Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Svanberg, Ingvar & Tunón, Håkan (red.)
Samisk etnobiologi
<i>Människor, djur och växter i norr</i>
 
Häftad | 304 sidor |  
ISBN: 978-91-578-0347-4
ISBN10: 91-578-0347-1
Artikelnummer: 725
Pris: 145 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
Den samiska kulturen har utvecklats i nära samklang med naturen i norr. I Samisk etnobiologi skildras olika aspekter av samernas utnyttjande av naturens resurser. Boken åskådliggör det samiska kulturlandskapets mångbottnade betydelse, användning av vilda växter i hantverk, kosthåll och medicin, nyttjandet av renen och hunden, jakten och fisket m.m. Samernas traditionella kunskaper om naturen är betydelsefulla i den allt viktigare uppgiften att bevara den biologiska mångfalden och skapa förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling. Som nytt vetenskapsområde, ännu under uppbyggnad, kan etnobiologin bidra till detta på ett viktigt sätt.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet