Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Lindfelt, Mikael
Meningsskapande idrott
Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska konsekvenser
 
Tryckår: 2006 
ISBN: 978-91-578-0473-0
ISBN10: 91-578-0473-7
Pris: 240 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
Vid tiden för den moderna internationella idrottsrörelsens genombrott var idrotten
klart åtskild från religionens sfär. Den kom att gestaltas utifrån ett givet modernitetsmönster,
där religion fick en plats i periferin. I förhållande till antikens förebilder var
läget helt annorlunda. Med nyare postmoderna strömningar skapas nya möjligheter
samtidigt som pågående sekularisering med ökad individualism och samhällets fragmentering
kan öppna för nya meningsskapande tolkningsmöjligheter och erfarenheter
– också för idrottens del.
I denna bok behandlar Mikael Lindfelt centrala tankar om idrottens meningsskapande
betydelse i ett livsåskådningsrelevant erfarenhetsperspektiv. Utifrån ett tvärvetenskapligt
perspektiv närmar han sig frågor om idrottens existentiella betydelse
hos dagens elitidrottare.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet