Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Språk/Litteraturvetenskap

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Andre Brink och boerideologin, En studie över etik och litteratur med särski. Sandström, Henning E. Pris: 150 kr. Köp
I André Brink och boerideologien undersöker Henning E. Sandström sex av Brinks romaner. Här framkommer en ideologi som baseras på den kalvinistiska kristendomsförståelsen, men där den sydafrikanska kontexten gör att denna ”boerideologi” får en mycket speciell karaktär.

Arkadien, <i>Om herdar och herdinnor i svensk dikt</i>. Lewan, Bengt. Pris: 160 kr. Köp
I denna rikt illustrerade bok om svenska pastoraldiktare hävdar Lewan att drömmen om herdarna hade en utopisk dimension, känslans och frihetens seger över förnuftet. I många hundra år var pastoralen en av de få möjligheterna att spekulera över hur livet kunde levas, om man vågade bryta med tradition och konvention.

Att övertyga från predikstolen, Wallgren Hemlin, Barbro. Pris: 160 kr. Köp
En intressant och underhållande studie om predikanters retorik -- och hur den hänger samman med vem som står i predikstolen.

Besinningens konst - Hjalmar Bergmans romaner, Furumark, Erik. Pris: 160 kr.
Litteraturvetaren Furumark guidar oss genom Hjalmar Bergmans textlandskap.

Crossroads, <i>Möten med den samtida amerikanska litteraturen</i>. Holmberg, Claes-Göran. Pris: 145 kr. Köp
En personligt hållen och initierad orientering om de senaste decenniernas amerikanska litterära rörelser. Vi möter Don DeLillo, John Barth, Richard Ford, Joseph Heller och många fler.

Fadern, sonen och berättaren, <i>Minne och narrativitet hos Sven Delblanc</i>. Forslid, Torbjörn. Pris: 155 kr.
Hyllad avhandling om folkkär författare.

Franska idiom, <i> Cirka 8000 målande uttryck och ordvändningar med översättningar och översättningsvarianter</i>i. Rönnheim, Kjell. Pris: 250 kr. Köp
Oumbärligt referensverk, med översättningar av idiom, ordspråk o.d. till och från franska, för alla som använder sig av och är intresserade av franska språket.

Främmande stränder, Texter om litteratur. Coetzee, John Maxwell. Pris: 180 kr. Köp

Förlåt jag blott citerar, Om citatets idéhistoria. Nordin, Svante. Pris: 145 kr. Köp
Ytterligt underhållande och lärd bok om citatets betydelse, i idéhistoria, retorik och forskning.

Gud i Odessa och Satan i Paris, En jiddischantologi. Schulman, Salomon. Pris: 190 kr. Köp
Antologin Gud i Odessa och Satan i Paris representerar en rest av en storhetstid då jiddischlitteraturen brottades med modernismen samtidigt som den sneglade tillbaka på sitt litterära arv från den judiska bokvärlden.

Ingmar Bergman: , <i>Filmen och teatern – en tvärestetisk studie</i>. Koskinen, Maaret. Pris: 155 kr.
Koskinen, prisad Bergmanforskare, blottlägger hur hans arbeten inom teatern och filmen korsbefruktar och ger näring åt varandra.

Läst genom kameralinsen, <i>Studier i filmiserad svensk roman</i>. Ohlsson, Anders. Pris: 170 kr.
Vi lever i ”filmens tidsålder” och även romankonsten påverkas. Författare som Dagerman och Sjöman skrev romaner som på ett eller annat sätt är ”filmiserade”.

Med fantasins eld, Ingemar Leckius och bildenKonstdikter, konstessäer och porträtt av författarkolleger och konstnärer. Rikt illustrerad.

Medietexter och medietolkningar, <i>Läsningar av massmediala texter</i>. Holmberg, Claes-Göran (red.). Pris: 145 kr. Köp
Forskare från en rad olika humanistiska discipliner presenterar analysmetoder som passar för tolkning av massmediala texter.

Men ändå måste jag berätta, Studier i skandinavisk förintelselitteratur. Ohlsson, Anders. Pris: 190 kr. Köp
Gedigen översikt och spännande analyser av hur författare skildrat det ofattbara.

Modernitetens ansikten, <i>Livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur</i>. Bråkenhielm, Carl Reinhold & Pettersson, Thorsten (red.). Pris: 220 kr. Köp
Teologer och litteraturvetare lyfter fram religiösa motiv hos en lång rad framstående 1900-talsförfattare som Ahlin, Boye, Tunström, Hylinger m. fl.

Nyhetsjournalistik i TV, En handbok. Marling, Eva. Pris: 120 kr. Köp
En personlig, underhållande och grundlig bok, utmärkt som lärobok, men lika användbar för den som vill ha en inblick i TV-journalistikens verklighet.

Parker J. Palmer och modet att vara sig själv, Sandström, Henning E.. Pris: 150 kr. Köp
Parker J. Palmer har kommit att få en stor betydelse i samtidens pedagogiska debatt genom sina idéer om spiritual education.

Pennan och det tomma tomma papperet, Utkommen. Ekegren, Staffan. Pris: 120 kr. Köp
Den här boken riktar sig till alla som skriver, antingen för nöjes skull eller professionellt.

Reporter i rörelse, <i>Lotten Ekman i dagspressen vid förra sekelskiftet</i>. Ney, Birgitta. Pris: 120 kr. Köp
Ekman är den första kvinnliga reportern i modern mening - och ett exempel på historiens marginaliserande av kvinnliga journalister.

Retoriska övningar, <i>Afthonios’ progymnasmata</i>. Eriksson, Anders. Pris: 160 kr.
Inflytelserik antik retoriker och pedagog i översättning och med fyllig introduktion och kommentar.

Själens ingenjörer, Författare under Stalin – en rekognosceringsresa (Utkommer augusti!). Westerman, Frank. Pris: 160 kr. Köp

Slappt uttal, Öhman, Sven. Pris: 120 kr.
Hur talar vi egentligen? Hur långt kan man avlägsna sig från ett ”korrekt” uttal och ändå bli förstådd?

Stagnelius Kärleken, Engdahl, Horace. Pris: 120 kr. Köp
Stagnelius mest omfångsrika och kanske starkaste dikt analyserad av akademiledamoten Engdahl.

Talande kvinnor, <i>Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key</i>. Mral, Brigitte. Pris: 130 kr.
Talekonsten är inte bara männens! Spännande skildring av starka kvinnor i historien som använt retorik.

The essence of Language a Philosophical Problem, Why Noam Chomsky was never a linguist. Öhman, Sven. Pris: 100 kr. Köp

Tillit, verklighet och värde, Kurtén, Tage. Pris: 145 kr. Köp
Kurtén, professor vid Åbo Akademi, analyserar livsåskådningsbegrepp utifrån kända författares verk.

Vidgade sinnen, Mansén, Elisabeth & Andersson, Lars Gustaf. Pris: 160 kr.
Alla vittnar om sinnenas samspel och deras förmåga att skapa en stark närvarokänsla i ögonblicket. Antologin inriktar sig på att utforska hur sinnesintrycken koncentreras och intensifieras - i drömmen, i mörkret och fantasin - och hur dessa upplevelser gestaltas i konsten, litteraturen och vetenskapen. En lång rad prominenta forskare har lämnat bidrag till detta fascinerande ämnesområ

Översättningskritik och estetisk form. Jämförande studier av språk och stil, Heldner, Christina. Pris: 257 kr. Köp
I den här boken redovisas resultat från ett forskningsprojekt som gått ut på att närmare förstå och detaljerat beskriva vad som ligger bakom upplevelsen hos en enskild läsare att han eller hon har med en diktare att göra som förmår trollbinda genom en fullkomlig behärskning av sina språkliga uttrycksmedel.

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet