Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Sandström, Henning E.
Kväkarnas människosyn
 
Kartonnage | 279 sidor | Tryckår: 2010 
ISBN: 978-91-578-0571-3
Pris: 190 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Kväkarna - eller Vännernas religiösa samfund - är en del av kristenheten som uppvisar flera särtecken. Kväkarnas historiska ursprung går tillbaka till 1600-talets protestantiska England, men i vår moderna tid är splittringen mellan olika grupper stor. Det finns kväkare som betonar det allmänkristna inslaget, men det finns också kväkargrupper som närmast kan betecknas som universalister, humanister eller panteister. Vad som förenar kväkarna, är den vikt som tillmäts den personliga erfarenheten. Denna inre auktoritet är viktigare än yttre auktoriteter, oavsett om det är fråga om Bibel eller kyrklig tradition. Kväkarna finner denna auktoritet i det inre ljuset, som leder varje människa. Kväkartraditionen är också ett typiskt exempel på enheten av en kontemplativ livsförståelse och ett aktivt deltagande i det sociala livet. Människosynen är därför grundläggande för en djupare förståelse av kväkarnas teologi. I denna studie undersöker Henning E. Sandström kväkarnas förståelse av människans identitet. Fokus ligger på Thomas R. Kelly - som företräder mystiken och en liberal kväkardom - och Richard J. Foster, företrädare för en mer kristocentrisk och allmänprotestantisk kväkardom. Först undersöks vad dessa säger om människans falska själv, vilket ses som en återspegling av den sekulära kulturens förväntningar. Därefter undersöks förståelsen av människans sanna Själv - hur människans rätta identitet står att finna i en dynamisk Närvaro eller i mystikens eviga Nu. Till slut uppmärksammas också hur detta sanna Själv skall förhålla sig till och deltaga i den medmänskliga gemenskapen. Kväkarnas människosyn är relevant för t.ex. teologer och idéhistoriker, som är intresserade av mystiken, den moderna kväkardomen och teologisk antropologi.

Henning E. Sandström är teologie doktor och 1. amanuensis vid Høgskolen i Østfold.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet