Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Samhälle/Debatt/Naturvetenskap

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Ambjörnsson, Gunila: Tidsandans krumbukter Pris: 150 kr. Köp
Var kommer den ifrån, den där tidsandan? Finns det egentligen någon orsak? Vad var det som fick oss som var unga på 60- och det tidiga 70-talet att plötsligt tro att allt vi företog oss var meningsfullt och viktigt och därför skulle lyckas?

Anderberg, Thomas: Den mänskliga naturen Pris: 155 kr. Köp
En filosofisk betraktelse över olika problem som ingrepp i miljön för med sig.

Bankier, Joanna (red.): Nyhetens obehag Essäer om modersmål, kultur och nationell identitet. Pris: 160 kr.
Spännande antologi identiteter i det flerstämmiga, gränslösa, postmoderna samhället. Från forskningsprojektet Kulturer i dialog vid Södertörns högskola.

Becker, Karin & Bjurström, Erling & Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red.): Medier och människor i konsumtionsrummet Pris: 180 kr. Köp
Intressant och gedigen sociologisk studie över den konsumerande människan.

Berg, Annika m.fl.: In på bara huden Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. Pris: 200 kr. Köp

Blehr, Barbro: En norsk besvärjelse <i>17 maj-firande vid 1900-talets slut</i>. Pris: 145 kr.
Det norskaste av det norska, 17 maj-firandet, granskas ingående ur etnologisk synvinkel.

Blomgren, Anna Maria: Nyliberal politisk filosofi <i>En kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F.A. Hayek</i>. Pris: 160 kr. Köp
Blomgren gör upp med bilden av en samlad nyliberal politisk filosofi.

Boholm, Åsa & Hansson, Sven Ove & Persson, Johannes & Peterson, Martin (red.): Osäkerhetens horisonter <i>Kulturella och etiska perspektiv på samhällets riskfrågor</i>. Pris: 160 kr.
Kulturella och etiska perspektiv på de i dagens samhälle så viktiga riskbedömningarna.

Bolin, Bert: Hotet om klimatförändring Pris: 100 kr. Köp
Miljöförstöringen inverkan på jordens klimat oroar. Går vi mot en växthusvärld eller mot en ny istid? Illustrerad.

Bondestam, Maja: Tvåkönad Studier i den svenska hermafroditens historia. Pris: 180 kr. Köp

Bondestam, Maja: Människans metamorfos Ålder och den mognade kroppens politik 1580-1850. Pris: 240 kr. Köp
Människans metamorfos är en kropps- och kulturhistorisk studie som med utgångspunkt i språket om ålder granskar hur kön, stånd och klass har format tidigmoderna och moderna växandebegrepp. I boken diskuteras mognadens politik och hur ålder har moderniserats in i minsta por, skäggstrå och böjelse.

Bragesjö, Fredrik och Hallberg, Margareta: I forskningens närhet Pris: 190 kr. Köp
I denna bok påvisas ett intimt samspel mellan medicinsk vetenskap och samhälle, både före, under och efter kontroversen.

Bruun, Henrik (red.): Humanekologiska perspektiv på människans tillvaro Pris: 160 kr.
I denna bok skriver arton forskare om angelägna humanekologiska frågor.

Daun, Åke och Norebrink, Hans: Snällare än du tror Människan — en social varelse. Pris: 160 kr. Köp
Innerst inne är alla egoister. Var och en är sig själv närmast. I samtalsform ger författarna uttryck för ett annat synsätt och starka argument för människans godhet.

Dencker, Lennart: Inte så farligt som många tror Katastrofer och svensk kemofobi. Pris: 160 kr. Köp
Det finns en rädsla för syntetiska kemikalier, som rester av bekämpningsmedel i maten. Media larmar om spår av kemikalier exempelvis i leksaker i våra hem och förskolor och i hygienartiklar i våra hem. Det tycks finnas en underliggande föreställning om en möjlig, paradisisk renhet. En sådan har dock aldrig existerat. Larmen underblåses av politiska slagord om att skapa en giftfri milj

Dixon, Norman: Misslyckandets män Om den militära inkompetensens psykologi. Pris: 270 kr.
Se under nyheter

Edqvist, Olle: Gränslös forskning Pris: 160 kr. Köp
Svensk forskning har under de senaste decennierna omvandlats på djupet genom en stadigt fortskridande internationalisering.

Egeland, Helene & Johannisson, Jenny (red.): Kultur, plats, identitet Det lokalas betydelse i en globaliserad värld. Pris: 190 kr. Köp
Nio forskare analyserar det lokalas betydelse för kulturproduktion. Kultur- och medieproduktion och kulturarbetares barriärer uppmärksammas.

Egonsson, Dan: Om det politiskt korrekta Pris: 180 kr. Köp
Vad menar vi när vi kallar en åsikt för politiskt korrekt? Är det bra eller dåligt att vara politiskt korrekt?

Ekegren, Staffan: Saker som händer <i>En polisdokumentär</i>. Pris: 105 kr. Köp
Ett urval ur journalen under ett år hos polisen Örebro. Ett år inuti Sverige. För det som händer här händer överallt. Illustrerad.

Ekegren, Staffan: Pennan och det tomma tomma papperet Utkommen. Pris: 120 kr. Köp
Den här boken riktar sig till alla som skriver, antingen för nöjes skull eller professionellt.

Ekström, Anders (red.): Den mediala vetenskapen Pris: 260 kr.
Hur påverkas vetenskapens medialisering frågor om forskningens legitimitet och hur förändras forskningskommunikationens roll när vetenskapen på ett allt ensidigare sätt beskrivs som en ekonomisk tillväxtfaktor? Sex forskare undersöker förhållandet mellan vetenskap, medier och publik i ett längre historiskt perspektiv, från 1800-talet fram till våra dagar.

Ekström, Peter: Okonst Pris: 160 kr. Köp
Peter Ekström tittar närmare på vad som är konst och vad som inte är konst – okonst.

Eriksen, Thomas Hylland: Ögonblickets tyranni Snabb och långsam tid i informationssamhället. Pris: 135 kr.
Rolig, provocerande, tankeväckande bok om informationssamhällets hastigt ökande behov av långsam tid. Ny upplaga!

Eriksen, Thomas Hylland: Kulturterrorismen En uppgörelse med tanken om kulturell renhet. Pris: 70 kr. Köp
"En drabbande uppgörelse med tanken om kulturell enhet … pamfletten slår ett hårt slag för kulturlösheten." (Aftenposten)

Eriksen, Thomas Hylland: Rötter och fötter Identitet i en föränderlig tid. Pris: 170 kr. Köp

Eriksen, Thomas Hylland: Jakten på lycka i överflödsssamhället Utkommen. Pris: 160 kr.
I sin nya bok kombinerar Thomas Hylland Eriksen vetenskapliga rön, berättelser ur skönlitteraturen och personliga erfarenheter i ett försök att upptäcka vad som gör livet värt att leva.

Eriksen, Thomas Hylland & Hessen, Dag O.: Egoism Pris: 145 kr. Köp
En "växelsång" mellan biologi och socialantropologi, om egoismen som kraft och drivmedel inom båda discipliner.

Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria & Thörn, Håkan (red.): Globaliseringens kulturer Postkolonialism, rasism och kulturell identitet. Pris: 185 kr. Köp
En omtalad och mycket efterfrågad antologi som ger en god introduktion till den postkoloniala teorin.

Ernberg, Ingemar: Den hänsynslösa cellen <i>Om modern cancerbiologi</i>. Pris: 100 kr.
För att avmystifiera sjukdomen och kontrollera skräcken som hänger vid den behövs bättre kunskap om cancersjukdomar och om vad cancer är. Illustrerad.

Fagerström, Torbjörn: Den skapande evolutionen Pris: 140 kr. Köp
Vad spelar egentligen slumpen för roll i evolutionen? Hur går det till när organ bildas genom biologisk evolution? Ny utvidgad och omarbetad upplaga!

Falkemark, Gunnar: Politik, lobbyism och manipulation <i>Svensk trafikpolitik i verkligheten</i>. Pris: 170 kr.
Om hur politik och lobbyism vilar på en grund av manipulation, med exempel ur den svenska verkligheten.

Gellner, Ernest: Stat, nation, nationalism Pris: 160 kr.
Gellner tolkar i denna klassiker nationalismen utifrån dess sociala rötter, och gör tydligt vad principen "en stat – en kultur" egentligen kan innebära.

Gellner, Ernest: Nationalism Pris: 85 kr.
Gellners sista bok, en sammanfattning av ett livslångt intresse för begreppet nationalism.

Gerle, Elisabeth: Mångkulturalism - för vem? Pris: 155 kr.
I denna aktuella bok vill Gerle snarare väcka frågor än presentera svar kring begreppet mångkulturalism.

Gerle, Elisabeth: Mänskliga rättigheter för guds skull Att tolka text, tro och tradition. Utkommer juni 2006!. Pris: 150 kr.
Nyutkommen! Mänskliga rättigheter betraktas ofta som något självklart. Men egentligen är de ganska omstridda. Tradition och sedvänja väger ofta tyngre.

Gerle, Elisabeth: Farlig förenkling Om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna. Pris: 160 kr.
Sverigedemokraterna och Humanisterna är två helt olika grupperingar, med olika åsikter. Trots detta finns det likheter. Med hjälp av Jürgen Habermas och andra visar Gerle på de komplexa rötterna i det vi kallar upplysning och sanning.

Goldstein, Rebecca: Ofullständighet Kurt Gödels bevis och paradox.. Pris: 180 kr. Köp
Leveransklar 3 oktober. Se under nyheter för beskrivning.

Grdenfors, Peter m.fl.: A Smorgasbord of Cognitive Science Pris: 180 kr.
I denna bok, som är på engelska, ges en introduktion till området Kognitionsvetenskap. Denna nya disciplin förenar forskning inom lingivistik, filosofi, datalogi och filosofi. Boken är skriven av forskare vid Lunds universitet med den välkände professor Peter Gärdenfors i spetsen.

Gustafsson, Bengt: Kosmisk resa Pris: 110 kr. Köp
Hisnande färd genom sagolika galaxer, nebulosor och molekylmoln. Ingår i Forskningens frontlinjer.

Gustafsson, Inga-Britt & Klein, Örjan: Den medvetna kokkonsten Utkommer juni 2006!. Pris: 240 kr. Köp
I denna bok, en uppdaterad och omarbetad upplaga av ”Den medvetna kokkonsten” (Liber 1997), förenas matlagningen som konstart och vetenskap, som förenar gastronomi och välbefinnande.

Göransson, Anita (red): Maktens kön Pris: 260 kr.
Vilka utgör den svenska makteliten i dag och hur har de nått toppen? En världsunik undersökning – som systematiskt kartlägger och analyserar kvinnors och mäns olika villkor i dagens svenska maktelit.

Hague, Rod & Harrop, Martin & Breslin, Shaun: Styrelseskick och politik Pris: 250 kr.
En grundbok som jämför världens länder utifrån hur deras respektive politiska system är uppbyggda.

Halldén, Sören: Från vardagsvett till statistisk beviskonst En historisk inledning. Pris: 180 kr. Köp
En skildring från gränsområdet mellan filosofi och statistik.

Hammarström, Matz; Gerle, Elisabeth och Gärdenfors, Peter: Människan sedd genom olika vetenskaplig prismor Pris: 180 kr. Köp
Möt den mångfasetterade människan, sedd genom ett antal olika vetenskapliga prismor.

Herrman, Margaretha (red): Att göras till filmarbetare Pris: 160 kr. Köp
Hur görs egentligen en filmarbetare? Enklaste svaret är att man utbildar sig eller blir upplärd inom branschen.

Horatius, Ladislaus: Offensiv nostalgi Pris: 120 kr. Köp
En numera kultklassisk bok, av en föregångare till de som sjunger långsamhetens lov.

Häggroth, Sören & Andersson, Lars M.: Kommunala vägval Pris: 140 kr. Köp
Vilka utmaningar står de svenska kommunerna inför. Hur skall vår välfärd finansieras? Är det privata lösningar som gäller framöver? Eller skall vi satsa på en fortsatt skattefinansierad välfärd?

Jacobsson, Mats: Man eller monster <i>Kustjägarnas mandomsprov</i>. Pris: 170 kr.
Tankar kring mansrollen och den hårda kustjägarutbildningen. Foto- och intervjubok med stor närvaro.

Janlert, Lars-Erik: Hemma i cyberspace Pris: 95 kr. Köp
Vilka IT-visioner vägleder forskning och utveckling i dag? Illustrerad.

Johansson, Thomas & Sernhede, Ove & Trondman, Mats (red.): Samtidskultur <i>Karnevaler, karaoke och kulturella koder</i>. Pris: 185 kr.
Cultural studies, forskning i samtida kulturyttringar, har här fått sin första antologi på svenska.

Johnson, George: Miss Leavitts Stjärnor Utkommer juni 2006!. Pris: 190 kr.
I ett trångt rum på Harvard Observatory fann för nästan hundra år sedan en genialisk kvinna nyckeln till universums enorma storhet.

Jonsson, Leif: Organisering av politiskt arbete <i>En studie av vitalisering av kommunfullmäktiges arbete i en svensk kommun</i>. Pris: 180 kr. Köp
Motala kommun klarade att vända den nedåtgående spiral som medborgarnas känsla av bristande inflytande för med sig. Hur lyckades man med det?

Jonsson, Leif: Kommunstyrelseordförande Kommunledare med politisk förankring. Pris: 190 kr. Köp
Att behärska balansaktens konst är ett måste för ett ledarskap som måste ta många skilda hänsyn.

Jonsson, Leif: Kommunledning, lokal politik och demokrati Utkommer juli 2015. Pris: 180 kr. Köp
Boken innehåller vardagsnära skildringar och idémässiga funderingar. Den vänder sig till människor som är intresserade av frågor om kommunal politik och kommunledning; såväl politiker och tjänstemän i kommuner som forskare och studenter som har ett intresse av samhällsfrågor.

Jonsson, Leif & Arnell, Sven-Inge: Att organisera kommuners ledning! Pris: 280 kr. Köp
Boken vänder sig till läsare som är intresserade av samhällsorganisatoriska frågor och framför allt av kommunledning.

Jonsson, Leif & Gustavsson, Peter & Arnell, Sven-Inge & Högberg, Örjan & Jonsson, Robert: Kommunchefers chefskap <i>Ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö</i>. Pris: 190 kr. Köp
Hur fungerar ledarskapet i den specifika chefsposition som är kommunchefens? Ett antal kommunchefer delar med sig av sina erfarenheter.

Jonsson, Ulf; Martinson, Mattias; och Sjöberg, Lina (red.): Kritiska tänkanden i religionsvetenskapen Pris: 150 kr. Köp
Allt oftare påminns vi om religionernas irrationella sidor, vilket gör den högröstade kritiken begriplig. Författarna försöker förankra diskussionen i en nyanserad konstruktiv religionsvetenskaplig forskning.

Kim, Lillemor & Mårtens, Pehr (red.): Den vildväxande högskolan Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar. Pris: 190 kr.
Bilder av organisationskulturer och möten mellan gammalt och nytt i högskolan. Utgiven i samarbete med forskningsinstitutet SISTER. Utk maj.

Kymlicka, Will: Mångkulturellt medborgarskap Pris: 190 kr. Köp
Kymlicka diskuterar frågor som är centrala för förståelsen av en mångkulturell politik – språkrättigheter, landanspråk, federalism mm.

Leif Jonsson: Kommunchefer blir till Pris: 220 kr. Köp
Boken beskriver hur det kommer sig att chefskap blir som de blir.

Lindberg, Christer: Med fingret på avtryckaren En essä om fotografi och antropologi. Pris: 190 kr. Köp
Fotografiets möjligheter till seende och deltagande är denna boks tema. Den vänder sig till fotoentusiaster och samhällsvetare och placerar sig såväl framför som bakom kameran.

Lindén, Olof & Jernelöv, Arne: Krigets miljöeffekter Pris: 100 kr. Köp
Kuwaitkriget resulterade i något alldeles nytt: risken för miljöskador vid militärt ingripande fick betydelse för hur man stoppar en krigisk diktator. Illustrerad.

Lindfelt, Mikael: Meningsskapande idrott Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska konsekvenser. Pris: 240 kr.
I denna bok behandlar Mikael Lindfelt centrala tankar om idrottens meningsskapande betydelse i ett livsåskådningsrelevant erfarenhetsperspektiv.

Liss, Per-Erik & Pettersson, Bo (red.): Hälsosamma tankar Pris: 125 kr. Köp
Elva uppsatser som ur filosofisk synvinkel belyser ett antal aspekter på begreppen livskvalitet, hälsa och ohälsa.

Lundborg, Johan: När ateismen erövrade Sverige <i>Ingemar Hedenius och debatten om tro och vetande</i>. Pris: 240 kr.
Innehåller bl.a. brevväxlingar som hjälper oss att förstå ett av 1900-talets stora gräl.

Löfberg, Jan: Dumhet som inte är bra Fatala logiska fel om demokrati, i människosyn och i filosofisk helhetssyn. Pris: 100 kr. Köp
Ett logiskt tankefel har en tendens att förbli oupptäckt – mer än andra feluppfattningar – och kan därför få förödande verkningar som fortsätter under lång tid. Särskilt om vi medvetet vill stå emot antiintellektualism, har vi anledning att påtala logiska fel som gör eller kan göra skada. Det ingår då i välgärningen att tåla förargelsen den väcker. Boken tar upp flera fal

Magnér, Björn & Magnér, Helena: Drömmen om makt <i>Historien om människans kamp mot det levande</i>. Pris: 160 kr. Köp
En utmanande och tankeväckande bok om hur människans maktsträvan ödelägger hennes möjlighet till ett gott och värdigt liv.

Myrdal, Alva & Myrdal, Gunnar: Kris i befolkningsfrågan Pris: 160 kr.
Två av 1900-talets mest färgstarka intellektuella formulerar radikala reformkrav för en samhällstillvänd familjepolitik.

Olsson, Björn & Wiberg, Ulf (red.): Universitetet och den regionala utmaningen Pris: 190 kr. Köp
Om den regionala dimensionen i universitetens uppdrag och effekter på samhället. Utgiven i samarbete med forskningsinstitutet SISTER. Utk juni.

Olsson, Jan (red): Hållbar utveckling underifrån Pris: 150 kr. Köp
Utkommen.

Onfray, Michel: Handbok för ateister En ateologisk betraktelse. Utkommen. Pris: 190 kr. Köp
Onfray argumenterar för ett hedonistiskt förhållningssätt och att vi skall knyta an till upplysningstidens ideal där förnuftet står i centrum. Han förespråkar en ”ateologi”.

Onfray, Michel: Kraften att leva Ett hedonistiskt manifest. Pris: 160 kr. Köp
Onfray polemiserar mot religionens rimlighet och inflytande över samhället, i allmänhet och framför allt vad gäller kristendomen, judendomen och islam, I denna bok presenterar Onfray ett ”hedonistiskt manifest”, med syfte att visa hur tillvaron framträder ur ett konsekvent materialistiskt, hedonistiskt och livsbejakande perspektiv. Onfrays hedonism är inte en oansvarig njutningslystnad eller s

Oravsky, Vladimir: Den lyckliga ockupationen Pris: 145 kr. Köp
Sensuella recept från naturens eget kök och en läsebok för alla åldrar och många smakriktningar om honom själv och om invandrade och inhemska människor och djur.

Persson, Johannes (Red.) och Sahlin, Nils-Eric (Red.): Risk & Risici Pris: 260 kr. Köp
Denna bok handlar om att välja risker: om hälsorisker, ny teknologi och svåra beslut i vård och omsorg; om jämförbarhet, acceptans och prioriteringar; om osäker kunskap, värden och moral.

Persson, Johannes (red): Risk och det levande mänskliga Pris: 220 kr. Köp
Utkommen. Se under nyheter för beskrivning.

Raymond, Eric S.: Katedralen och basaren En oavsiktlig revolutionärs tankar kring Linux och öppen källkod. Pris: 135 kr.
Urhackern Raymonds medryckande manifest, som haft enorm betydelse för att göra metoden att samarbeta kring öppen källkod allmänt känd.

Rolf, Bertil & Ekstedt, Eskil & Barnett, Ronald: Kvalitet och kunskapsprocess i högre utbildning Pris: 160 kr. Köp
Hur definieras kvalitet? Författarna ser på högre utbildningars kvalitet och hur man kommer åt att fastställa den.

Roy, Arundhati: Priset för att leva Pris: 120 kr.
Den prisbelönta författarinnan och miljöaktivisten ger en förfärande och upprörande beskrivning av den katastrof som hotar miljoner fattiga indier.

Sandström, Henning E.: Kväkarnas människosyn Pris: 190 kr. Köp

Sandström, Ulf (red.): Det nya forskningslandskapet <i>Perspektiv på vetenskap och politik</i>. Pris: 250 kr. Köp
Ger en förträfflig överblick över forskarvärlden i dag. Fylliga och aktuella bidrag.

Schibli, Martin och Vilks, Lars: Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar Pris: 170 kr. Köp
Hur fungerar konstvärlden? En avslöjande beskrivning av konstvärlden.

Schulman, Salomon: Ur själens getto En judisk dagbok. Pris: 90 kr.
Bångstyrigt och underhållande utan ett uns av konsensustänkande, om jiddisch och svenska, historia och biografi.

Silfverberg, Gunilla: Att vara god eller att göra rätt En studie i yrkesetik och praktik. Pris: 135 kr.
Silfverberg visar hur vissa begrepp från Aristoteles\' Filosofi kan användas för att förstå en enskild människas praktiska omdöme i en konkret handlingssituation. Resonemangen utgår från hemtjänstens praktik, men kan också utvidgas till att omfatta en allmän diskussion om yrkesetik.

Sjöberg, Fredrik: Flugfällan Pris: 39 kr.
Nominerad till Augustpriset 2004 för bästa svenska fackbok.

Sjöberg, Fredrik: Flyktkonsten Utkommen.. Pris: 160 kr. Köp
I Flyktkonsten följer författaren den bortglömde svenske akvarellmålaren Gunnar Widfors som reste till USA i början av 1900-talet.

Sjöberg, Fredrik: Flugfällan Pris: 180 kr.
Finns nu endast i pocket.

Sjöberg, Fredrik: Den utbrände kronofogden som fann lyckan Pris: 50 kr. Köp
Författaren Fredrik Sjöberg, som nådde en stor publik med sin Augustnominerade bok Flugfällan (Nya Doxa 2004), ger nu ut några av sina bästa och mest omtalade essäer i bokform.

Sjöberg, Fredrik: Den utbrände kronofogden som fann lyckan Pris: 180 kr.
Författaren Fredrik Sjöberg, som nådde en stor publik med sin Augustnominerade bok Flugfällan (Nya Doxa 2004), ger nu ut några av sina bästa och mest omtalade essäer under titlar som bl a ”Gladporr för feminister”, ”Koffeinets kulturhistoria” och ”Världens mest omskrivna skärgård”

Sjöberg, Fredrik (red.): Vad ska vi med naturen till? Pris: 130 kr.
I essäform diskuterar fjorton författare, naturvetare och humanister, behovet av en ny syn på naturen – en förändring som måste till för att möta vår tid.

Sjölander, Sverre: Från urhund till sällskapshund En zoologs funderingar om hundens historia. Pris: 190 kr. Köp
Varifrån kommer hunden? Hur har den utvecklats i sitt samliv med människan? Hur mycket varg finns kvar?

Sjölander, Sverre: Naturens budbärare <i>Från djursignaler till människospråk</i>. Pris: 160 kr. Köp
Kan koltrasten bli sångnödig? Berättar kattmamman för ungarna hur man jagar? Zoologiprofessorn förklarar.

Sjölander, Sverre: Vårt djuriska arv Om människans biologiska natur. Pris: 150 kr. Köp
Biologiska grunder för människans beteende, beskrivna med humor.

Smartt Bell, Madison: Lavoisier och kemin Pris: 160 kr. Köp
Utk november. Se under nyheter för beskrivning.

Sturmark, Christer: Tro och vetande 2.0 Om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker. Utkommer september 2006!. Pris: 50 kr.
Detta är en bok om den form av livsåskådning som brukar kallas Humanism. Boken orienterar den nyfikna läsaren om vad en modern, humanistisk och rationell livsåskådning egentligen innebär och vad den står för.

Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.): Blågul islam? <i>Muslimer i Sverige</i>. Pris: 145 kr.
Omtalad antologi som med utgångspunkt i dagens situation behandlar inomislamiska rörelser och organisationer (sufism, cyberislam, muslimsk kvinnorörelse etc), hur islam fungerar i det svenska samhället samt hur tro och tradition anpassas till och förändras bland svenska muslimer.

Svenaeus, Fredrik: Tabletter för känsliga själar Den antidepressiva revolutionen . Pris: 145 kr. Köp
Idag äter mer än en halv miljon svenskar antidepressiv medicin varje dag, och åtminstone två miljoner förväntas göra det någon gång i livet. Depressioner och ångesttillstånd har blivit våra nya folksjukdomar. Författaren beskriver och anlyserar de etiska konsekvenserna av detta.

Svendsen, Lars. Fr. H.: Mode En filosofisk essä. Pris: 180 kr.
Mode är en tankeväckande och underhållande essä om ett fenomen som ofrånkomligen påverkar oss alla, inte bara i fråga om vilka kläder vi bär utan också på en mängd andra områden – ibland på uppenbara sätt, men lika ofta i det fördolda. Utkommer maj 2006!

Sörlin, Sverker (red.): Kulturen i kunskapssamhället Pris: 190 kr.
En rad forskare från skilda discipliner belyser ett högaktuellt spänningsförhållande.

Sörlin, Sverker (red): I den absoluta frontlinjen Pris: 210 kr. Köp
Utkommen.

Tengstrand, Anders (red.): Att bygga för kunskap Festskrift till Hans Wieslander. Pris: 135 kr. Köp
Antologi om högskoleutbildning till avgående rektorn för Högskolan i Växjö.

Törnkvist, Sören: Fysik per vers <i>En trippel Newton och andra sånger</i>. Pris: 50 kr.
En pedagogisk, rolig blankversberättelse om naturvetenskapens grunder från Arkimedes till Ohm. Pocket.

Uddenberg, Nils: Ett djur bland alla andra? Biologin och människans uppfattning av sin plats i naturen. Pris: 145 kr.

Uddenberg, Nils: Det stora sammanhanget <i>Moderna svenskars syn på människors plats i naturen</i>. Pris: 143 kr. Köp
Uddenberg studerar en av människans viktigaste relationer – den till naturen – har förändrats det senaste århundradet.

Uddenberg, Nils: Renarna, markerna och människorna <i>Om svenska samers syn på natur, djur och miljö</i>. Pris: 155 kr.
Renskötarna lever närmare naturen än de allra flesta andra svenskar, men skiljer sig renskötarnas naturupplevelser från andra svenskars?

Uddenberg, Nils (red.): Det givna och det föränderliga <i>En antologi om biologi, människobild och samhälle</i>. Pris: 155 kr. Köp
Antologin ger olika aspekter på den evigt aktuella frågan om relationen mellan biologi och samhälle.

Ulfstrand, Staffan: Fågel, fisk och folk <i>Från beteendeekologins forskningsfält</i>. Pris: 100 kr. Köp
Har djurs beteende utformats likadant som t.ex. deras kroppsfunktioner – och gäller det då även människor? Illustrerad.

Vedung, Evert & Brandel, Magnus: Vattenkraften, staten och de politiska partierna Pris: 295 kr.
Hur har svenska staten och de politiska partierna sett på vattenkraften och de strömmande vattnen?

Vilks, Lars: Nimis och Arx Pris: 110 kr. Köp
Lars Vilks visar i text och bild den fascinerande historien om de omstridda verkens tillblivelse och fortlevnad.

Vilks, Lars: Spartips. 34 tips för konstnärer, kommuner, underbetalda samt andra obemedlade.. Pris: 120 kr. Köp
I denna utomordentligt användbara och underhållande skrift redogör en av landets främsta konstnärer och konstteoretiker för hur konstnärer, kommuner samt andra obemedlade med enkla medel kan spara pengar. Skriften består av 34 tips som åtföljs av beskrivande och lätt absurda teckningar.

Westerlund, Katarina: Frihetens sammanhang Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv. Pris: 160 kr. Köp
I den här boken diskuteras spänningen mellan frihet och beroende med utgångspunkt i intervjuer med barnföräldrar och skolpersonal.

Åker, Patrik: Vår Bostad i folkhemmet <i>Bilden av hemmet i en organisationstidskrift</i>. Pris: 190 kr.
Åker undersöker relationen mellan samhällsutvecklingen, hemmet och journalistiken, som den tonar fram i Vår bostad. Illustrerad.

Ödman, Maj: Tidigt född Pris: 90 kr. Köp
För ett barn som föds för tidigt lurar många faror, men imponerande många av de alltfler tidigt födda överlever. Vad händer dessa barn senare i livet?

Öhlén, Joakim: Lindrat lidande <i>Att vara i en fristad - berättelser från palliativ vård</i>. Pris: 145 kr.
Öhlén vägleder kring de svåra frågorna om vård i livets slutskede, som måste behandlas av såväl patienter som vårdare.

Öhman, Arne: Rädsla, ångest, fobi ÄR SLUTSÅLD . Pris: 100 kr.
Rädsla och ångest är normala fenomen med ursprung i evolutionen – för vissa människor växer de dock till svåra livsproblem. Hur får man bot?

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet