Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vetenskapsteori

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Benner, Mats: Kontrovers och konsensus Vetenskap och politik i svenskt 1990-tal. Pris: 160 kr.
Initierad skildring av de ideologiska stridigheterna och kontroversiella besluten i forskningspolitiken under 1990-talet.

Benner, Mats: Kunskapsnation i kris? Politik, pengar och makt i svensk forskning Pris: 190 kr. Köp
I vår tid ses kunskap som helt avgörande för välfärd, tillväxt och sysselsättning. I denna bok tas dessa påståenden upp till kritisk granskning.

Boholm, Åsa & Hansson, Sven Ove & Persson, Johannes & Peterson, Martin (red.): Osäkerhetens horisonter <i>Kulturella och etiska perspektiv på samhällets riskfrågor</i>. Pris: 160 kr.
Kulturella och etiska perspektiv på de i dagens samhälle så viktiga riskbedömningarna.

Chalmers, Alan: Vad är vetenskap egentligen? Pris: 160 kr.
En klassisk vetenskapsteoretisk grundbok.

Chalmers, Alan F.: Vad är vetenskap egentligen? Pris: 220 kr. Köp
Vad är vetenskap egentligen? är en grundläggande och modern inledning till vetenskapsfilosofin. Ny reviderad upplaga 2003. Utk aug.

Edqvist, Olle: Gränslös forskning Pris: 160 kr. Köp
Svensk forskning har under de senaste decennierna omvandlats på djupet genom en stadigt fortskridande internationalisering.

Ekström, Anders (red.): Den mediala vetenskapen Pris: 260 kr.
Hur påverkas vetenskapens medialisering frågor om forskningens legitimitet och hur förändras forskningskommunikationens roll när vetenskapen på ett allt ensidigare sätt beskrivs som en ekonomisk tillväxtfaktor? Sex forskare undersöker förhållandet mellan vetenskap, medier och publik i ett längre historiskt perspektiv, från 1800-talet fram till våra dagar.

Forsman, Birgitta: Vetenskap och moral Pris: 190 kr.
Har forskningsfusk blivit vanligare? Professorer pratar etik i denna mycket uppmärksammade bok.

Goldstein, Rebecca: Ofullständighet Kurt Gödels bevis och paradox.. Pris: 180 kr. Köp
Leveransklar 3 oktober. Se under nyheter för beskrivning.

Hallberg, Margareta: Etnologisk koreografi Att följa ett ämne i rörelse. Pris: 180 kr.
Slut - Ny upplaga planeras ej

Halldén, Sören: Från vardagsvett till statistisk beviskonst En historisk inledning. Pris: 180 kr. Köp
En skildring från gränsområdet mellan filosofi och statistik.

Lindén, Jitka: Handledning av doktorander Pris: 190 kr. Köp
Handledarens oumbärliga handbok i mötet med doktorander och studenter.

Persson, Johannes (Red.) och Sahlin, Nils-Eric (Red.): Risk & Risici Pris: 260 kr. Köp
Denna bok handlar om att välja risker: om hälsorisker, ny teknologi och svåra beslut i vård och omsorg; om jämförbarhet, acceptans och prioriteringar; om osäker kunskap, värden och moral.

Petersson, Bo: Forskning och etiska koder Pris: 190 kr. Köp
En utmärkt introduktion till området forskningsetik.

Regnéll, Hans: Kunskap, medvetande och common sense En personlig inledning till klassiska problemställningar. Pris: 190 kr. Köp
Engagerat om kunskapens natur och om sanningens innebörd.

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet