Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Bråkenhielm, Carl Reinhold & Pettersson, Thorsten (red.)
Modernitetens ansikten
<i>Livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur</i>
 
Inbunden | 376 sidor |  
ISBN: 978-91-578-0362-7
ISBN10: 91-578-0362-5
Artikelnummer: 734
Pris: 220 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Europa och Norden genomgick under 1900-talet en djupgående samhällsomvälvning. Industrialismen och urbaniseringen tog fart. Samhället demokratiserades genom allmän rösträtt och parlamentarism. Den moderna välfärdsstaten växte fram och teknikens frammarsch medförde dramatiska förändringar med t.ex. järnvägar, flygtrafik och informationsteknologi. Denna utveckling stod i ständig växelverkan med förändringar i mentalitet, värderingar och livssyn. Individen blev i allt högre grad mål och måttstock för olika delar av sin livsåskådning. Sekulariseringen lämnade ett andligt tomrum, som fyllts med nya ideologier, nya värderingar och ny andlighet.

Hur återspeglas dessa förändringar i nordiska författares verk? Hur förhåller de sig till den fortgående moderniseringsprocessen och de livssyner som ifrågasatts och förskingrats? Vilka nya orienteringspunkter och livshållningar sätter den nordiska skönlitteraturen i de gamlas ställe? I denna antologi behandlar tjugo svenska forskare inom religionsforskning och litteraturvetenskap dessa frågor. En rad välkända författare blir föremål för koncentrerade analyser.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet