt?

Organisering av politiskt arbete, <i>En studie av vitalisering av kommunfullmäktiges arbete i en svensk kommun</i>. Jonsson, Leif. Pris: 180 kr. Köp
Motala kommun klarade att vända den nedåtgående spiral som medborgarnas känsla av bristande inflytande för med sig. Hur lyckades man med det?

Osäkerhetens horisonter, <i>Kulturella och etiska perspektiv på samhällets riskfrågor</i>. Boholm, Åsa & Hansson, Sven Ove & Persson, Johannes & Peterson, Martin (red.). Pris: 160 kr.
Kulturella och etiska perspektiv på de i dagens samhälle så viktiga riskbedömningarna.

Pennan och det tomma tomma papperet, Utkommen. Ekegren, Staffan. Pris: 120 kr. Köp
Den här boken riktar sig till alla som skriver, antingen för nöjes skull eller professionellt.

Politik, lobbyism och manipulation, <i>Svensk trafikpolitik i verkligheten</i>. Falkemark, Gunnar. Pris: 170 kr.
Om hur politik och lobbyism vilar på en grund av manipulation, med exempel ur den svenska verkligheten.

Priset för att leva, Roy, Arundhati. Pris: 120 kr.
Den prisbelönta författarinnan och miljöaktivisten ger en förfärande och upprörande beskrivning av den katastrof som hotar miljoner fattiga indier.

Renarna, markerna och människorna, <i>Om svenska samers syn på natur, djur och miljö</i>. Uddenberg, Nils. Pris: 155 kr.
Renskötarna lever närmare naturen än de allra flesta andra svenskar, men skiljer sig renskötarnas naturupplevelser från andra svenskars?

Risk & Risici, Persson, Johannes (Red.) och Sahlin, Nils-Eric (Red.). Pris: 260 kr. Köp
Denna bok handlar om att välja risker: om hälsorisker, ny teknologi och svåra beslut i vård och omsorg; om jämförbarhet, acceptans och prioriteringar; om osäker kunskap, värden och moral.

Risk och det levande mänskliga, Persson, Johannes (red). Pris: 220 kr. Köp
Utkommen. Se under nyheter för beskrivning.

Rädsla, ångest, fobi, ÄR SLUTSÅLD . Öhman, Arne. Pris: 100 kr.
Rädsla och ångest är normala fenomen med ursprung i evolutionen – för vissa människor växer de dock till svåra livsproblem. Hur får man bot?

Rötter och fötter, Identitet i en föränderlig tid. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 170 kr. Köp

Saker som händer, <i>En polisdokumentär</i>. Ekegren, Staffan. Pris: 105 kr. Köp
Ett urval ur journalen under ett år hos polisen Örebro. Ett år inuti Sverige. För det som händer här händer överallt. Illustrerad.

Samtidskultur, Karnevaler, karaoke och kulturella koder. Johansson, Thomas & Sernhede, Ove & Trondman, Mats (red.). Pris: 185 kr. Köp
Cultural studies, forskning i samtida kulturyttringar, har här fått sin första antologi på svenska.

Snällare än du tror, Människan — en social varelse. Daun, Åke och Norebrink, Hans. Pris: 160 kr. Köp
Innerst inne är alla egoister. Var och en är sig själv närmast. I samtalsform ger författarna uttryck för ett annat synsätt och starka argument för människans godhet.

Spartips., 34 tips för konstnärer, kommuner, underbetalda samt andra obemedlade.. Vilks, Lars. Pris: 120 kr. Köp
I denna utomordentligt användbara och underhållande skrift redogör en av landets främsta konstnärer och konstteoretiker för hur konstnärer, kommuner samt andra obemedlade med enkla medel kan spara pengar. Skriften består av 34 tips som åtföljs av beskrivande och lätt absurda teckningar.

Stat, nation, nationalism, Gellner, Ernest. Pris: 160 kr.
Gellner tolkar i denna klassiker nationalismen utifrån dess sociala rötter, och gör tydligt vad principen "en stat – en kultur" egentligen kan innebära.

Styrelseskick och politik, Hague, Rod & Harrop, Martin & Breslin, Shaun. Pris: 250 kr. Köp
En grundbok som jämför världens länder utifrån hur deras respektive politiska system är uppbyggda.

Tabletter för känsliga själar, Den antidepressiva revolutionen . Svenaeus, Fredrik. Pris: 145 kr. Köp
Idag äter mer än en halv miljon svenskar antidepressiv medicin varje dag, och åtminstone två miljoner förväntas göra det någon gång i livet. Depressioner och ångesttillstånd har blivit våra nya folksjukdomar. Författaren beskriver och anlyserar de etiska konsekvenserna av detta.

Tidigt född, Ödman, Maj. Pris: 90 kr. Köp
För ett barn som föds för tidigt lurar många faror, men imponerande många av de alltfler tidigt födda överlever. Vad händer dessa barn senare i livet?

Tidsandans krumbukter, Ambjörnsson, Gunila. Pris: 150 kr. Köp
Var kommer den ifrån, den där tidsandan? Finns det egentligen någon orsak? Vad var det som fick oss som var unga på 60- och det tidiga 70-talet att plötsligt tro att allt vi företog oss var meningsfullt och viktigt och därför skulle lyckas?

Tro och vetande 2.0, Om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker. Utkommer september 2006!. Sturmark, Christer. Pris: 50 kr.
Detta är en bok om den form av livsåskådning som brukar kallas Humanism. Boken orienterar den nyfikna läsaren om vad en modern, humanistisk och rationell livsåskådning egentligen innebär och vad den står för.

Tvåkönad, Studier i den svenska hermafroditens historia. Bondestam, Maja. Pris: 180 kr. Köp

Universitetet och den regionala utmaningen, Olsson, Björn & Wiberg, Ulf (red.). Pris: 190 kr. Köp
Om den regionala dimensionen i universitetens uppdrag och effekter på samhället. Utgiven i samarbete med forskningsinstitutet SISTER. Utk juni.

Ur själens getto, En judisk dagbok. Schulman, Salomon. Pris: 90 kr.
Bångstyrigt och underhållande utan ett uns av konsensustänkande, om jiddisch och svenska, historia och biografi.

Vad ska vi med naturen till?, Sjöberg, Fredrik (red.). Pris: 130 kr.
I essäform diskuterar fjorton författare, naturvetare och humanister, behovet av en ny syn på naturen – en förändring som måste till för att möta vår tid.

Vattenkraften, staten och de politiska partierna, Vedung, Evert & Brandel, Magnus. Pris: 295 kr. Köp
Hur har svenska staten och de politiska partierna sett på vattenkraften och de strömmande vattnen?

Vår Bostad i folkhemmet, <i>Bilden av hemmet i en organisationstidskrift</i>. Åker, Patrik. Pris: 190 kr.
Åker undersöker relationen mellan samhällsutvecklingen, hemmet och journalistiken, som den tonar fram i Vår bostad. Illustrerad.

Vårt djuriska arv, Om människans biologiska natur. Sjölander, Sverre. Pris: 150 kr. Köp
Biologiska grunder för människans beteende, beskrivna med humor.

Ögonblickets tyranni, Snabb och långsam tid i informationssamhället. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 135 kr.
Rolig, provocerande, tankeväckande bok om informationssamhällets hastigt ökande behov av långsam tid. Ny upplaga!

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet