Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Religion/Antropologi

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Antropologisk teori, Layton, Robert. Pris: 155 kr. Köp
I denna nyskapande introduktion granskar professor Layton de idéer som inspirerat antropologer i deras undersökningar av samhällen runtom i världen.

Atlantiska religiösa nätverk, Transoceana kontakter, trossamfund och den e. Weiss, Holger; Mickwitz, Joachim; Hollsten, Laura; Sundelin, Anna; Kananoja, Kalle. Pris: 150 kr. Köp
Religion, nätverk och aktörer är i fokus i denna antologi som behandlar den atlantiska världen under slavhandelseran ur ett globalhistoriskt perspektiv.

Att övertyga från predikstolen, Wallgren Hemlin, Barbro. Pris: 160 kr.
En intressant och underhållande studie om predikanters retorik -- och hur den hänger samman med vem som står i predikstolen.

Bhagavad - Gita, Bhagavad - Gita. Pris: 160 kr. Köp
Det klassiska Indiens mest lästa verk och en del av världlitteraturens största epos Mahabharata. Översättning från sanskrit: Martin Gansten

Bibelsyn, Tillkomst, tolkning och giltighet. Blennberger, Erik. Pris: 190 kr. Köp
Blennberger ger redskapen för att behandla begreppet bibelsyn, och för en kritisk och konstruktiv diskussion kring hur man kan hantera problem kring är förbundna med Bibeln.

Blågul islam?, <i>Muslimer i Sverige</i>. Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.). Pris: 145 kr.
Omtalad antologi som med utgångspunkt i dagens situation behandlar inomislamiska rörelser och organisationer (sufism, cyberislam, muslimsk kvinnorörelse etc), hur islam fungerar i det svenska samhället samt hur tro och tradition anpassas till och förändras bland svenska muslimer.

Brännpunkt Jerusalem, Om fundamentalism, fred och försoning i den heliga staden. Ahlberg, Sture. Pris: 180 kr.
Boken handlar om judendomens, kristendomens och islams historiska förankring vid Jerusalems berg.

Darsán - Det gudomliga skådandet, <i>En introduktion till hinduisk ikonografi</i>. Eck, Diana. Pris: 130 kr. Köp
En originell och lättillgänglig introduktion till modern hinduism i Indien.

De tidiga upanisaderna (Inbunden), De tidiga upanisaderna. Pris: 260 kr.
Upanisadernas många anonyma författare levde under de sju sista århundradena före vår tideräkning, en tid av dramatiska förändringar i norra Indien, då nya läror som buddhismen och jainismen uppstod.

De tidiga upanisaderna (Mjukband), De tidiga upanisaderna. Pris: 180 kr. Köp
Upanisadernas många anonyma författare levde under de sju sista århundradena före vår tideräkning, en tid av dramatiska förändringar i norra Indien, då nya läror som buddhismen och jainismen uppstod.

Den förtrollade zonen, <i>Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland</i>. Gustafsson, Lotten. Pris: 180 kr. Köp
Den omåttligt populära gotländska Medeltidsveckan med dess identitetslekar skildras ur etnologiskt perspektiv.

Den levande gudinnan, Junus, Petra. Pris: 160 kr. Köp
En spännande bok om kvinnors behov av att ha en relation till en gud som de kan känna igen sig i.

Den mognade sorgen, Kallenberg, Kjell. Pris: 85 kr. Köp
Om vikten av att ta sig tid att sörja, och om tidens roll i sorgearbetet.

Den profana kulturens Gud, <i>Perspektiv på Ingemar Hedenius’ uppgörelse med den kristna traditionen</i>. Thalén, Peder. Pris: 155 kr. Köp
Thalén skärskådar det profana samhällets gudsbild, och hur kristendomskritiken följer av den.

Den segrande eros, Kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre. Sanner, Inga. Pris: 190 kr.
Kärlek som ersättning för religion? Initierad presentation av hur man har beskrivit kärleken i olika tider, med exempel från slutet av 1700-talet till mellankrigstiden. Utk aug.

Den tidiga kyrkans historia, Chadwick, Henry. Pris: 190 kr.
En lysande sammanfattning, av en av nutidens främsta auktoriteter på den tidiga kristendomens historia.

Elden och hjulet, En essä om indisk filosofi. Madsen, Kjell. Pris: 190 kr. Köp
God introduktion till hinduistiskt och buddhistiskt tänkesätt, utan krav på förkunskaper.

Ensamma i världen, Människans särställning inom naturvetenskap och teologi. van Huyssteen, Wentzel J. Pris: 210 kr. Köp
Författaren visar hur naturvetenskapliga och teologiska perspektiv på evolutionen kan komplettera varandra och kastar ljus över den stora frågan om vad det innebär att vara skapad till Guds avbild.

Erfarenheter av zen, Barnekow, Sten. Pris: 390 kr.
Spännande resa till japanskt zenkloster och till människans innersta.

Etnicitet och nationalism, Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 160 kr. Köp
Intresseväckande och aktuell genomgång av nationsbegreppet, med tyngdpunkt lagd på etnisk identitet.

Ett mönster i livets väv, <i>Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi</i>. Eriksson, Stefan. Pris: 190 kr. Köp
En vägledning till Wittgensteins filosofiska metod och dess relation till vår syn på religion.

Familj i förändring, Utkommen. Olsson, Gunilla M. Pris: 160 kr. Köp
I den här boken diskuteras frågor som rör äktenskap och familj, där kristen tradition och livssyn framträder mot bakgrund av ett samhällsklimat präglat av ökad otrygghet, inte minst bland barn och unga.

Farlig förenkling, Om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna. Gerle, Elisabeth. Pris: 160 kr.
Sverigedemokraterna och Humanisterna är två helt olika grupperingar, med olika åsikter. Trots detta finns det likheter. Med hjälp av Jürgen Habermas och andra visar Gerle på de komplexa rötterna i det vi kallar upplysning och sanning.

Frihetens sammanhang, Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv. Westerlund, Katarina. Pris: 160 kr. Köp
I den här boken diskuteras spänningen mellan frihet och beroende med utgångspunkt i intervjuer med barnföräldrar och skolpersonal.

Förnuft och religiös tro, <i>En inledning till religionsfilosofin</i>. Peterson, Michael & Hasker, William & Reichenbach, Bruce & Basinger, David. Pris: 180 kr. Köp
Boken behandlar frågor om t.ex. religiösa upplevelser, tro och förnuft, gudsbevis, under och mirakel, det ondas problem och livet efter döden.

Gud är blå, <i>De nya religiösa rörelserna</i>. Rothstein, Mikael. Pris: 160 kr. Köp
Vad är nytt i de s.k. nya religionerna? Kan de hjärntvätta människor? Varför väcker de sådan vrede och indignation?

Gud, kunskap och vara, <i>Kunskapsteori och metafysik hos Ingemar Hedenius</i>. Rehnman, Sebastian. Pris: 180 kr. Köp
En grundlig undersökning av Hedenius’ grund för kristendomskritiken, och huruvida den är giltig eller ej.

Guds moral, <i>En essä om lidandets och onskans problem</i>. Anderberg, Thomas. Pris: 40 kr.
Pocket! Personlig, uppmärksammad bok om teodicéproblemet av filosofen och författaren Anderberg.

Guds moral, <i>En essä om lidandets och ondskans problem</i>. Anderberg, Thomas. Pris: 110 kr.
Personlig, uppmärksammad bok om teodicéproblemet av filosofen och författaren Anderberg.

Handbok för ateister, En ateologisk betraktelse. Utkommen. Onfray, Michel. Pris: 190 kr. Köp
Onfray argumenterar för ett hedonistiskt förhållningssätt och att vi skall knyta an till upplysningstidens ideal där förnuftet står i centrum. Han förespråkar en ”ateologi”.

Hinduiska gudinnor och kvinnor, <i>En introduktion</i>. Hellman, Eva. Pris: 104 kr.
Hinduismen är den religon som har mest framträdande kvinnliga gudomar. Hur förhåller dessa sig till de hinduiska kvinnorna? Illustrerad.

Humanistisk religionsforskning, <i>En introduktion till religionshistoria och religionssociologi</i>. Rothstein, Mikael & Podemann Sørensen, Jørgen & Warburg, Margit (red.). Pris: 145 kr.
En aktuell och lättillgänglig genomgång av religionsvetenskapens metoder, teorier, discipliner och resultat.

Inskriptioner från Isistemplet, Linder, Per. Pris: 130 kr.
En poetisk återgivning av det eviga kretsloppet tonar fram i hieroglyferna i Isistemplet. Illustrerad.

Jakten på lycka i överflödsssamhället, Utkommen. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 160 kr.
I sin nya bok kombinerar Thomas Hylland Eriksen vetenskapliga rön, berättelser ur skönlitteraturen och personliga erfarenheter i ett försök att upptäcka vad som gör livet värt att leva.

Jiddischland, <i>Bland rabbiner och revolutionärer</i>. Schulman, Salomon. Pris: 130 kr.
En rad essäistiska djupdykningar i historien som fångar jiddischkänslan i nutiden. Kommer i pocket maj-2010.

Jiddischland, Bland rabbiner och revolutionärer. Schulman, Salomon. Pris: 50 kr. Köp
En rad essäistiska djupdykningar i historien som fångar jiddischkänslan i nutiden. Kommer i pocket maj-2010.

Judendomen i musiken, Wagner, Richard. Pris: 120 kr. Köp
Denna ofta uppmärksammade tidskiftsartikel utges nu för första gången i svensk översättning.

Judiska mystiker, Cohn-Sherbok, Dan. Pris: 155 kr. Köp
Cohn-Sherbok, professor och framstående judaist, ger en allmänt hållen orientering om den judiska mystikens utveckling.

Kalejdoskopisk kärlek, Om sexualitet i det mångkulturella samhället. Samuelsson, Jan. Pris: 190 kr.
Islamexpert besvarar svåra och brännande frågor om kollisioner mellan kulturers sexualsyn.

Kritiska tänkanden i religionsvetenskapen, Jonsson, Ulf; Martinson, Mattias; och Sjöberg, Lina (red.). Pris: 150 kr. Köp
Allt oftare påminns vi om religionernas irrationella sidor, vilket gör den högröstade kritiken begriplig. Författarna försöker förankra diskussionen i en nyanserad konstruktiv religionsvetenskaplig forskning.

Kullerbytta i en bubbla, En filosofisk livsåskådningsbok. Löfberg, Jan. Pris: 170 kr. Köp
Lika mycket som det strider mot politisk demokrati att inte få uttrycka sin kritik av religiös tro, lika kränkande för demokratin är det när den offentliga skol- eller högskoleundervisningen ger en bild av åskådningarna som är indoktrinerande och inte sakligt objektiv.

Kulturterrorismen, En uppgörelse med tanken om kulturell renhet. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 70 kr. Köp
"En drabbande uppgörelse med tanken om kulturell enhet … pamfletten slår ett hårt slag för kulturlösheten." (Aftenposten)

Kvinnor talar om Jesus, En bok om feministisk kristologisk praxis. Eriksson, Anne-Louise. Pris: 160 kr. Köp
Kristna kvinnor måste förhålla sig till det faktum att Jesus är av manligt kön. Kan han ändå förstå och representera kvinnor?

Levande sufism, Westerlund, David (red.). Pris: 160 kr.
Antologi som ger en god överblick över begreppet sufism och sufismens ställning i dag. Illustrerad.

Livsåskådning i kris, Kallenberg, Kjell. Pris: 120 kr. Köp
En integrerad livsåskådning (religiös eller icke-religiös) visar sig ha stor betydelse för människor som sörjer en nära anhörig.

Man får inte tvinga någon, <i>Autonomi och relationalitet</i>. Bergmann, Sigurd (red.). Pris: 145 kr. Köp
Välkända teologer från Norden diskuterar tvång ur etiskt perspektiv.

Mandeismen, De sista gnostikerna. Johannes Döparens lärjungar. Al-Haydar, Diar. Pris: 140 kr. Köp
För första gången på svenska presenteras denna religion som har ca 100000 utövare.

Med fingret på avtryckaren, En essä om fotografi och antropologi. Lindberg, Christer. Pris: 190 kr. Köp
Fotografiets möjligheter till seende och deltagande är denna boks tema. Den vänder sig till fotoentusiaster och samhällsvetare och placerar sig såväl framför som bakom kameran.

Meningsskapande idrott, Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska konsekvenser. Lindfelt, Mikael. Pris: 240 kr.
I denna bok behandlar Mikael Lindfelt centrala tankar om idrottens meningsskapande betydelse i ett livsåskådningsrelevant erfarenhetsperspektiv.

Modernitetens ansikten, <i>Livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur</i>. Bråkenhielm, Carl Reinhold & Pettersson, Thorsten (red.). Pris: 220 kr. Köp
Teologer och litteraturvetare lyfter fram religiösa motiv hos en lång rad framstående 1900-talsförfattare som Ahlin, Boye, Tunström, Hylinger m. fl.

Moderskap och kärlek, Grenholm, Cristina. Pris: 170 kr. Köp
Utkommen. Se under nyheter för information.

Mångkulturalism - för vem?, Gerle, Elisabeth. Pris: 155 kr.
I denna aktuella bok vill Gerle snarare väcka frågor än presentera svar kring begreppet mångkulturalism.

Människa, livstolkning, gudstro, Holte, Ragnar. Pris: 120 kr. Köp
Kan ordet Gud alls ges en begriplig mening i dagens naturvetenskapligt inriktade samhälle?

Människan sedd genom olika vetenskaplig prismor, Hammarström, Matz; Gerle, Elisabeth och Gärdenfors, Peter. Pris: 180 kr. Köp
Möt den mångfasetterade människan, sedd genom ett antal olika vetenskapliga prismor.

Mänskliga rättigheter för guds skull, Att tolka text, tro och tradition. Utkommer juni 2006!. Gerle, Elisabeth. Pris: 150 kr.
Nyutkommen! Mänskliga rättigheter betraktas ofta som något självklart. Men egentligen är de ganska omstridda. Tradition och sedvänja väger ofta tyngre.

Nyreligiositet i Sverige, <i>Ett religionsvetenskapligt perspektiv</i>. Frisk, Liselotte. Pris: 190 kr. Köp
Frisk ger en översikt över svensk nyreligiositet – antroposofi, livets ord, new thought, wicca, mörkmagiska rörelser och många andra.

När ateismen erövrade Sverige, <i>Ingemar Hedenius och debatten om tro och vetande</i>. Lundborg, Johan. Pris: 240 kr.
Innehåller bl.a. brevväxlingar som hjälper oss att förstå ett av 1900-talets stora gräl.

Parker J. Palmer och modet att vara sig själv, Sandström, Henning E.. Pris: 150 kr. Köp
Parker J. Palmer har kommit att få en stor betydelse i samtidens pedagogiska debatt genom sina idéer om spiritual education.

Polemik eller dialog?, <i>Nutida religionsteologiska perspektiv bland kristna och muslimer</i>. Stenmark, Mikael & Westerlund, David (red.). Pris: 190 kr.
Filosofer, teologer och religionsvetare diskuterar bl.a. möjligheten för troende inom olika religioner att mötas.

Ras och historia, Lévi-Strauss, Claude. Pris: 105 kr. Köp
En till omfånget liten bok, som blivit en av antirasismens verkliga klassiker.

Raskolnikov, <i>Den kluvnes väg mot helhet i Dostojevskijs Brott och straff</i>. Wikström, Owe. Pris: 70 kr.
En analys av religionens betydelse för den unge huvudpersonen Raskolnikovs utveckling.

Religionsfilosofiska texter, Peterson, Michael & Hasker, William & Reichenbach, Bruce & Basinger, David (red.). Pris: 230 kr. Köp
Thomas av Aquino, Teresa av Avila, Kierkegaard, Pascal, Plantinga och Mackie – några av de många tänkare som ingår i detta omfattande standardverk.

Religionshistoria, <i>Ritualer - Mytologi - Ikonografi</i>. Jensen, Tim & Rothstein, Mikael & Podemann Sørensen, Jørgen (red.). Pris: 255 kr.
En mycket uppskattad, tydlig och flitigt använd grundbok, som griper över stora områden i tid och rum. Illustrerad.

Religiös besinning och besinningslös religion, Tankar om terror i Guds namn, buddhism och global andlighet. Geels, Antoon. Pris: 150 kr. Köp
Religion kan motivera människor till osjälvisk verksamhet i mänsklighetens tjänt. Men den kan också underblåsa terrorattacker.

Renhet och fara, <i>En alanys av begreppen orenande och tabu</i>. Douglas, Mary. Pris: 160 kr. Köp
Douglas' klassiska studie har varit av avgörande betydelse för socialantropologins moderna utveckling.

Riter och ritteorier, <i>Religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser</i>. Stausberg, Michael & Sundqvist, Olof & Svalastog, Anna Lydia (red.). Pris: 180 kr.
Nya och fräscha infallsvinklar på religionshistorisk forskning om människans olika riter.

Rötter och fötter, Identitet i en föränderlig tid. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 170 kr. Köp

Samisk etnobiologi, <i>Människor, djur och växter i norr</i>. Svanberg, Ingvar & Tunón, Håkan (red.). Pris: 145 kr.
Antologi som åskådliggör det samiska kulturlandskapets mångbottnade betydelse.

Schamaner, <i>Essäer om religiösa mästare</i>. Larsson, Thomas P. (red.). Pris: 120 kr.
Antologi om schamanism, ett fenomen med omfattande historiska rötter som väcker alltmer intresse.

Skapelseteologi, <i>En studie av teologiska motiv i Gunnar Edmans författarskap</i>. Jonsson, Åke. Pris: 185 kr.
I Gunnar Edmans författarskap finns en stark vilja att utforska evangeliet, vilket gör honom till en av de viktigaste uttolkarna av kristen tro för vår tid.

Små platser - stora frågor, En introduktion till socialantropologi. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 160 kr. Köp
En mängd exempel från såväl små bysamhällen världen över till moderna nationalstaten visar på kulturens globala variation.

Talmud, <i>En introduktion</i>. Steinsaltz, Adin. Pris: 160 kr.
En av världens främsta talmudister ger den historiska bakgrunden till Talmud, dess struktur och innehåll, och metoder som använts vid Talmudstudiet.

Teologi och dialog, Utmaningar och svar i teologin. Utkommer juni 2006!. Tergel, Alf. Pris: 190 kr. Köp
Kreativa teologer bemöter de utmaningar som kommer från den moderna naturvetenskapen, den kritiska historievetenskapen, det globala kommersiella samhället och de icke-kristna världsreligionerna.

Teologiskt lexikon, Beskow, Per. Pris: 155 kr.
En ypperlig kristen-terminologisk ordbok, ett nödvändigt referensverk för teologiskt intresserade på alla nivåer.

Tro och religion i historia och samhälle, Tergel, Alf. Pris: 180 kr. Köp
En bra och lättillgänglig introduktion till religionshistoriska studier.

Tro och vetande 2.0, Om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker. Utkommer september 2006!. Sturmark, Christer. Pris: 50 kr.
Detta är en bok om den form av livsåskådning som brukar kallas Humanism. Boken orienterar den nyfikna läsaren om vad en modern, humanistisk och rationell livsåskådning egentligen innebär och vad den står för.

UFO - myten om rymdvarelser och flygande tefat, Rothstein, Mikael. Pris: 160 kr. Köp
En rolig och annorlunda bok om hur tro på UFO:n och rymdvarelser kan kopplas till religiösa föreställningar och tolkningar.

Vad är religion?, En disciplinteoretisk metastudie. Hellman, Eva. Pris: 160 kr. Köp
Vad är religion, och vilka betydelser har vi lagt in i begreppet? Hur länge har vi talat om allmänbegrep­pet religion och skiljt mellan olika enskilda religioner?

Vardagskulturens teologi, Bergmann, Sigurd & Bråkenhielm, Carl Reinhold (red.). Pris: 150 kr. Köp
Denna antologi löser upp gränser mellan profant opch sakralt för att se efter var Gud finns i människors vardag.

Vem var Helmut Giese?, På spaning efter en far. Tornberg, Ulrika. Pris: 180 kr. Köp
En biografi över Helmut Giese, pionjären i det antroposofiskt orienterade Kristensamfundet i Stockholm.

Världsbild och mening, <i>En empirisk studie av livsåskådningar i dagens Sverige</i>. Bråkenhielm, Carl Reinhold (red.). Pris: 185 kr.
Vad är det egentligen som är viktigt i livet? Vad för slags värld är det vi lever i? Hur känns det att leva? Svenskar idag försöker ge sin syn på eviga frågor.

Zarathustra och zoroastrismen, Stausberg, Michael. Pris: 140 kr. Köp
En utmärkt introduktion. Utkommen.

Än Zen då (band 1-2), Barnekow, Sten. Pris: 500 kr. Köp
I detta minst sagt gigantiska verk får vi följa författarens självutlämnande och spännande färd tillsammans med en zenbuddhistisk mästare under dennes besök i Sverige.

Öppningar, Möten med bibeln. Eriksson, Anne-Louise (red.). Pris: 160 kr.

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet