Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Filosofi/Idéhistoria/Historia

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


A Smorgasbord of Cognitive Science, Grdenfors, Peter m.fl.. Pris: 180 kr. Köp
I denna bok, som är på engelska, ges en introduktion till området Kognitionsvetenskap. Denna nya disciplin förenar forskning inom lingivistik, filosofi, datalogi och filosofi. Boken är skriven av forskare vid Lunds universitet med den välkände professor Peter Gärdenfors i spetsen.

Abortetik i ny dager, Sundström, Per. Pris: 130 kr. Köp
Författaren förespråkar en fenomenologisk etisk ansats, som utgår från ett ansvar gentemot såväl den gravida kvinnan som fostret.

Aktuella livsåskådningar Del 1, Existentialism, Marxism. Bråkenhielm, Carl Reinhold & Grenholm, Carl Henric & Koskinen, Lennart & Thorsén, Håkan (red.). Pris: 130 kr. Köp
Bråkenhielms klassiska översikt över viktiga texter i vår tanketradition.

Aktuella livsåskådningar Del 2, <i>Feminism, ekologi, humanism, livsåskådningsperspektiv i psykologin och naturvetenskapen</i>. Bråkenhielm, Carl Reinhold & Grenholm, Carl Henric & Koskinen, Lennart & Thorsén, Håkan (red.). Pris: 130 kr. Köp
Bråkenhielms klassiska översikt över viktiga texter i vår tanketradition.

Alienation, <i>En genomgående linje i Karl Marx’ tänkande</i>. Andersson, Lars. Pris: 160 kr. Köp
En granskning av alienationstankens framväxt i Karl Marx’ skrifter.

Alkemi, romantik och rasvetenskap, <i>Om en vetenskaplig tradition</i>. Hanson, Hertha. Pris: 145 kr. Köp
Hanson förklarar rasvetenskapens plats i den vetenskapliga traditionen.

Anden i naturen, <i>Naturfilosofen Hans Christian Ørsted - experimentalfysiker</i>. Lindborg, Rolf. Pris: 110 kr.
Lindborg förklarar bakgrunden till hur Ørsted kom att finna elektromagnetismen.

Antikens visdomar. Filosofins mothistoria 1, Onfray, Michel. Pris: 180 kr. Köp
Den inledande volymen i Filosofins Mothistoria. En filosofihistori som ger de materialistiska filosoferna en mera rättmätig plats i filosofihistorien.

ART, Den institutionella konstteorin, Konstnärlig kvalitet, Den internationella samtidskonsten. Vilks, Lars. Pris: 160 kr. Köp
Vem är medlem i konstvärlden?”, ”Vilken betydelse har den kvalificerade delen av konstvärlden?”, ”Vilka kriterier utgör konstens identitet?” Dessa frågor behandlas ingående utifrån George Dickies institutionella konstteori som hävdar att “det som konstvärlden kallar för konst är konst”.

Atlantiska religiösa nätverk, Transoceana kontakter, trossamfund och den e. Weiss, Holger; Mickwitz, Joachim; Hollsten, Laura; Sundelin, Anna; Kananoja, Kalle. Pris: 150 kr. Köp
Religion, nätverk och aktörer är i fokus i denna antologi som behandlar den atlantiska världen under slavhandelseran ur ett globalhistoriskt perspektiv.

Barockens libertiner, Filosofins mothistoria 3 (Utkommer maj 2010!). Onfray, Michel. Pris: 180 kr. Köp

Blotta tanken, Gärdenfors, Peter. Pris: 160 kr. Köp
Den välkände kognitionsvetenskapsprofessorn tar hjärnans och medvetandets utveckling under behandlilng.

Charles Darwin, Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 155 kr. Köp
Charles Darwin liv och verk behandlas kärleksfullt i denna njutbart läsbara bok, skriven i typiskt flyhänt Hylland Eriksen-stil.

Dag Hammarskjöld - en vilja bortom stigarna, Utkommen. Lundahl, Anders. Pris: 120 kr.
I boken beskriver författaren de tankemotiv och filosofiska impulser som varit avgörande hos Hammarskjöld vid författandet av Vägmärken.

Den kristna hedonismen. Filosofins mothistoria 2, Onfray, Michel. Pris: 180 kr. Köp
I boken behandlas främst den kristendomens undanträngda baksida med företrädare bland gnostiker och kättare. Onfray behandlar även utförligt själständiga tänkare som Erasmus och Montaigne som utvecklade en \\\"epikureisk kristendom\\\".

Den segrande eros, Kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre. Sanner, Inga. Pris: 190 kr.
Kärlek som ersättning för religion? Initierad presentation av hur man har beskrivit kärleken i olika tider, med exempel från slutet av 1700-talet till mellankrigstiden. Utk aug.

Den tyska revolutionen 1918-1919, Haffner, Sebastian. Pris: 160 kr. Köp
Utkommer aug. Se under nyheter för beskrivning.

Det filosofiska arvet från Uppsala, Lundahl, Anders. Pris: 130 kr. Köp
Lundahl vidgar bilden, inte bara av den klassiska uppsalafilosofins teoretiska fundament och manifest, utan också synen på dess historiska förutsättningar.

Det givna och det föränderliga, <i>En antologi om biologi, människobild och samhälle</i>. Uddenberg, Nils (red.). Pris: 155 kr. Köp
Antologin ger olika aspekter på den evigt aktuella frågan om relationen mellan biologi och samhälle.

Det hippokratiska arvet, <i>Den medicinska etikens historia tecknad utifrån källtexterna</i>. Sundström, Per. Pris: 180 kr.
Historiska texter i medicinsk etik som ger en fyllig bild av arvet efter läkekonstens antike fader. Se även Hippokrates, Om läkekonsten!

Det konstnärliga uppdraget, Vilks, Lars. Pris: 110 kr.
SLUTSÅLD Ny upplaga planeras ej.

Det pessimistiska förnuftet, <i>Filosofiska essäer och porträtt</i>. Nordin, Svante. Pris: 160 kr. Köp
En rad personliga porträtt av äldre och yngre filosofer som särskilt fångat professor Nordins intresse – Sokrates, Platon, Spinoza, Wittgenstein, Foucault...

Det utmattade Västerlandet, Argullol, Rafael & Trias, Eugenio. Pris: 135 kr. Köp
Om situationen i Europa och Västerlandet efter kommunismens sammanbrott, om dess bakgrund och dess framtida möjligheter.

Djurens frigörelse, Singer, Peter. Pris: 125 kr.
Klassiskt djurrättsfilosofisk verk av en av rörelsens mest kända företrädare.

Djurens idéhistoria, Holmberg, Gustav; Nordin, Svante och Tunlid, Anna (red.). Pris: 115 kr. Köp
Djurens idéhistoria är, kanske inte oväntat, människornas. Människorna upptäcker sig själva genom djuren, genom likheten och identifikationen.

Djävulens järnväg, En resa i Amazonas historia. Kaarsberg, Christian. Pris: 130 kr.
Om en resa genom den brasilianska djungeln, längs den civilisationens drömprojekt som blev en mardröm och en massgrav för tusentals arbetare. Illustrerad.

Doktor Semmelweis och barnsängsfebern, Nuland, Sherwin. Pris: 170 kr. Köp

Egoism, Eriksen, Thomas Hylland & Hessen, Dag O.. Pris: 145 kr. Köp
En "växelsång" mellan biologi och socialantropologi, om egoismen som kraft och drivmedel inom båda discipliner.

En fråga om smak?, Meynell, Hugo A.. Pris: 160 kr. Köp
Hur definierar man det estetiska, och har det en annan dignitet än smak? Meynell reder ut begreppen.

Erik Gustaf Geijer - filosofen, Lundahl, Anders. Pris: 155 kr.
Initierat och inträngande om den folkkäre skaldens nästan okända insats som filosof.

Ett djur bland alla andra?, Biologin och människans uppfattning av sin plats i naturen. Uddenberg, Nils. Pris: 145 kr.

Ett mönster i livets väv, <i>Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi</i>. Eriksson, Stefan. Pris: 190 kr. Köp
En vägledning till Wittgensteins filosofiska metod och dess relation till vår syn på religion.

Europas gränser, Essäer om europeisk identitet. Europas gränser. Pris: 180 kr. Köp
I fem essäer skriver idéhistorikerna Gunnar Broberg, Jonas Hansson, Sten Högnäs, Rebecka Lettevall och Svante Nordin om olika aspekter på europeisk identitet.

Farblondzhete Briv, (Brev på villovägar). Lagercrantz, Rose. Pris: 100 kr. Köp
På ett enkelt och laddat språk berättar författaren om hur tre judiska syskon nätt och jämt lyckas överleva koncentrationslägren.

Feministisk filosofi, Emt, Jeanette & Mansén, Elisabeth (red.). Pris: 160 kr. Köp
En antologi nyckeltexter inom den angloamerikanska feministiska filosofin, med bl.a. Marilyn Frye, Susan Sherwin och Trudy Govier.

Filosofernas krig, Den europeiska filosofin under första världskriget. Nordin, Svante. Pris: 60 kr. Köp
Filosofer som Wittgenstein och Heidegger påverkades enormt av första världskriget. Augustnominerad! Illustrerad. Pocket.

Filosofiska essäer om människovärde, Egonsson, Dan. Pris: 155 kr. Köp
Har det att vara människa ett egenvärde – och vad betyder det? Egonsson behandlar bl.a. positiv särbehandling, världssvält och prostitution.

Frege och idén om det givna, Johansson, Thorsten. Pris: 140 kr. Köp
Johansson undersöker Freges språkbegrepp och hur det skiljer sig från de idéer om språket som är förhärskande i filosofin idag.

Freges filosofi, Lundahl, Anders. Pris: 130 kr. Köp
En studie över Gottlob Frege och de logiskt-filosofiska motiv som är förknippade med logicismens framväxt.

Från Hägerström till Hedenius, Nordin, Svante. Pris: 155 kr. Köp
Professor Nordins utmärkta översikt över svensk filosofihistoria under 1900-talet.

Från vardagsvett till statistisk beviskonst, En historisk inledning. Halldén, Sören. Pris: 180 kr. Köp
En skildring från gränsområdet mellan filosofi och statistik.

Förlåt jag blott citerar, Om citatets idéhistoria. Nordin, Svante. Pris: 145 kr. Köp
Ytterligt underhållande och lärd bok om citatets betydelse, i idéhistoria, retorik och forskning.

Förtrycket av kvinnorna / Kvinnornas befrielse, Mill, John Stuart & Mill, Harriet Taylor. Pris: 160 kr. Köp
En filosofisk och kvinnohistorisk klassiker.

Gaius Julius Caesar, <i>Politik och moral i det romerska imperiet</i>. Ørsted, Peter. Pris: 160 kr.
Caesars liv präglades av dramatik och upplösning, samma begrepp som karaktäriserade den historiska period han levde i. En biografi men också en bra skildring av romarriket.

Gutenberg och hans verk, Füssel, Stephan. Pris: 155 kr.
I den digitala tidsåldern väcks intresset för gångna tiders tryckerikonst. Vackert färgillustrerad om boktryckets historia fram till våra dagar.

Handbok för ateister, En ateologisk betraktelse. Utkommen. Onfray, Michel. Pris: 190 kr. Köp
Onfray argumenterar för ett hedonistiskt förhållningssätt och att vi skall knyta an till upplysningstidens ideal där förnuftet står i centrum. Han förespråkar en ”ateologi”.

Heideggers barn, Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas och Herbert Marcuse. Wolin, Richard. Pris: 190 kr.
Skarp genomgång av det dilemma Martin Heideggers fyra briljanta judiska lärjungar hamnade i genom hans ställningstagande för nazismen, och hur de hanterade det.

Hemmabyarna, Larsson, Hans. Pris: 105 kr. Köp
”Min djupaste filosofi finns i Hemmabyarna, bara di kan söka opp den.”

Historia som domstol, Wiklund, Martin. Pris: 160 kr. Köp
I Historia som domstol använder historikern Martin Wiklund domstolsanalogin och idéer om juridisk och retorisk argumentation som inspirationskälla för att tänka historia på ett sätt som kan främja en meningsfull hantering av historiska tolkningskonflikter och som sätter värderingen av det förflutna i centrum.

Hjärnan och medvetandet, En antologi. Lagercrantz, Hugo (red.). Pris: 160 kr. Köp
Boken presenterar många nya forskningsrön inom det fascinerande området medvetandet.

Hjärnstormar, Dennett, Daniel. Pris: 160 kr. Köp
En klassiker inom medvetandets filosofi. Förutom filosofi används resultat från psykologi, lingvistik och artificiell intelligens (AI).

Hjärtesorger och vedervärdigheter, Hur Gud alltid har hjälpt mig. Horn, Agneta. Pris: 160 kr. Köp
Detta är Agneta Horns självbiografi om ett eländigt och vedervärdigt liv när hon som 28-årig änka med tre små barn ser tillbaka på år av övergivenhet och längtan efter kärlek.

Hur Homo blev sapiens, <i>Om tänkandets evolution</i>. Gärdenfors, Peter. Pris: 155 kr. Köp
Hur gör djur när de tänker och hur gör människan? Tänker vi annorlunda och bättre än aporna och hur kan vi veta vad vi tänker?

Ideologiernas och religionens död, Lundborg, Johan. Pris: 160 kr. Köp
En analys av Herbert Tingstens kritik av den religiösa tron och de politiska ideologierna.

Idrott och moral, Reflektioner över idrottens ideal. Lindfelt, Mikael. Pris: 145 kr. Köp
Har etik någon relevans för förståelsen av idrott? Kan idrott ha någon relevans för förståelsen av etik?

In på bara huden, Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. Berg, Annika m.fl.. Pris: 200 kr. Köp

Jiddischland, <i>Bland rabbiner och revolutionärer</i>. Schulman, Salomon. Pris: 130 kr.
En rad essäistiska djupdykningar i historien som fångar jiddischkänslan i nutiden. Kommer i pocket maj-2010.

Jiddischland, Bland rabbiner och revolutionärer. Schulman, Salomon. Pris: 50 kr. Köp
En rad essäistiska djupdykningar i historien som fångar jiddischkänslan i nutiden. Kommer i pocket maj-2010.

Jämlikhet från början, Människovärde i gen- och bioteknik. Persson, Ingmar. Pris: 170 kr. Köp

Konsten att argumentera, Anderberg, Thomas. Pris: 70 kr. Köp
Rolig och instruktiv grundbok i argumentationsteknik.

Konsten att förgylla vardagen, <i>Thekla Knös och romantikens Uppsala</i>. Mansén, Elisabeth. Pris: 170 kr.
Om den enda kvinna som vunnit Svenska Akademiens stora pris. Illustrerad.

Konstteori, Kameler går på vatten. Vilks, Lars. Pris: 110 kr. Köp
Konstnären och konstteoretikern Vilks ger en introduktion till konstteori, lika användbar för teoretiker som för praktiker.

Kortexter, Persson, Ingmar. Pris: 120 kr. Köp
Kortexter ställer ett specifikt filosofiskt ideal, autarkin, idealet att anpassa oss själva efter förnuftets diktat, i kontrast mot heteroarkin, idealet att anpassa omvärlden efter våra ofta oförnuftiga önskemål.

Kraften att leva, Ett hedonistiskt manifest. Onfray, Michel. Pris: 160 kr. Köp
Onfray polemiserar mot religionens rimlighet och inflytande över samhället, i allmänhet och framför allt vad gäller kristendomen, judendomen och islam, I denna bok presenterar Onfray ett ”hedonistiskt manifest”, med syfte att visa hur tillvaron framträder ur ett konsekvent materialistiskt, hedonistiskt och livsbejakande perspektiv. Onfrays hedonism är inte en oansvarig njutningslystnad eller s

Kreativitetens filosofi, Sahlin, Nils-Eric. Pris: 135 kr. Köp
Mycket omtalad bok om kreativitet ur olika, ofta oväntade aspekter.

Kullerbytta i en bubbla, En filosofisk livsåskådningsbok. Löfberg, Jan. Pris: 170 kr. Köp
Lika mycket som det strider mot politisk demokrati att inte få uttrycka sin kritik av religiös tro, lika kränkande för demokratin är det när den offentliga skol- eller högskoleundervisningen ger en bild av åskådningarna som är indoktrinerande och inte sakligt objektiv.

Kulturterrorismen, En uppgörelse med tanken om kulturell renhet. Eriksen, Thomas Hylland. Pris: 70 kr. Köp
"En drabbande uppgörelse med tanken om kulturell enhet … pamfletten slår ett hårt slag för kulturlösheten." (Aftenposten)

Kunskap, medvetande och common sense, En personlig inledning till klassiska problemställningar. Regnéll, Hans. Pris: 190 kr. Köp
Engagerat om kunskapens natur och om sanningens innebörd.

Kväkarnas människosyn, Sandström, Henning E.. Pris: 190 kr. Köp

Kön och evolution, <i>Charlotte Perkins Gilmans feministiska utopier 1911-1916</i>. Määttä, Sylvia. Pris: 160 kr. Köp
Perkins skrev i början av 1900-talet tre utopier, där hon försöker visa på lösningar på kvinnofrågan som den då såg ut i USA.

Livet enligt människan, Om livåskådningsforskning. Bråkenhielm, Carl Reinhold. Pris: 230 kr. Köp
Livet enligt människan vänder sig till universitetsstuderande på grundutbildningsnivå och till alla som vill fördjupa sig i aktuella livsåskådningsfrågor. Antologins redaktörera är tre forskare vid Uppsala universitet: Carl Reinhold Bråkenhielm (tidigare professor i empirisk livsåskådningsforskning, sedan 2012 gästprofessor vid Ersta-Sköndal högskola), Maria Essunger (teologie dokt

Logicismens linjer, Lundahl, Anders. Pris: 130 kr. Köp
Uppföljare till Freges filosofi. Lundahl fördjupar sin analys av logicismens grundtankar som vi möter dem hos Frege.

Logik, filosofi och språk, von Wright, Georg Henrik. Pris: 145 kr. Köp
Ett utmärkt översiktsverk av den store finlandssvenske filosofen!

Maskinen människan och doktor La Mettrie, Lindborg, Rolf. Pris: 105 kr.
En materialismens klassiker, L’Homme Machine (1748) av Julien Offray de La Mettrie, för första gången i en fullständig svensk översättning.

Meningsskapande idrott, Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska konsekvenser. Lindfelt, Mikael. Pris: 240 kr.
I denna bok behandlar Mikael Lindfelt centrala tankar om idrottens meningsskapande betydelse i ett livsåskådningsrelevant erfarenhetsperspektiv.

Miljöfilosofi, Ariansen, Per. Pris: 160 kr. Köp
En presentation av de flesta argument som förekommer i den internationella debatten om miljöfilosofiska frågor.

Miss Leavitts Stjärnor, Utkommer juni 2006!. Johnson, George. Pris: 190 kr.
I ett trångt rum på Harvard Observatory fann för nästan hundra år sedan en genialisk kvinna nyckeln till universums enorma storhet.

Mode, En filosofisk essä. Svendsen, Lars. Fr. H.. Pris: 180 kr. Köp
Mode är en tankeväckande och underhållande essä om ett fenomen som ofrånkomligen påverkar oss alla, inte bara i fråga om vilka kläder vi bär utan också på en mängd andra områden – ibland på uppenbara sätt, men lika ofta i det fördolda. Utkommer maj 2006!

Modern politisk filosofi, <i>En introduktion</i>. Kymlicka, Will. Pris: 180 kr. Köp
Ett modernt standardverk, en klar och kritisk överblick över den senaste teoribildningen inom politisk filosofi.

Myndigheterna som konstnärligt material, Den långa historien om Nimis, Arx, Omfalos och Ladonien. Vilks, Lars. Pris: 160 kr.
Upphovsmannen och upprorsmannen Vilks berättar den fantastiska historien om konstverken på Kullaberg och om sin egen stat Ladonien. Utk juni.

Mänskliga rättigheter för guds skull, Att tolka text, tro och tradition. Utkommer juni 2006!. Gerle, Elisabeth. Pris: 150 kr.
Nyutkommen! Mänskliga rättigheter betraktas ofta som något självklart. Men egentligen är de ganska omstridda. Tradition och sedvänja väger ofta tyngre.

Naturens värde och hållbar utveckling, Andersson, Kerstin. Pris: 170 kr. Köp
I denna bok granskas olika etiska uppfattningar och argumentation med avseende på naturens värde, natursyn och förståelse av hållbar utveckling.

Nyliberal politisk filosofi, <i>En kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F.A. Hayek</i>. Blomgren, Anna Maria. Pris: 160 kr. Köp
Blomgren gör upp med bilden av en samlad nyliberal politisk filosofi.

När ateismen erövrade Sverige, <i>Ingemar Hedenius och debatten om tro och vetande</i>. Lundborg, Johan. Pris: 240 kr.
Innehåller bl.a. brevväxlingar som hjälper oss att förstå ett av 1900-talets stora gräl.

Ofullständighet, Kurt Gödels bevis och paradox.. Goldstein, Rebecca. Pris: 180 kr. Köp
Leveransklar 3 oktober. Se under nyheter för beskrivning.

Okonst, Ekström, Peter. Pris: 160 kr. Köp
Peter Ekström tittar närmare på vad som är konst och vad som inte är konst – okonst.

Om det politiskt korrekta, Egonsson, Dan. Pris: 180 kr. Köp
Vad menar vi när vi kallar en åsikt för politiskt korrekt? Är det bra eller dåligt att vara politiskt korrekt?

Om Gud och världen, <i>Thomas ab Aquinos lära om skapelsen</i>. Lindborg, Rolf. Pris: 105 kr.
"[En av] de mycket få akademiska skribenter, som inte gör något krångligare än det är, och dessutom vågar visa att han är engagerad i vad han skriver." LB

Om läkekonsten, Hippokrates. Pris: 145 kr.
Den hippokratiska eden: rättesnöre för läkare under tusentals år.

Om religion, <i>Religionsfilosofiska skrifter i urval</i>. Hume, David. Pris: 160 kr.
Ett urval av verkligt klassiska religionsfilosofiska texter av en av de största brittiska filosoferna.

Osäkerhetens horisonter, <i>Kulturella och etiska perspektiv på samhällets riskfrågor</i>. Boholm, Åsa & Hansson, Sven Ove & Persson, Johannes & Peterson, Martin (red.). Pris: 160 kr.
Kulturella och etiska perspektiv på de i dagens samhälle så viktiga riskbedömningarna.

Ovisshetens etik, Silfverberg, Gunilla. Pris: 170 kr. Köp
Utkommen.Se under nyheter för beskrivning.

Panopticon, En ny princip för inrättningar där personer övervakas. Bentham, Jeremy. Pris: 150 kr. Köp
En tankeväckande klassiker från 1700-talet för första gången på svenska.

Parker J. Palmer och modet att vara sig själv, Sandström, Henning E.. Pris: 150 kr. Köp
Parker J. Palmer har kommit att få en stor betydelse i samtidens pedagogiska debatt genom sina idéer om spiritual education.

Representation och materialitet, Introduktioner till kulturhistorien. Ekström, Anders. Pris: 160 kr.
I den här boken diskuterar Anders Ekström kulturteoretiska perspektivfrågor inom ett brett ämnesfält. I tio fristående kapitel presenteras mångvetenskapliga områden som ny kulturhistoria, museologi och kulturhistorisk medieforskning.

Risk och det levande mänskliga, Persson, Johannes (red). Pris: 220 kr. Köp
Utkommen. Se under nyheter för beskrivning.

Risker i kunskapens mellanrum, En studie i tre delar (positioner, färdriktning, kartans vita fält). Persson, Johannes. Pris: 160 kr. Köp
Vi löper ofta risker som vi inte tar. Och vi vet ofta litet om de situationer där vi tar risker. Dessa två iakttagelser utgör den här bokens utgångspunkter.

Russinkungen, Sjöberg, Fredrik. Pris: 160 kr. Köp
Russinkungen är den tredje och sista delen i den svit fristående essäer vars inledande delar är Flugfällan (2004) och Flyktkonsten (2006), båda stora kritiker- och publikframgångar.

Samhällsfilosofi, En introduktion. Fink, Hans. Pris: 110 kr. Köp
Varje tid och varje samhälle har sina idéer om den idealiska samhällsformen. Här presenteras några av de filosofer vars idéer legat till grund för samhället idag,

Sista ordet, Nagel, Thomas. Pris: 135 kr. Köp
Äntligen några nya tankar om vetenskapsteori, av berömd anglosaxisk filosof.

Själens ingenjörer, Författare under Stalin – en rekognosceringsresa (Utkommer augusti!). Westerman, Frank. Pris: 160 kr. Köp

Smak eller värde, Wilhelmi, Juan. Pris: 120 kr. Köp
Wilhelmi visar att varken subjektivismen eller objektivismen kan vara grund för ett hållbart estetiskt omdöme.

Snällare än du tror, Människan — en social varelse. Daun, Åke och Norebrink, Hans. Pris: 160 kr. Köp
Innerst inne är alla egoister. Var och en är sig själv närmast. I samtalsform ger författarna uttryck för ett annat synsätt och starka argument för människans godhet.

Socialdemokratins tidsålder, Sverige och Norge under 1900-talet. Sejersted, Francis. Pris: 320 kr. Köp
Utgör andra delen i tvåbandsverket Sverige och Norge under 200 år. För beskrivning se startsidan.

Socialdemokratins tidsålder. <b>Lyxutgåva</b>, Sverige och Norge under 1900-talet. Sejersted, Francis. Pris: 430 kr.
Utgör andra delen i tvåbandsverket Sverige och Norge under 200 år. För beskrivning se startsidan. Lyxutgåva. Finns även i gängse inbundet band. Se i boklistan.

Som dig själv, <i>En inledning i etik</i>. Andersen, Sven. Pris: 160 kr. Köp
En grundbok med avsikt att ge bakgrundskunskap till det etiska tänkandet, såväl filosofiskt som teologiskt.

Språkfilosofi, En introduktion. Collin, Finn & Guldmann, Finn. Pris: 130 kr. Köp
Grundläggande bok om den moderna språkfilosofin. En lämplig översikt för den som vill veta mer om förhållandet mellan språket och världen.

Stalins sista brott, Brent, Jonathan & Naumov, Vladimir. Pris: 195 kr. Köp

Staten, Platon. Pris: 135 kr.
Som ett av de mest betydelsefulla skrifterna från antiken innehar Platons Staten positionen som en av hörnstenarna i vårt kulturella arv.

Staten, Chalmers och vetenskapen, Björck, Henrik. Pris: 240 kr. Köp
I din gedigna historiska översikt tecknas framväxten av en av Sveriges viktigaste lärosäten.

Strävan efter sanning, Quine, W.V.. Pris: 135 kr.
I denna reviderade version ges en genomgång av alla de centrala teman som dominerat Quines tänkande under mer än fyra decennier.

Svensk mått-, mål- och vikthistoria, Bruzelli, Birger & Carlestam, Håkan. Pris: 330 kr.
Ett uppslagsverk för alla som vill veta vem som krönt svenska mått och vikter.

Svenska medeltidsvapen 1, Del 1 av 3. Raneke, Jan. Pris: 310 kr. Köp
Standardverk i heraldik äntligen i ny upplaga (om tre band, inkl supplement).

Svenska medeltidsvapen 2, Del 2 av 3. Raneke, Jan. Pris: 310 kr. Köp
Band 2 av det stora standardverket inom svensk heraldik i ny upplaga.

Svenska medeltidsvapen 3, <i>Del 3 av 3</i>. Raneke, Jan. Pris: 295 kr. Köp
Band 3 av det stora standardverket inom svensk heraldik i ny upplaga.

Søren Aabye Kierkegaard, <i>En biografi</i>. Garff, Joakim. Pris: 295 kr.
Levande och initierad biografi om de nära banden mellan liv och verk hos den högaktuelle danske filosofen.

Søren Kierkegaard och existentialismen, <i>Om tiden, varat och evigheten</i>. Koskinen, Lennart. Pris: 120 kr.
Koskinen ger viktiga nycklar till förståelsen av Kierkegaards tankevärld, vars betydelse för 1900-talets existentialistiska idéströmningar är enorm.

Tabletter för känsliga själar, Den antidepressiva revolutionen . Svenaeus, Fredrik. Pris: 145 kr. Köp
Idag äter mer än en halv miljon svenskar antidepressiv medicin varje dag, och åtminstone två miljoner förväntas göra det någon gång i livet. Depressioner och ångesttillstånd har blivit våra nya folksjukdomar. Författaren beskriver och anlyserar de etiska konsekvenserna av detta.

Talande kvinnor, <i>Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key</i>. Mral, Brigitte. Pris: 130 kr.
Talekonsten är inte bara männens! Spännande skildring av starka kvinnor i historien som använt retorik.

Tankemaskinen, Polhems huvudvärk och andra studier i tänkandets historia. Dunér, David. Pris: 210 kr. Köp
Denna bok handlar om tänkandets historia, om hur människor försökt förstå det okända och främmande.

Tankens vindlar, Gärdenfors, Peter. Pris: 180 kr. Köp
Utkommen. Se beskrivning under nyheter.

Tankens vägar (Del 1), <i>En översikt av filosofiens utveckling</i>. Aspelin, Gunnar. Pris: 150 kr.
En sedan årtionden mycket använd grundbok i filosofi, i två delar. SLUTSÅLD

Tankens vägar (Del 2), <i>En översikt av filosofiens utveckling</i>. Aspelin, Gunnar. Pris: 150 kr. Köp
Klassisk grundbok i filosofi.

Teaitetos, Platon. Pris: 120 kr.
Vad är kunskap? Hur skaffar vi oss den? Vad skiljer kunskap från gissningar och villfarelser?

Teologi och dialog, Utmaningar och svar i teologin. Utkommer juni 2006!. Tergel, Alf. Pris: 190 kr. Köp
Kreativa teologer bemöter de utmaningar som kommer från den moderna naturvetenskapen, den kritiska historievetenskapen, det globala kommersiella samhället och de icke-kristna världsreligionerna.

Thales från Miletos, Stene, Øystein. Pris: 80 kr. Köp
Filosofiskt seriealbum. Roligt och intelligent!

The essence of Language a Philosophical Problem, Why Noam Chomsky was never a linguist. Öhman, Sven. Pris: 100 kr. Köp

Tid och tradition, Varaktighetens kulturella strategier. Assman, Aleida. Pris: 170 kr. Köp

Tiden och den fria viljan, Bergson, Henri. Pris: 135 kr.
Grunden till Bergsons banbrytande teorier om "la durée réelle".

Tillit, verklighet och värde, Kurtén, Tage. Pris: 145 kr. Köp
Kurtén, professor vid Åbo Akademi, analyserar livsåskådningsbegrepp utifrån kända författares verk.

Tro och vetande 2.0, Om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker. Utkommer september 2006!. Sturmark, Christer. Pris: 50 kr.
Detta är en bok om den form av livsåskådning som brukar kallas Humanism. Boken orienterar den nyfikna läsaren om vad en modern, humanistisk och rationell livsåskådning egentligen innebär och vad den står för.

Tvåkönad, Studier i den svenska hermafroditens historia. Bondestam, Maja. Pris: 180 kr. Köp

Union och demokrati, De Förenade rikena Sverige-Norge 1814-1905. Stråth, Bo. Pris: 390 kr. Köp
Beskrivning finns på startsidan. Utgör första bandet i tvåbandsverket Sverige och Norge under 200 år. Finns även i lyxutförande. Se i boklistan. Utkommer 7:e Juni.

Union och demokrati. <b>Lyxutgåva</b>, De förenade rikena Sverige-Norge 1814-1905. Stråth, Bo. Pris: 460 kr.
Beskrivning finns på startsidan. Utgör första bandet i tvåbandsverket Sverige och Norge under 200 år. Utkommer 7:e Juni.

Ut ur verkligheten, Löfberg, Jan. Pris: 140 kr. Köp
Gåtan förhållandet innervärld-yttervärld löses enligt boken med analysen att vi felaktigt använder nu-verkligheten som en säck, där vi inkonsistent placerar in "totalupplevelsen", omfattande förutom avsnittet yttervärld också allt det som inte passar in i nu-verklighetens, det materiella universums, rum-tid.

Utsikten från ingenstans, Nagel, Thomas. Pris: 145 kr. Köp
Kan en enskild persons perspektiv inifrån världen vara förenligt med en objektiv syn på samma värld?

Uttänkt, Persson, Ingmar. Pris: 110 kr. Köp
En personlig filosofisk bok som ställer på sin spets problem kring sanningstrohet och skärskådar några filosofers, främst Nietzsches, hållning till dessa.

Vad är meningen med alltihop?, Nagel, Thomas. Pris: 90 kr. Köp
Nagels bok ger sin läsare en utmärkt väg in i ett filosofiskt tänkande, ett avstamp för vidare filosofiska studier.

Vad är vetenskap egentligen?, Chalmers, Alan F.. Pris: 220 kr. Köp
Vad är vetenskap egentligen? är en grundläggande och modern inledning till vetenskapsfilosofin. Ny reviderad upplaga 2003. Utk aug.

Vad är vetenskap egentligen?, Chalmers, Alan. Pris: 160 kr. Köp
En klassisk vetenskapsteoretisk grundbok.

Vardagslivets filosofi, Halldén, Sören. Pris: 130 kr.
En filosofisk bok som uppmanar läsaren att våga ompröva invanda föreställningar.

Vem var Helmut Giese?, På spaning efter en far. Tornberg, Ulrika. Pris: 180 kr. Köp
En biografi över Helmut Giese, pionjären i det antroposofiskt orienterade Kristensamfundet i Stockholm.

Verklighetsbilder, Bråkenhielm, Carl Reinhold. Pris: 180 kr. Köp
Boken ger en översikt över många icke-religösa livsåskådningar som bl a ateism, humanism, och skepticism och diskuterar på ett lättillgängligt sätt dessa åskådningars för- och nackdelar.

Verklighetskonception, Logisk form – innehållsliga förutsättningar. Lundahl, Anders. Pris: 130 kr. Köp
Logikens betydelse för filosofin och dess förvaltare presenteras.

Vidgade sinnen, Mansén, Elisabeth & Andersson, Lars Gustaf. Pris: 160 kr.
Alla vittnar om sinnenas samspel och deras förmåga att skapa en stark närvarokänsla i ögonblicket. Antologin inriktar sig på att utforska hur sinnesintrycken koncentreras och intensifieras - i drömmen, i mörkret och fantasin - och hur dessa upplevelser gestaltas i konsten, litteraturen och vetenskapen. En lång rad prominenta forskare har lämnat bidrag till detta fascinerande ämnesområ

Vår Bostad i folkhemmet, <i>Bilden av hemmet i en organisationstidskrift</i>. Åker, Patrik. Pris: 190 kr.
Åker undersöker relationen mellan samhällsutvecklingen, hemmet och journalistiken, som den tonar fram i Vår bostad. Illustrerad.

Världen som vilja och föreställning, Schopenhauer, Arthur. Pris: 185 kr.
SLUTSÅLD.

Världsmaskinen, Emanuel Swedenborg och naturfilosofin. Dunér, David. Pris: 220 kr. Köp

Weimarkulturen, Gay, Peter. Pris: 190 kr. Köp
Den hyllade kulturhistorikern Peter Gay skildrar den dynamiska Weimarrepubliken 1918–1933. UTKOMMEN.

Yoga-sūtra, Patañjali. Pris: 180 kr. Köp
Patañjali skrev sin yoga-sūtra för mer än 1500 år sedan. Hans bok är ändå fortfarande högst aktuell, inte bara för att yoga idag är populärare än någonsin tidigare, utan framför allt för att de problem han brottas med lika mycket rör nutidsmänni­skan. Hurdant är människans sinne? Kan alla hennes bångstyriga tankar stil

Zarathustra och zoroastrismen, Stausberg, Michael. Pris: 140 kr. Köp
En utmärkt introduktion. Utkommen.

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet