Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Jonsson, Leif
Organisering av politiskt arbete
<i>En studie av vitalisering av kommunfullmäktiges arbete i en svensk kommun</i>
 
Häftad | 163 sidor |  
ISBN: 978-91-578-0422-8
ISBN10: 91-578-0422-2
Artikelnummer: 793
Pris: 180 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Politikerförakt, misstro och en känsla av bristande effektivitet – många känner sig inte delaktiga i sin kommuns politiska liv. Hur förnyar man det politiska arbetet för att komma tillrätta med dessa problem? Vi får följa vad som hände när en kommun – Motala – organiserade sitt politiska arbete för att kunna vitalisera kommunfullmäktige, och stimulera och utveckla
medborgardialoger. Exemplet Motala visar att man kan skapa möjligheter för medborgare att bli delaktiga och för fritidspolitiker att finna mening i rollen som politiker – det går att utveckla en långsiktig politik för kommuners utveckling. Studien identifierar ett antal faktorer som är viktiga vid organisering av politiskt arbete. Det är inte bara strukturella faktorer, utan i minst lika hög grad processuella, dvs. hur man går tillväga. En av de viktigaste slutsatserna är att kommuner behöver organiseras så att de olika delarna – fullmäktige och nämnder/styrelser, politiker och verksamhetsansvariga chefer – inte fungerar som skilda världar, utan som en helhet.

Leif Jonsson är fil. dr i företagsekonomi och organisationsforskare vid Arbetslivsinstitutet.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet