Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Religion/Antropologi

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Ahlberg, Sture: Brännpunkt Jerusalem Om fundamentalism, fred och försoning i den heliga staden. Pris: 180 kr.
Boken handlar om judendomens, kristendomens och islams historiska förankring vid Jerusalems berg.

Al-Haydar, Diar: Mandeismen De sista gnostikerna. Johannes Döparens lärjungar. Pris: 140 kr. Köp
För första gången på svenska presenteras denna religion som har ca 100000 utövare.

Anderberg, Thomas: Guds moral <i>En essä om lidandets och onskans problem</i>. Pris: 40 kr.
Pocket! Personlig, uppmärksammad bok om teodicéproblemet av filosofen och författaren Anderberg.

Anderberg, Thomas: Guds moral <i>En essä om lidandets och ondskans problem</i>. Pris: 110 kr.
Personlig, uppmärksammad bok om teodicéproblemet av filosofen och författaren Anderberg.

Barnekow, Sten: Erfarenheter av zen Pris: 390 kr.
Spännande resa till japanskt zenkloster och till människans innersta.

Barnekow, Sten: Än Zen då (band 1-2) Pris: 500 kr. Köp
I detta minst sagt gigantiska verk får vi följa författarens självutlämnande och spännande färd tillsammans med en zenbuddhistisk mästare under dennes besök i Sverige.

Bergmann, Sigurd (red.): Man får inte tvinga någon <i>Autonomi och relationalitet</i>. Pris: 145 kr. Köp
Välkända teologer från Norden diskuterar tvång ur etiskt perspektiv.

Bergmann, Sigurd & Bråkenhielm, Carl Reinhold (red.): Vardagskulturens teologi Pris: 150 kr. Köp
Denna antologi löser upp gränser mellan profant opch sakralt för att se efter var Gud finns i människors vardag.

Beskow, Per: Teologiskt lexikon Pris: 155 kr.
En ypperlig kristen-terminologisk ordbok, ett nödvändigt referensverk för teologiskt intresserade på alla nivåer.

Bhagavad - Gita: Bhagavad - Gita Pris: 160 kr. Köp
Det klassiska Indiens mest lästa verk och en del av världlitteraturens största epos Mahabharata. Översättning från sanskrit: Martin Gansten

Blennberger, Erik: Bibelsyn Tillkomst, tolkning och giltighet. Pris: 190 kr. Köp
Blennberger ger redskapen för att behandla begreppet bibelsyn, och för en kritisk och konstruktiv diskussion kring hur man kan hantera problem kring är förbundna med Bibeln.

Bråkenhielm, Carl Reinhold (red.): Världsbild och mening <i>En empirisk studie av livsåskådningar i dagens Sverige</i>. Pris: 185 kr.
Vad är det egentligen som är viktigt i livet? Vad för slags värld är det vi lever i? Hur känns det att leva? Svenskar idag försöker ge sin syn på eviga frågor.

Bråkenhielm, Carl Reinhold & Pettersson, Thorsten (red.): Modernitetens ansikten <i>Livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur</i>. Pris: 220 kr. Köp
Teologer och litteraturvetare lyfter fram religiösa motiv hos en lång rad framstående 1900-talsförfattare som Ahlin, Boye, Tunström, Hylinger m. fl.

Chadwick, Henry: Den tidiga kyrkans historia Pris: 190 kr.
En lysande sammanfattning, av en av nutidens främsta auktoriteter på den tidiga kristendomens historia.

Cohn-Sherbok, Dan: Judiska mystiker Pris: 155 kr. Köp
Cohn-Sherbok, professor och framstående judaist, ger en allmänt hållen orientering om den judiska mystikens utveckling.

De tidiga upanisaderna: De tidiga upanisaderna (Inbunden) Pris: 260 kr.
Upanisadernas många anonyma författare levde under de sju sista århundradena före vår tideräkning, en tid av dramatiska förändringar i norra Indien, då nya läror som buddhismen och jainismen uppstod.

De tidiga upanisaderna: De tidiga upanisaderna (Mjukband) Pris: 180 kr. Köp
Upanisadernas många anonyma författare levde under de sju sista århundradena före vår tideräkning, en tid av dramatiska förändringar i norra Indien, då nya läror som buddhismen och jainismen uppstod.

Douglas, Mary: Renhet och fara <i>En alanys av begreppen orenande och tabu</i>. Pris: 160 kr. Köp
Douglas' klassiska studie har varit av avgörande betydelse för socialantropologins moderna utveckling.

Eck, Diana: Darsán - Det gudomliga skådandet <i>En introduktion till hinduisk ikonografi</i>. Pris: 130 kr. Köp
En originell och lättillgänglig introduktion till modern hinduism i Indien.

Eriksen, Thomas Hylland: Små platser - stora frågor En introduktion till socialantropologi. Pris: 160 kr. Köp
En mängd exempel från såväl små bysamhällen världen över till moderna nationalstaten visar på kulturens globala variation.

Eriksen, Thomas Hylland: Kulturterrorismen En uppgörelse med tanken om kulturell renhet. Pris: 70 kr. Köp
"En drabbande uppgörelse med tanken om kulturell enhet … pamfletten slår ett hårt slag för kulturlösheten." (Aftenposten)

Eriksen, Thomas Hylland: Etnicitet och nationalism Pris: 160 kr. Köp
Intresseväckande och aktuell genomgång av nationsbegreppet, med tyngdpunkt lagd på etnisk identitet.

Eriksen, Thomas Hylland: Rötter och fötter Identitet i en föränderlig tid. Pris: 170 kr. Köp

Eriksen, Thomas Hylland: Jakten på lycka i överflödsssamhället Utkommen. Pris: 160 kr.
I sin nya bok kombinerar Thomas Hylland Eriksen vetenskapliga rön, berättelser ur skönlitteraturen och personliga erfarenheter i ett försök att upptäcka vad som gör livet värt att leva.

Eriksson, Anne-Louise: Kvinnor talar om Jesus En bok om feministisk kristologisk praxis. Pris: 160 kr. Köp
Kristna kvinnor måste förhålla sig till det faktum att Jesus är av manligt kön. Kan han ändå förstå och representera kvinnor?

Eriksson, Anne-Louise (red.): Öppningar Möten med bibeln. Pris: 160 kr.

Eriksson, Stefan: Ett mönster i livets väv <i>Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi</i>. Pris: 190 kr. Köp
En vägledning till Wittgensteins filosofiska metod och dess relation till vår syn på religion.

Frisk, Liselotte: Nyreligiositet i Sverige <i>Ett religionsvetenskapligt perspektiv</i>. Pris: 190 kr. Köp
Frisk ger en översikt över svensk nyreligiositet – antroposofi, livets ord, new thought, wicca, mörkmagiska rörelser och många andra.

Geels, Antoon: Religiös besinning och besinningslös religion Tankar om terror i Guds namn, buddhism och global andlighet. Pris: 150 kr. Köp
Religion kan motivera människor till osjälvisk verksamhet i mänsklighetens tjänt. Men den kan också underblåsa terrorattacker.

Gerle, Elisabeth: Mångkulturalism - för vem? Pris: 155 kr.
I denna aktuella bok vill Gerle snarare väcka frågor än presentera svar kring begreppet mångkulturalism.

Gerle, Elisabeth: Mänskliga rättigheter för guds skull Att tolka text, tro och tradition. Utkommer juni 2006!. Pris: 150 kr.
Nyutkommen! Mänskliga rättigheter betraktas ofta som något självklart. Men egentligen är de ganska omstridda. Tradition och sedvänja väger ofta tyngre.

Gerle, Elisabeth: Farlig förenkling Om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna. Pris: 160 kr.
Sverigedemokraterna och Humanisterna är två helt olika grupperingar, med olika åsikter. Trots detta finns det likheter. Med hjälp av Jürgen Habermas och andra visar Gerle på de komplexa rötterna i det vi kallar upplysning och sanning.

Grenholm, Cristina: Moderskap och kärlek Pris: 170 kr. Köp
Utkommen. Se under nyheter för information.

Gustafsson, Lotten: Den förtrollade zonen <i>Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland</i>. Pris: 180 kr. Köp
Den omåttligt populära gotländska Medeltidsveckan med dess identitetslekar skildras ur etnologiskt perspektiv.

Hammarström, Matz; Gerle, Elisabeth och Gärdenfors, Peter: Människan sedd genom olika vetenskaplig prismor Pris: 180 kr. Köp
Möt den mångfasetterade människan, sedd genom ett antal olika vetenskapliga prismor.

Hellman, Eva: Hinduiska gudinnor och kvinnor <i>En introduktion</i>. Pris: 104 kr.
Hinduismen är den religon som har mest framträdande kvinnliga gudomar. Hur förhåller dessa sig till de hinduiska kvinnorna? Illustrerad.

Hellman, Eva: Vad är religion? En disciplinteoretisk metastudie. Pris: 160 kr. Köp
Vad är religion, och vilka betydelser har vi lagt in i begreppet? Hur länge har vi talat om allmänbegrep­pet religion och skiljt mellan olika enskilda religioner?

Holte, Ragnar: Människa, livstolkning, gudstro Pris: 120 kr. Köp
Kan ordet Gud alls ges en begriplig mening i dagens naturvetenskapligt inriktade samhälle?

Jensen, Tim & Rothstein, Mikael & Podemann Sørensen, Jørgen (red.): Religionshistoria <i>Ritualer - Mytologi - Ikonografi</i>. Pris: 255 kr.
En mycket uppskattad, tydlig och flitigt använd grundbok, som griper över stora områden i tid och rum. Illustrerad.

Jonsson, Ulf; Martinson, Mattias; och Sjöberg, Lina (red.): Kritiska tänkanden i religionsvetenskapen Pris: 150 kr. Köp
Allt oftare påminns vi om religionernas irrationella sidor, vilket gör den högröstade kritiken begriplig. Författarna försöker förankra diskussionen i en nyanserad konstruktiv religionsvetenskaplig forskning.

Jonsson, Åke: Skapelseteologi <i>En studie av teologiska motiv i Gunnar Edmans författarskap</i>. Pris: 185 kr.
I Gunnar Edmans författarskap finns en stark vilja att utforska evangeliet, vilket gör honom till en av de viktigaste uttolkarna av kristen tro för vår tid.

Junus, Petra: Den levande gudinnan Pris: 160 kr. Köp
En spännande bok om kvinnors behov av att ha en relation till en gud som de kan känna igen sig i.

Kallenberg, Kjell: Den mognade sorgen Pris: 85 kr. Köp
Om vikten av att ta sig tid att sörja, och om tidens roll i sorgearbetet.

Kallenberg, Kjell: Livsåskådning i kris Pris: 120 kr. Köp
En integrerad livsåskådning (religiös eller icke-religiös) visar sig ha stor betydelse för människor som sörjer en nära anhörig.

Larsson, Thomas P. (red.): Schamaner <i>Essäer om religiösa mästare</i>. Pris: 120 kr.
Antologi om schamanism, ett fenomen med omfattande historiska rötter som väcker alltmer intresse.

Layton, Robert: Antropologisk teori Pris: 155 kr. Köp
I denna nyskapande introduktion granskar professor Layton de idéer som inspirerat antropologer i deras undersökningar av samhällen runtom i världen.

Lévi-Strauss, Claude: Ras och historia Pris: 105 kr. Köp
En till omfånget liten bok, som blivit en av antirasismens verkliga klassiker.

Lindberg, Christer: Med fingret på avtryckaren En essä om fotografi och antropologi. Pris: 190 kr. Köp
Fotografiets möjligheter till seende och deltagande är denna boks tema. Den vänder sig till fotoentusiaster och samhällsvetare och placerar sig såväl framför som bakom kameran.

Linder, Per: Inskriptioner från Isistemplet Pris: 130 kr.
En poetisk återgivning av det eviga kretsloppet tonar fram i hieroglyferna i Isistemplet. Illustrerad.

Lindfelt, Mikael: Meningsskapande idrott Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska konsekvenser. Pris: 240 kr.
I denna bok behandlar Mikael Lindfelt centrala tankar om idrottens meningsskapande betydelse i ett livsåskådningsrelevant erfarenhetsperspektiv.

Lundborg, Johan: När ateismen erövrade Sverige <i>Ingemar Hedenius och debatten om tro och vetande</i>. Pris: 240 kr.
Innehåller bl.a. brevväxlingar som hjälper oss att förstå ett av 1900-talets stora gräl.

Löfberg, Jan: Kullerbytta i en bubbla En filosofisk livsåskådningsbok. Pris: 170 kr. Köp
Lika mycket som det strider mot politisk demokrati att inte få uttrycka sin kritik av religiös tro, lika kränkande för demokratin är det när den offentliga skol- eller högskoleundervisningen ger en bild av åskådningarna som är indoktrinerande och inte sakligt objektiv.

Madsen, Kjell: Elden och hjulet En essä om indisk filosofi. Pris: 190 kr. Köp
God introduktion till hinduistiskt och buddhistiskt tänkesätt, utan krav på förkunskaper.

Olsson, Gunilla M: Familj i förändring Utkommen. Pris: 160 kr. Köp
I den här boken diskuteras frågor som rör äktenskap och familj, där kristen tradition och livssyn framträder mot bakgrund av ett samhällsklimat präglat av ökad otrygghet, inte minst bland barn och unga.

Onfray, Michel: Handbok för ateister En ateologisk betraktelse. Utkommen. Pris: 190 kr. Köp
Onfray argumenterar för ett hedonistiskt förhållningssätt och att vi skall knyta an till upplysningstidens ideal där förnuftet står i centrum. Han förespråkar en ”ateologi”.

Peterson, Michael & Hasker, William & Reichenbach, Bruce & Basinger, David (red.): Religionsfilosofiska texter Pris: 230 kr. Köp
Thomas av Aquino, Teresa av Avila, Kierkegaard, Pascal, Plantinga och Mackie – några av de många tänkare som ingår i detta omfattande standardverk.

Peterson, Michael & Hasker, William & Reichenbach, Bruce & Basinger, David: Förnuft och religiös tro <i>En inledning till religionsfilosofin</i>. Pris: 180 kr. Köp
Boken behandlar frågor om t.ex. religiösa upplevelser, tro och förnuft, gudsbevis, under och mirakel, det ondas problem och livet efter döden.

Rehnman, Sebastian: Gud, kunskap och vara <i>Kunskapsteori och metafysik hos Ingemar Hedenius</i>. Pris: 180 kr. Köp
En grundlig undersökning av Hedenius’ grund för kristendomskritiken, och huruvida den är giltig eller ej.

Rothstein, Mikael: UFO - myten om rymdvarelser och flygande tefat Pris: 160 kr. Köp
En rolig och annorlunda bok om hur tro på UFO:n och rymdvarelser kan kopplas till religiösa föreställningar och tolkningar.

Rothstein, Mikael: Gud är blå <i>De nya religiösa rörelserna</i>. Pris: 160 kr. Köp
Vad är nytt i de s.k. nya religionerna? Kan de hjärntvätta människor? Varför väcker de sådan vrede och indignation?

Rothstein, Mikael & Podemann Sørensen, Jørgen & Warburg, Margit (red.): Humanistisk religionsforskning <i>En introduktion till religionshistoria och religionssociologi</i>. Pris: 145 kr.
En aktuell och lättillgänglig genomgång av religionsvetenskapens metoder, teorier, discipliner och resultat.

Samuelsson, Jan: Kalejdoskopisk kärlek Om sexualitet i det mångkulturella samhället. Pris: 190 kr.
Islamexpert besvarar svåra och brännande frågor om kollisioner mellan kulturers sexualsyn.

Sandström, Henning E.: Parker J. Palmer och modet att vara sig själv Pris: 150 kr. Köp
Parker J. Palmer har kommit att få en stor betydelse i samtidens pedagogiska debatt genom sina idéer om spiritual education.

Sanner, Inga: Den segrande eros Kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre. Pris: 190 kr.
Kärlek som ersättning för religion? Initierad presentation av hur man har beskrivit kärleken i olika tider, med exempel från slutet av 1700-talet till mellankrigstiden. Utk aug.

Schulman, Salomon: Jiddischland <i>Bland rabbiner och revolutionärer</i>. Pris: 130 kr.
En rad essäistiska djupdykningar i historien som fångar jiddischkänslan i nutiden. Kommer i pocket maj-2010.

Schulman, Salomon: Jiddischland Bland rabbiner och revolutionärer. Pris: 50 kr. Köp
En rad essäistiska djupdykningar i historien som fångar jiddischkänslan i nutiden. Kommer i pocket maj-2010.

Stausberg, Michael: Zarathustra och zoroastrismen Pris: 140 kr. Köp
En utmärkt introduktion. Utkommen.

Stausberg, Michael & Sundqvist, Olof & Svalastog, Anna Lydia (red.): Riter och ritteorier <i>Religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser</i>. Pris: 180 kr.
Nya och fräscha infallsvinklar på religionshistorisk forskning om människans olika riter.

Steinsaltz, Adin: Talmud <i>En introduktion</i>. Pris: 160 kr.
En av världens främsta talmudister ger den historiska bakgrunden till Talmud, dess struktur och innehåll, och metoder som använts vid Talmudstudiet.

Stenmark, Mikael & Westerlund, David (red.): Polemik eller dialog? <i>Nutida religionsteologiska perspektiv bland kristna och muslimer</i>. Pris: 190 kr.
Filosofer, teologer och religionsvetare diskuterar bl.a. möjligheten för troende inom olika religioner att mötas.

Sturmark, Christer: Tro och vetande 2.0 Om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker. Utkommer september 2006!. Pris: 50 kr.
Detta är en bok om den form av livsåskådning som brukar kallas Humanism. Boken orienterar den nyfikna läsaren om vad en modern, humanistisk och rationell livsåskådning egentligen innebär och vad den står för.

Svanberg, Ingvar & Tunón, Håkan (red.): Samisk etnobiologi <i>Människor, djur och växter i norr</i>. Pris: 145 kr.
Antologi som åskådliggör det samiska kulturlandskapets mångbottnade betydelse.

Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.): Blågul islam? <i>Muslimer i Sverige</i>. Pris: 145 kr.
Omtalad antologi som med utgångspunkt i dagens situation behandlar inomislamiska rörelser och organisationer (sufism, cyberislam, muslimsk kvinnorörelse etc), hur islam fungerar i det svenska samhället samt hur tro och tradition anpassas till och förändras bland svenska muslimer.

Tergel, Alf: Tro och religion i historia och samhälle Pris: 180 kr. Köp
En bra och lättillgänglig introduktion till religionshistoriska studier.

Tergel, Alf: Teologi och dialog Utmaningar och svar i teologin. Utkommer juni 2006!. Pris: 190 kr. Köp
Kreativa teologer bemöter de utmaningar som kommer från den moderna naturvetenskapen, den kritiska historievetenskapen, det globala kommersiella samhället och de icke-kristna världsreligionerna.

Thalén, Peder: Den profana kulturens Gud <i>Perspektiv på Ingemar Hedenius’ uppgörelse med den kristna traditionen</i>. Pris: 155 kr. Köp
Thalén skärskådar det profana samhällets gudsbild, och hur kristendomskritiken följer av den.

Tornberg, Ulrika: Vem var Helmut Giese? På spaning efter en far. Pris: 180 kr. Köp
En biografi över Helmut Giese, pionjären i det antroposofiskt orienterade Kristensamfundet i Stockholm.

van Huyssteen, Wentzel J: Ensamma i världen Människans särställning inom naturvetenskap och teologi. Pris: 210 kr. Köp
Författaren visar hur naturvetenskapliga och teologiska perspektiv på evolutionen kan komplettera varandra och kastar ljus över den stora frågan om vad det innebär att vara skapad till Guds avbild.

Wagner, Richard: Judendomen i musiken Pris: 120 kr. Köp
Denna ofta uppmärksammade tidskiftsartikel utges nu för första gången i svensk översättning.

Wallgren Hemlin, Barbro: Att övertyga från predikstolen Pris: 160 kr.
En intressant och underhållande studie om predikanters retorik -- och hur den hänger samman med vem som står i predikstolen.

Weiss, Holger; Mickwitz, Joachim; Hollsten, Laura; Sundelin, Anna; Kananoja, Kalle: Atlantiska religiösa nätverk Transoceana kontakter, trossamfund och den e. Pris: 150 kr. Köp
Religion, nätverk och aktörer är i fokus i denna antologi som behandlar den atlantiska världen under slavhandelseran ur ett globalhistoriskt perspektiv.

Westerlund, David (red.): Levande sufism Pris: 160 kr.
Antologi som ger en god överblick över begreppet sufism och sufismens ställning i dag. Illustrerad.

Westerlund, Katarina: Frihetens sammanhang Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv. Pris: 160 kr. Köp
I den här boken diskuteras spänningen mellan frihet och beroende med utgångspunkt i intervjuer med barnföräldrar och skolpersonal.

Wikström, Owe: Raskolnikov <i>Den kluvnes väg mot helhet i Dostojevskijs Brott och straff</i>. Pris: 70 kr.
En analys av religionens betydelse för den unge huvudpersonen Raskolnikovs utveckling.

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet