Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Ulfstrand, Staffan
Fågel, fisk och folk
<i>Från beteendeekologins forskningsfält</i>
 
Häftad | 147 sidor |  
ISBN: 978-91-88584-11-3
ISBN10: 91-88584-11-9
Artikelnummer: 654
Pris: 100 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Finns det några principiella skillnader mellan männniskans och andra djurarters beteende? Finns hjälpsamhet och oegennytta? Varför lever somliga arter i monogami, andra i polygami, och hur väljer fåglar och fiskar sina partners? I denna bok ges en framställning av det evolutionsbiologiska synsättet på utvecklingen av framför allt de sociala beteendena hos människa och djur. Inverkan av olika omgivningsfaktorer åstadkommer ett urval bland genetiskt olika individer. Detta urval är den enda mekanism som vetenskapen kunnat identifiera som förklaring till de levande varelsernas mångskiftande anpassningar och uppenbara "ändamålsenlighet".

Författaren är professor emeritus i zooekologi.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet