Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Nagel, Thomas
Sista ordet
Översättning: Månsson, Per Lennart
 
Häftad | 157 sidor | Tryckår: 2002 
ISBN: 978-91-578-0376-4
ISBN10: 91-578-0376-5
Artikelnummer: 760
Pris: 135 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
Om något sådant som förnuft existerar, måste det vara universellt. Förnuftet måste avspegla objektiva principer vilkas giltighet är oberoende av vår synvinkel – principer som envar med tillräcklig intelligens borde kunna erkänna som korrekta. Men denna förnuftets universalitet är vad alltfler relativister och subjektivister förnekar. Och en sådan relativism är inte bara en obetydlig intellektuell grannlåt eller tjusig teoretisk utsmyckning. Den utnyttjas för att avvärja argument och förringa anspråken i andras argument. Den fortgående spridningen av detta relativistiska sätt att tänka hotar att göra den allmänna debatten allt besvärligare och mer improduktiv. Nagel presenterar här ett ihärdigt försvar för förnuftet mot angreppen från subjektivismen. Han vederlägger systematiskt relativistiska teser om språk, logik, vetenskap och etik, och visar att det sista ordet vid tvister om den objektiva giltigheten i varje form av tänkande måste ligga hos vissa förbehållslösa tankar om hur saker och ting är – tankar som vi inte kan betrakta utifrån blott och bart psykologiska dispositioner.

Originalets titel: The Last Word.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet