Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sociologi/Psykologi

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Ambjörnsson, Gunila: Tidsandans krumbukter Pris: 150 kr. Köp
Var kommer den ifrån, den där tidsandan? Finns det egentligen någon orsak? Vad var det som fick oss som var unga på 60- och det tidiga 70-talet att plötsligt tro att allt vi företog oss var meningsfullt och viktigt och därför skulle lyckas?

Becker, Karin & Bjurström, Erling & Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red.): Medier och människor i konsumtionsrummet Pris: 180 kr. Köp
Intressant och gedigen sociologisk studie över den konsumerande människan.

Becker, Karin & Bjurström, Erling & Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red.): Passager <i>Medier och kultur i ett köpcentrum</i>. Pris: 210 kr. Köp
Medieforskare från olika discipliner granskar ett köpcentrums många olika funktioner.

Bjurström, Erling & Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi: Det kommunikativa handlandet <i>Kulturella perspektiv på medier och konsumtion</i>. Pris: 120 kr.
Med kulturanalytisk utgångspunkt vävs här samman teorier om konsumtion och medieanvändning, med fokus på hur människor skapar mening genom att köpa och använda varor.

Dixon, Norman: Misslyckandets män Om den militära inkompetensens psykologi. Pris: 270 kr.
Se under nyheter

Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria & Thörn, Håkan (red.): Globaliseringens kulturer Postkolonialism, rasism och kulturell identitet. Pris: 185 kr. Köp
En omtalad och mycket efterfrågad antologi som ger en god introduktion till den postkoloniala teorin.

Fugelstad, Anna & Rajs, Jovan: Narkotika - ett livsfarligt beroende Pris: 110 kr. Köp
Knarkmissbruket ökar, och därmed de tragiska dödsfallen. Alarmerande analys i Forskningens frontlinjer.

Gemzöe, Lena (red.): Nutida etnografi Reflektioner från mediekonsumtionens fält. Pris: 170 kr. Köp
Erfarenheter från etnografiskt fältarbete bland människor och medier i ett modernat köpcentrum. Ett antal teoretisk fält presenteras: cultural studies, etnografisk medieforskning, hermenutik och den reflexiva etnografins tradition. CD-skiva medföljer.

Giddens, Anthony: Intimitetens omvandling <i>Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället</i>. Pris: 160 kr. Köp
Hur har den moderna kulturens syn på sexualitet påverkats av den sexuella revolutionen? Giddens ger svar.

Grdenfors, Peter m.fl.: A Smorgasbord of Cognitive Science Pris: 180 kr.
I denna bok, som är på engelska, ges en introduktion till området Kognitionsvetenskap. Denna nya disciplin förenar forskning inom lingivistik, filosofi, datalogi och filosofi. Boken är skriven av forskare vid Lunds universitet med den välkände professor Peter Gärdenfors i spetsen.

Gustafsson, Lotten: Den förtrollade zonen <i>Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland</i>. Pris: 180 kr. Köp
Den omåttligt populära gotländska Medeltidsveckan med dess identitetslekar skildras ur etnologiskt perspektiv.

Gärdenfors, Peter: Tankens vindlar Pris: 180 kr. Köp
Utkommen. Se beskrivning under nyheter.

Göransson, Anita (red): Maktens kön Pris: 260 kr.
Vilka utgör den svenska makteliten i dag och hur har de nått toppen? En världsunik undersökning – som systematiskt kartlägger och analyserar kvinnors och mäns olika villkor i dagens svenska maktelit.

Johansson, Thomas & Sernhede, Ove & Trondman, Mats (red.): Samtidskultur <i>Karnevaler, karaoke och kulturella koder</i>. Pris: 185 kr.
Cultural studies, forskning i samtida kulturyttringar, har här fått sin första antologi på svenska.

Lindberg, Christer: Med fingret på avtryckaren En essä om fotografi och antropologi. Pris: 190 kr. Köp
Fotografiets möjligheter till seende och deltagande är denna boks tema. Den vänder sig till fotoentusiaster och samhällsvetare och placerar sig såväl framför som bakom kameran.

Magnér, Björn & Magnér, Helena: Drömmen om makt <i>Historien om människans kamp mot det levande</i>. Pris: 160 kr. Köp
En utmanande och tankeväckande bok om hur människans maktsträvan ödelägger hennes möjlighet till ett gott och värdigt liv.

Mansén, Elisabeth & Andersson, Lars Gustaf: Vidgade sinnen Pris: 160 kr.
Alla vittnar om sinnenas samspel och deras förmåga att skapa en stark närvarokänsla i ögonblicket. Antologin inriktar sig på att utforska hur sinnesintrycken koncentreras och intensifieras - i drömmen, i mörkret och fantasin - och hur dessa upplevelser gestaltas i konsten, litteraturen och vetenskapen. En lång rad prominenta forskare har lämnat bidrag till detta fascinerande ämnesområ

Mellström, Ulf: Män och deras maskiner Pris: 120 kr. Köp
Etnologen Ulf Mellström granskar mekaren, ingenjören, datanörden, "sexmaskinen" och andra klassiska mansbilder i relation till teknik och samhälle.

Olsson, Gunilla M: Familj i förändring Utkommen. Pris: 160 kr. Köp
I den här boken diskuteras frågor som rör äktenskap och familj, där kristen tradition och livssyn framträder mot bakgrund av ett samhällsklimat präglat av ökad otrygghet, inte minst bland barn och unga.

Rolf, Bertil: Profession, tradition och tyst kunskap Pris: 160 kr. Köp
I denna bok utvecklar Rolf en teori om professionell ”tyst” kunskap utifrån Michael Polanyis kunskaps- och samhällsfilosofi.

Rolf, Bertil: Militär kompetens <i>Kreativa traditioner 1500–1940</i>. Pris: 190 kr.
Kompetens beror av institutioner och tankeresurser hos traditioner. Militär planering, beslut och handling förlitar sig på gemensamma begrepp och metoder. Boken är en analys av innebörden i militär kompetens utifrån historiska fallstudier och nutida exempel.

Samuelsson, Jan: Kalejdoskopisk kärlek Om sexualitet i det mångkulturella samhället. Pris: 190 kr.
Islamexpert besvarar svåra och brännande frågor om kollisioner mellan kulturers sexualsyn.

Sanner, Inga: Den segrande eros Kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre. Pris: 190 kr.
Kärlek som ersättning för religion? Initierad presentation av hur man har beskrivit kärleken i olika tider, med exempel från slutet av 1700-talet till mellankrigstiden. Utk aug.

Stenbäcker, Rolf: Det psykiska arvet Pris: 170 kr.
Utifrån begreppet jagsvaghet ges en helhetsskapande, realistisk och hoppingivande framställning av ett av vår tids stora samhällsproblem.

Trollestad, Claes: Människosyn i ledarskapsutbildning Pris: 125 kr.
SLUTSÅLD - Ny upplaga planeras ej

Uddenberg, Nils: Renarna, markerna och människorna <i>Om svenska samers syn på natur, djur och miljö</i>. Pris: 155 kr.
Renskötarna lever närmare naturen än de allra flesta andra svenskar, men skiljer sig renskötarnas naturupplevelser från andra svenskars?

Öhlén, Joakim: Lindrat lidande <i>Att vara i en fristad - berättelser från palliativ vård</i>. Pris: 145 kr.
Öhlén vägleder kring de svåra frågorna om vård i livets slutskede, som måste behandlas av såväl patienter som vårdare.

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet