Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Filosofi/Idéhistoria/Historia

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Anderberg, Thomas: Konsten att argumentera Pris: 70 kr. Köp
Rolig och instruktiv grundbok i argumentationsteknik.

Andersen, Sven: Som dig själv <i>En inledning i etik</i>. Pris: 160 kr. Köp
En grundbok med avsikt att ge bakgrundskunskap till det etiska tänkandet, såväl filosofiskt som teologiskt.

Andersson, Kerstin: Naturens värde och hållbar utveckling Pris: 170 kr. Köp
I denna bok granskas olika etiska uppfattningar och argumentation med avseende på naturens värde, natursyn och förståelse av hållbar utveckling.

Andersson, Lars: Alienation <i>En genomgående linje i Karl Marx’ tänkande</i>. Pris: 160 kr. Köp
En granskning av alienationstankens framväxt i Karl Marx’ skrifter.

Argullol, Rafael & Trias, Eugenio: Det utmattade Västerlandet Pris: 135 kr. Köp
Om situationen i Europa och Västerlandet efter kommunismens sammanbrott, om dess bakgrund och dess framtida möjligheter.

Ariansen, Per: Miljöfilosofi Pris: 160 kr. Köp
En presentation av de flesta argument som förekommer i den internationella debatten om miljöfilosofiska frågor.

Aspelin, Gunnar: Tankens vägar (Del 1) <i>En översikt av filosofiens utveckling</i>. Pris: 150 kr.
En sedan årtionden mycket använd grundbok i filosofi, i två delar. SLUTSÅLD

Aspelin, Gunnar: Tankens vägar (Del 2) <i>En översikt av filosofiens utveckling</i>. Pris: 150 kr.
Klassisk grundbok i filosofi.

Assman, Aleida: Tid och tradition Varaktighetens kulturella strategier. Pris: 170 kr.

Bentham, Jeremy: Panopticon En ny princip för inrättningar där personer övervakas. Pris: 150 kr. Köp
En tankeväckande klassiker från 1700-talet för första gången på svenska.

Berg, Annika m.fl.: In på bara huden Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. Pris: 200 kr. Köp

Bergson, Henri: Tiden och den fria viljan Pris: 135 kr.
Grunden till Bergsons banbrytande teorier om "la durée réelle".

Björck, Henrik: Staten, Chalmers och vetenskapen Pris: 240 kr. Köp
I din gedigna historiska översikt tecknas framväxten av en av Sveriges viktigaste lärosäten.

Blomgren, Anna Maria: Nyliberal politisk filosofi <i>En kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F.A. Hayek</i>. Pris: 160 kr. Köp
Blomgren gör upp med bilden av en samlad nyliberal politisk filosofi.

Boholm, Åsa & Hansson, Sven Ove & Persson, Johannes & Peterson, Martin (red.): Osäkerhetens horisonter <i>Kulturella och etiska perspektiv på samhällets riskfrågor</i>. Pris: 160 kr.
Kulturella och etiska perspektiv på de i dagens samhälle så viktiga riskbedömningarna.

Bondestam, Maja: Tvåkönad Studier i den svenska hermafroditens historia. Pris: 180 kr. Köp

Bondestam, Maja: Människans metamorfos Ålder och den mognade kroppens politik 1580-1850. Pris: 240 kr. Köp
Människans metamorfos är en kropps- och kulturhistorisk studie som med utgångspunkt i språket om ålder granskar hur kön, stånd och klass har format tidigmoderna och moderna växandebegrepp. I boken diskuteras mognadens politik och hur ålder har moderniserats in i minsta por, skäggstrå och böjelse.

Brent, Jonathan & Naumov, Vladimir: Stalins sista brott Pris: 195 kr. Köp

Bruzelli, Birger & Carlestam, Håkan: Svensk mått-, mål- och vikthistoria Pris: 330 kr.
Ett uppslagsverk för alla som vill veta vem som krönt svenska mått och vikter.

Bråkenhielm, Carl Reinhold: Verklighetsbilder Pris: 180 kr. Köp
Boken ger en översikt över många icke-religösa livsåskådningar som bl a ateism, humanism, och skepticism och diskuterar på ett lättillgängligt sätt dessa åskådningars för- och nackdelar.

Bråkenhielm, Carl Reinhold: Livet enligt människan Om livåskådningsforskning. Pris: 230 kr. Köp
Livet enligt människan vänder sig till universitetsstuderande på grundutbildningsnivå och till alla som vill fördjupa sig i aktuella livsåskådningsfrågor. Antologins redaktörera är tre forskare vid Uppsala universitet: Carl Reinhold Bråkenhielm (tidigare professor i empirisk livsåskådningsforskning, sedan 2012 gästprofessor vid Ersta-Sköndal högskola), Maria Essunger (teologie dokt

Bråkenhielm, Carl Reinhold & Grenholm, Carl Henric & Koskinen, Lennart & Thorsén, Håkan (red.): Aktuella livsåskådningar Del 1 Existentialism, Marxism. Pris: 130 kr. Köp
Bråkenhielms klassiska översikt över viktiga texter i vår tanketradition.

Bråkenhielm, Carl Reinhold & Grenholm, Carl Henric & Koskinen, Lennart & Thorsén, Håkan (red.): Aktuella livsåskådningar Del 2 <i>Feminism, ekologi, humanism, livsåskådningsperspektiv i psykologin och naturvetenskapen</i>. Pris: 130 kr.
Bråkenhielms klassiska översikt över viktiga texter i vår tanketradition.

Chalmers, Alan: Vad är vetenskap egentligen? Pris: 160 kr.
En klassisk vetenskapsteoretisk grundbok.

Chalmers, Alan F.: Vad är vetenskap egentligen? Pris: 220 kr. Köp
Vad är vetenskap egentligen? är en grundläggande och modern inledning till vetenskapsfilosofin. Ny reviderad upplaga 2003. Utk aug.

Collin, Finn & Guldmann, Finn: Språkfilosofi En introduktion. Pris: 130 kr. Köp
Grundläggande bok om den moderna språkfilosofin. En lämplig översikt för den som vill veta mer om förhållandet mellan språket och världen.

Daun, Åke och Norebrink, Hans: Snällare än du tror Människan — en social varelse. Pris: 160 kr. Köp
Innerst inne är alla egoister. Var och en är sig själv närmast. I samtalsform ger författarna uttryck för ett annat synsätt och starka argument för människans godhet.

Dennett, Daniel: Hjärnstormar Pris: 160 kr. Köp
En klassiker inom medvetandets filosofi. Förutom filosofi används resultat från psykologi, lingvistik och artificiell intelligens (AI).

Dunér, David: Världsmaskinen Emanuel Swedenborg och naturfilosofin. Pris: 220 kr. Köp

Dunér, David: Tankemaskinen Polhems huvudvärk och andra studier i tänkandets historia. Pris: 210 kr. Köp
Denna bok handlar om tänkandets historia, om hur människor försökt förstå det okända och främmande.

Egonsson, Dan: Filosofiska essäer om människovärde Pris: 155 kr. Köp
Har det att vara människa ett egenvärde – och vad betyder det? Egonsson behandlar bl.a. positiv särbehandling, världssvält och prostitution.

Egonsson, Dan: Om det politiskt korrekta Pris: 180 kr. Köp
Vad menar vi när vi kallar en åsikt för politiskt korrekt? Är det bra eller dåligt att vara politiskt korrekt?

Ekström, Anders: Representation och materialitet Introduktioner till kulturhistorien. Pris: 160 kr.
I den här boken diskuterar Anders Ekström kulturteoretiska perspektivfrågor inom ett brett ämnesfält. I tio fristående kapitel presenteras mångvetenskapliga områden som ny kulturhistoria, museologi och kulturhistorisk medieforskning.

Ekström, Peter: Okonst Pris: 160 kr. Köp
Peter Ekström tittar närmare på vad som är konst och vad som inte är konst – okonst.

Emt, Jeanette & Mansén, Elisabeth (red.): Feministisk filosofi Pris: 160 kr.
En antologi nyckeltexter inom den angloamerikanska feministiska filosofin, med bl.a. Marilyn Frye, Susan Sherwin och Trudy Govier.

Eriksen, Thomas Hylland: Charles Darwin Pris: 155 kr.
Charles Darwin liv och verk behandlas kärleksfullt i denna njutbart läsbara bok, skriven i typiskt flyhänt Hylland Eriksen-stil.

Eriksen, Thomas Hylland: Kulturterrorismen En uppgörelse med tanken om kulturell renhet. Pris: 70 kr. Köp
"En drabbande uppgörelse med tanken om kulturell enhet … pamfletten slår ett hårt slag för kulturlösheten." (Aftenposten)

Eriksen, Thomas Hylland & Hessen, Dag O.: Egoism Pris: 145 kr. Köp
En "växelsång" mellan biologi och socialantropologi, om egoismen som kraft och drivmedel inom båda discipliner.

Eriksson, Stefan: Ett mönster i livets väv <i>Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi</i>. Pris: 190 kr. Köp
En vägledning till Wittgensteins filosofiska metod och dess relation till vår syn på religion.

Europas gränser: Europas gränser Essäer om europeisk identitet. Pris: 180 kr. Köp
I fem essäer skriver idéhistorikerna Gunnar Broberg, Jonas Hansson, Sten Högnäs, Rebecka Lettevall och Svante Nordin om olika aspekter på europeisk identitet.

Fink, Hans: Samhällsfilosofi En introduktion. Pris: 110 kr. Köp
Varje tid och varje samhälle har sina idéer om den idealiska samhällsformen. Här presenteras några av de filosofer vars idéer legat till grund för samhället idag,

Füssel, Stephan: Gutenberg och hans verk Pris: 155 kr.
I den digitala tidsåldern väcks intresset för gångna tiders tryckerikonst. Vackert färgillustrerad om boktryckets historia fram till våra dagar.

Garff, Joakim: Søren Aabye Kierkegaard <i>En biografi</i>. Pris: 295 kr.
Levande och initierad biografi om de nära banden mellan liv och verk hos den högaktuelle danske filosofen.

Gay, Peter: Weimarkulturen Pris: 190 kr. Köp
Den hyllade kulturhistorikern Peter Gay skildrar den dynamiska Weimarrepubliken 1918–1933. UTKOMMEN.

Gerle, Elisabeth: Mänskliga rättigheter för guds skull Att tolka text, tro och tradition. Utkommer juni 2006!. Pris: 150 kr.
Nyutkommen! Mänskliga rättigheter betraktas ofta som något självklart. Men egentligen är de ganska omstridda. Tradition och sedvänja väger ofta tyngre.

Goldstein, Rebecca: Ofullständighet Kurt Gödels bevis och paradox.. Pris: 180 kr. Köp
Leveransklar 3 oktober. Se under nyheter för beskrivning.

Grdenfors, Peter m.fl.: A Smorgasbord of Cognitive Science Pris: 180 kr.
I denna bok, som är på engelska, ges en introduktion till området Kognitionsvetenskap. Denna nya disciplin förenar forskning inom lingivistik, filosofi, datalogi och filosofi. Boken är skriven av forskare vid Lunds universitet med den välkände professor Peter Gärdenfors i spetsen.

Gärdenfors, Peter: Hur Homo blev sapiens <i>Om tänkandets evolution</i>. Pris: 155 kr. Köp
Hur gör djur när de tänker och hur gör människan? Tänker vi annorlunda och bättre än aporna och hur kan vi veta vad vi tänker?

Gärdenfors, Peter: Blotta tanken Pris: 160 kr. Köp
Den välkände kognitionsvetenskapsprofessorn tar hjärnans och medvetandets utveckling under behandlilng.

Gärdenfors, Peter: Tankens vindlar Pris: 180 kr. Köp
Utkommen. Se beskrivning under nyheter.

Haffner, Sebastian: Den tyska revolutionen 1918-1919 Pris: 160 kr.
Utkommer aug. Se under nyheter för beskrivning.

Halldén, Sören: Vardagslivets filosofi Pris: 130 kr.
En filosofisk bok som uppmanar läsaren att våga ompröva invanda föreställningar.

Halldén, Sören: Från vardagsvett till statistisk beviskonst En historisk inledning. Pris: 180 kr. Köp
En skildring från gränsområdet mellan filosofi och statistik.

Hanson, Hertha: Alkemi, romantik och rasvetenskap <i>Om en vetenskaplig tradition</i>. Pris: 145 kr. Köp
Hanson förklarar rasvetenskapens plats i den vetenskapliga traditionen.

Hippokrates: Om läkekonsten Pris: 145 kr.
Den hippokratiska eden: rättesnöre för läkare under tusentals år.

Holmberg, Gustav; Nordin, Svante och Tunlid, Anna (red.): Djurens idéhistoria Pris: 115 kr. Köp
Djurens idéhistoria är, kanske inte oväntat, människornas. Människorna upptäcker sig själva genom djuren, genom likheten och identifikationen.

Horn, Agneta: Hjärtesorger och vedervärdigheter Hur Gud alltid har hjälpt mig. Pris: 160 kr.
Detta är Agneta Horns självbiografi om ett eländigt och vedervärdigt liv när hon som 28-årig änka med tre små barn ser tillbaka på år av övergivenhet och längtan efter kärlek.

Hume, David: Om religion <i>Religionsfilosofiska skrifter i urval</i>. Pris: 160 kr.
Ett urval av verkligt klassiska religionsfilosofiska texter av en av de största brittiska filosoferna.

Hume, David: Dialoger om naturlig religion Pris: 180 kr. Köp
Hume hävdar att grunden till religionens uppkomst ligger i för oss naturliga känslor, fruktan för döden och kommande olyckor, hopp om belöning m. fl. Dessa förleder oss att anta något gudomligt i världen. Eftersom gudstron framspringer ur känslan kan den inte stödjas med argument.

Johansson, Thorsten: Frege och idén om det givna Pris: 140 kr. Köp
Johansson undersöker Freges språkbegrepp och hur det skiljer sig från de idéer om språket som är förhärskande i filosofin idag.

Johnson, George: Miss Leavitts Stjärnor Utkommer juni 2006!. Pris: 190 kr.
I ett trångt rum på Harvard Observatory fann för nästan hundra år sedan en genialisk kvinna nyckeln till universums enorma storhet.

Kaarsberg, Christian: Djävulens järnväg En resa i Amazonas historia. Pris: 130 kr.
Om en resa genom den brasilianska djungeln, längs den civilisationens drömprojekt som blev en mardröm och en massgrav för tusentals arbetare. Illustrerad.

Koskinen, Lennart: Søren Kierkegaard och existentialismen <i>Om tiden, varat och evigheten</i>. Pris: 120 kr.
Koskinen ger viktiga nycklar till förståelsen av Kierkegaards tankevärld, vars betydelse för 1900-talets existentialistiska idéströmningar är enorm.

Kurtén, Tage: Tillit, verklighet och värde Pris: 145 kr. Köp
Kurtén, professor vid Åbo Akademi, analyserar livsåskådningsbegrepp utifrån kända författares verk.

Kymlicka, Will: Modern politisk filosofi <i>En introduktion</i>. Pris: 180 kr. Köp
Ett modernt standardverk, en klar och kritisk överblick över den senaste teoribildningen inom politisk filosofi.

Lagercrantz, Hugo (red.): Hjärnan och medvetandet En antologi. Pris: 160 kr.
Boken presenterar många nya forskningsrön inom det fascinerande området medvetandet.

Lagercrantz, Rose: Farblondzhete Briv (Brev på villovägar). Pris: 100 kr. Köp
På ett enkelt och laddat språk berättar författaren om hur tre judiska syskon nätt och jämt lyckas överleva koncentrationslägren.

Larsson, Hans: Hemmabyarna Pris: 105 kr. Köp
”Min djupaste filosofi finns i Hemmabyarna, bara di kan söka opp den.”

Lindborg, Rolf: Anden i naturen <i>Naturfilosofen Hans Christian Ørsted - experimentalfysiker</i>. Pris: 110 kr.
Lindborg förklarar bakgrunden till hur Ørsted kom att finna elektromagnetismen.

Lindborg, Rolf: Om Gud och världen <i>Thomas ab Aquinos lära om skapelsen</i>. Pris: 105 kr.
"[En av] de mycket få akademiska skribenter, som inte gör något krångligare än det är, och dessutom vågar visa att han är engagerad i vad han skriver." LB

Lindborg, Rolf: Maskinen människan och doktor La Mettrie Pris: 105 kr.
En materialismens klassiker, L’Homme Machine (1748) av Julien Offray de La Mettrie, för första gången i en fullständig svensk översättning.

Lindfelt, Mikael: Idrott och moral Reflektioner över idrottens ideal. Pris: 145 kr. Köp
Har etik någon relevans för förståelsen av idrott? Kan idrott ha någon relevans för förståelsen av etik?

Lindfelt, Mikael: Meningsskapande idrott Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska konsekvenser. Pris: 240 kr.
I denna bok behandlar Mikael Lindfelt centrala tankar om idrottens meningsskapande betydelse i ett livsåskådningsrelevant erfarenhetsperspektiv.

Lundahl, Anders: Det filosofiska arvet från Uppsala Pris: 130 kr. Köp
Lundahl vidgar bilden, inte bara av den klassiska uppsalafilosofins teoretiska fundament och manifest, utan också synen på dess historiska förutsättningar.

Lundahl, Anders: Dag Hammarskjöld - en vilja bortom stigarna Utkommen. Pris: 120 kr.
I boken beskriver författaren de tankemotiv och filosofiska impulser som varit avgörande hos Hammarskjöld vid författandet av Vägmärken.

Lundahl, Anders: Verklighetskonception Logisk form – innehållsliga förutsättningar. Pris: 130 kr.
Logikens betydelse för filosofin och dess förvaltare presenteras.

Lundahl, Anders: Logicismens linjer Pris: 130 kr. Köp
Uppföljare till Freges filosofi. Lundahl fördjupar sin analys av logicismens grundtankar som vi möter dem hos Frege.

Lundahl, Anders: Freges filosofi Pris: 130 kr. Köp
En studie över Gottlob Frege och de logiskt-filosofiska motiv som är förknippade med logicismens framväxt.

Lundahl, Anders: Erik Gustaf Geijer - filosofen Pris: 155 kr.
Initierat och inträngande om den folkkäre skaldens nästan okända insats som filosof.

Lundborg, Johan: Ideologiernas och religionens död Pris: 160 kr. Köp
En analys av Herbert Tingstens kritik av den religiösa tron och de politiska ideologierna.

Lundborg, Johan: När ateismen erövrade Sverige <i>Ingemar Hedenius och debatten om tro och vetande</i>. Pris: 240 kr.
Innehåller bl.a. brevväxlingar som hjälper oss att förstå ett av 1900-talets stora gräl.

Löfberg, Jan: Kullerbytta i en bubbla En filosofisk livsåskådningsbok. Pris: 170 kr. Köp
Lika mycket som det strider mot politisk demokrati att inte få uttrycka sin kritik av religiös tro, lika kränkande för demokratin är det när den offentliga skol- eller högskoleundervisningen ger en bild av åskådningarna som är indoktrinerande och inte sakligt objektiv.

Löfberg, Jan: Ut ur verkligheten Pris: 140 kr. Köp
Gåtan förhållandet innervärld-yttervärld löses enligt boken med analysen att vi felaktigt använder nu-verkligheten som en säck, där vi inkonsistent placerar in "totalupplevelsen", omfattande förutom avsnittet yttervärld också allt det som inte passar in i nu-verklighetens, det materiella universums, rum-tid.

Mansén, Elisabeth: Konsten att förgylla vardagen <i>Thekla Knös och romantikens Uppsala</i>. Pris: 170 kr.
Om den enda kvinna som vunnit Svenska Akademiens stora pris. Illustrerad.

Mansén, Elisabeth & Andersson, Lars Gustaf: Vidgade sinnen Pris: 160 kr.
Alla vittnar om sinnenas samspel och deras förmåga att skapa en stark närvarokänsla i ögonblicket. Antologin inriktar sig på att utforska hur sinnesintrycken koncentreras och intensifieras - i drömmen, i mörkret och fantasin - och hur dessa upplevelser gestaltas i konsten, litteraturen och vetenskapen. En lång rad prominenta forskare har lämnat bidrag till detta fascinerande ämnesområ

Meynell, Hugo A.: En fråga om smak? Pris: 160 kr. Köp
Hur definierar man det estetiska, och har det en annan dignitet än smak? Meynell reder ut begreppen.

Mill, John Stuart & Mill, Harriet Taylor: Förtrycket av kvinnorna / Kvinnornas befrielse Pris: 160 kr. Köp
En filosofisk och kvinnohistorisk klassiker.

Mral, Brigitte: Talande kvinnor <i>Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key</i>. Pris: 130 kr.
Talekonsten är inte bara männens! Spännande skildring av starka kvinnor i historien som använt retorik.

Määttä, Sylvia: Kön och evolution <i>Charlotte Perkins Gilmans feministiska utopier 1911-1916</i>. Pris: 160 kr. Köp
Perkins skrev i början av 1900-talet tre utopier, där hon försöker visa på lösningar på kvinnofrågan som den då såg ut i USA.

Nagel, Thomas: Sista ordet Pris: 135 kr.
Äntligen några nya tankar om vetenskapsteori, av berömd anglosaxisk filosof.

Nagel, Thomas: Utsikten från ingenstans Pris: 145 kr.
Kan en enskild persons perspektiv inifrån världen vara förenligt med en objektiv syn på samma värld?

Nagel, Thomas: Vad är meningen med alltihop? Pris: 90 kr. Köp
Nagels bok ger sin läsare en utmärkt väg in i ett filosofiskt tänkande, ett avstamp för vidare filosofiska studier.

Nordin, Svante: Filosofernas krig Den europeiska filosofin under första världskriget. Pris: 60 kr. Köp
Filosofer som Wittgenstein och Heidegger påverkades enormt av första världskriget. Augustnominerad! Illustrerad. Pocket.

Nordin, Svante: Förlåt jag blott citerar Om citatets idéhistoria. Pris: 145 kr. Köp
Ytterligt underhållande och lärd bok om citatets betydelse, i idéhistoria, retorik och forskning.

Nordin, Svante: Det pessimistiska förnuftet <i>Filosofiska essäer och porträtt</i>. Pris: 160 kr.
En rad personliga porträtt av äldre och yngre filosofer som särskilt fångat professor Nordins intresse – Sokrates, Platon, Spinoza, Wittgenstein, Foucault...

Nordin, Svante: Från Hägerström till Hedenius Pris: 155 kr.
Professor Nordins utmärkta översikt över svensk filosofihistoria under 1900-talet.

Nuland, Sherwin: Doktor Semmelweis och barnsängsfebern Pris: 170 kr.

Onfray, Michel: Handbok för ateister En ateologisk betraktelse. Utkommen. Pris: 190 kr. Köp
Onfray argumenterar för ett hedonistiskt förhållningssätt och att vi skall knyta an till upplysningstidens ideal där förnuftet står i centrum. Han förespråkar en ”ateologi”.

Onfray, Michel: Kraften att leva Ett hedonistiskt manifest. Pris: 160 kr. Köp
Onfray polemiserar mot religionens rimlighet och inflytande över samhället, i allmänhet och framför allt vad gäller kristendomen, judendomen och islam, I denna bok presenterar Onfray ett ”hedonistiskt manifest”, med syfte att visa hur tillvaron framträder ur ett konsekvent materialistiskt, hedonistiskt och livsbejakande perspektiv. Onfrays hedonism är inte en oansvarig njutningslystnad eller s

Onfray, Michel: Antikens visdomar. Filosofins mothistoria 1 Pris: 180 kr. Köp
Den inledande volymen i Filosofins Mothistoria. En filosofihistori som ger de materialistiska filosoferna en mera rättmätig plats i filosofihistorien.

Onfray, Michel: Den kristna hedonismen. Filosofins mothistoria 2 Pris: 180 kr.
I boken behandlas främst den kristendomens undanträngda baksida med företrädare bland gnostiker och kättare. Onfray behandlar även utförligt själständiga tänkare som Erasmus och Montaigne som utvecklade en \"epikureisk kristendom\".

Onfray, Michel: Barockens libertiner Filosofins mothistoria 3 (Utkommer maj 2010!). Pris: 180 kr. Köp

Patañjali: Yoga-sūtra Pris: 180 kr. Köp
Patañjali skrev sin yoga-sūtra för mer än 1500 år sedan. Hans bok är ändå fortfarande högst aktuell, inte bara för att yoga idag är populärare än någonsin tidigare, utan framför allt för att de problem han brottas med lika mycket rör nutidsmänni­skan. Hurdant är människans sinne? Kan alla hennes bångstyriga tankar stil

Persson, Ingmar: Uttänkt Pris: 110 kr.
En personlig filosofisk bok som ställer på sin spets problem kring sanningstrohet och skärskådar några filosofers, främst Nietzsches, hållning till dessa.

Persson, Ingmar: Jämlikhet från början Människovärde i gen- och bioteknik. Pris: 170 kr. Köp

Persson, Ingmar: Kortexter Pris: 120 kr. Köp
Kortexter ställer ett specifikt filosofiskt ideal, autarkin, idealet att anpassa oss själva efter förnuftets diktat, i kontrast mot heteroarkin, idealet att anpassa omvärlden efter våra ofta oförnuftiga önskemål.

Persson, Johannes: Risker i kunskapens mellanrum En studie i tre delar (positioner, färdriktning, kartans vita fält). Pris: 160 kr. Köp
Vi löper ofta risker som vi inte tar. Och vi vet ofta litet om de situationer där vi tar risker. Dessa två iakttagelser utgör den här bokens utgångspunkter.

Persson, Johannes (red): Risk och det levande mänskliga Pris: 220 kr. Köp
Utkommen. Se under nyheter för beskrivning.

Platon: Teaitetos Pris: 120 kr.
Vad är kunskap? Hur skaffar vi oss den? Vad skiljer kunskap från gissningar och villfarelser?

Platon: Staten Pris: 135 kr.
Som ett av de mest betydelsefulla skrifterna från antiken innehar Platons Staten positionen som en av hörnstenarna i vårt kulturella arv.

Quine, W.V.: Strävan efter sanning Pris: 135 kr.
I denna reviderade version ges en genomgång av alla de centrala teman som dominerat Quines tänkande under mer än fyra decennier.

Raneke, Jan: Svenska medeltidsvapen 1 Del 1 av 3. Pris: 310 kr. Köp
Standardverk i heraldik äntligen i ny upplaga (om tre band, inkl supplement).

Raneke, Jan: Svenska medeltidsvapen 2 Del 2 av 3. Pris: 310 kr. Köp
Band 2 av det stora standardverket inom svensk heraldik i ny upplaga.

Raneke, Jan: Svenska medeltidsvapen 3 <i>Del 3 av 3</i>. Pris: 295 kr. Köp
Band 3 av det stora standardverket inom svensk heraldik i ny upplaga.

Regnéll, Hans: Kunskap, medvetande och common sense En personlig inledning till klassiska problemställningar. Pris: 190 kr. Köp
Engagerat om kunskapens natur och om sanningens innebörd.

Sahlin, Nils-Eric: Kreativitetens filosofi Pris: 135 kr.
Mycket omtalad bok om kreativitet ur olika, ofta oväntade aspekter.

Sandström, Henning E.: Parker J. Palmer och modet att vara sig själv Pris: 150 kr. Köp
Parker J. Palmer har kommit att få en stor betydelse i samtidens pedagogiska debatt genom sina idéer om spiritual education.

Sandström, Henning E.: Kväkarnas människosyn Pris: 190 kr. Köp

Sanner, Inga: Den segrande eros Kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre. Pris: 190 kr.
Kärlek som ersättning för religion? Initierad presentation av hur man har beskrivit kärleken i olika tider, med exempel från slutet av 1700-talet till mellankrigstiden. Utk aug.

Schopenhauer, Arthur: Världen som vilja och föreställning Pris: 185 kr.
SLUTSÅLD.

Schulman, Salomon: Jiddischland <i>Bland rabbiner och revolutionärer</i>. Pris: 130 kr.
En rad essäistiska djupdykningar i historien som fångar jiddischkänslan i nutiden. Kommer i pocket maj-2010.

Schulman, Salomon: Jiddischland Bland rabbiner och revolutionärer. Pris: 50 kr. Köp
En rad essäistiska djupdykningar i historien som fångar jiddischkänslan i nutiden. Kommer i pocket maj-2010.

Sejersted, Francis: Socialdemokratins tidsålder Sverige och Norge under 1900-talet. Pris: 320 kr.
Utgör andra delen i tvåbandsverket Sverige och Norge under 200 år. För beskrivning se startsidan.

Sejersted, Francis: Socialdemokratins tidsålder. <b>Lyxutgåva</b> Sverige och Norge under 1900-talet. Pris: 430 kr.
Utgör andra delen i tvåbandsverket Sverige och Norge under 200 år. För beskrivning se startsidan. Lyxutgåva. Finns även i gängse inbundet band. Se i boklistan.

Silfverberg, Gunilla: Ovisshetens etik Pris: 170 kr.
Utkommen.Se under nyheter för beskrivning.

Singer, Peter: Djurens frigörelse Pris: 125 kr.
Klassiskt djurrättsfilosofisk verk av en av rörelsens mest kända företrädare.

Sjöberg, Fredrik: Russinkungen Pris: 160 kr. Köp
Russinkungen är den tredje och sista delen i den svit fristående essäer vars inledande delar är Flugfällan (2004) och Flyktkonsten (2006), båda stora kritiker- och publikframgångar.

Stausberg, Michael: Zarathustra och zoroastrismen Pris: 140 kr. Köp
En utmärkt introduktion. Utkommen.

Stene, Øystein: Thales från Miletos Pris: 80 kr. Köp
Filosofiskt seriealbum. Roligt och intelligent!

Stråth, Bo: Union och demokrati. <b>Lyxutgåva</b> De förenade rikena Sverige-Norge 1814-1905. Pris: 460 kr.
Beskrivning finns på startsidan. Utgör första bandet i tvåbandsverket Sverige och Norge under 200 år. Utkommer 7:e Juni.

Stråth, Bo: Union och demokrati De Förenade rikena Sverige-Norge 1814-1905. Pris: 390 kr.
Beskrivning finns på startsidan. Utgör första bandet i tvåbandsverket Sverige och Norge under 200 år. Finns även i lyxutförande. Se i boklistan. Utkommer 7:e Juni.

Sturmark, Christer: Tro och vetande 2.0 Om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker. Utkommer september 2006!. Pris: 50 kr.
Detta är en bok om den form av livsåskådning som brukar kallas Humanism. Boken orienterar den nyfikna läsaren om vad en modern, humanistisk och rationell livsåskådning egentligen innebär och vad den står för.

Sundström, Per: Det hippokratiska arvet <i>Den medicinska etikens historia tecknad utifrån källtexterna</i>. Pris: 180 kr.
Historiska texter i medicinsk etik som ger en fyllig bild av arvet efter läkekonstens antike fader. Se även Hippokrates, Om läkekonsten!

Sundström, Per: Abortetik i ny dager Pris: 130 kr. Köp
Författaren förespråkar en fenomenologisk etisk ansats, som utgår från ett ansvar gentemot såväl den gravida kvinnan som fostret.

Svenaeus, Fredrik: Tabletter för känsliga själar Den antidepressiva revolutionen . Pris: 145 kr. Köp
Idag äter mer än en halv miljon svenskar antidepressiv medicin varje dag, och åtminstone två miljoner förväntas göra det någon gång i livet. Depressioner och ångesttillstånd har blivit våra nya folksjukdomar. Författaren beskriver och anlyserar de etiska konsekvenserna av detta.

Svendsen, Lars. Fr. H.: Mode En filosofisk essä. Pris: 180 kr.
Mode är en tankeväckande och underhållande essä om ett fenomen som ofrånkomligen påverkar oss alla, inte bara i fråga om vilka kläder vi bär utan också på en mängd andra områden – ibland på uppenbara sätt, men lika ofta i det fördolda. Utkommer maj 2006!

Tergel, Alf: Teologi och dialog Utmaningar och svar i teologin. Utkommer juni 2006!. Pris: 190 kr. Köp
Kreativa teologer bemöter de utmaningar som kommer från den moderna naturvetenskapen, den kritiska historievetenskapen, det globala kommersiella samhället och de icke-kristna världsreligionerna.

Tornberg, Ulrika: Vem var Helmut Giese? På spaning efter en far. Pris: 180 kr. Köp
En biografi över Helmut Giese, pionjären i det antroposofiskt orienterade Kristensamfundet i Stockholm.

Uddenberg, Nils: Ett djur bland alla andra? Biologin och människans uppfattning av sin plats i naturen. Pris: 145 kr.

Uddenberg, Nils (red.): Det givna och det föränderliga <i>En antologi om biologi, människobild och samhälle</i>. Pris: 155 kr. Köp
Antologin ger olika aspekter på den evigt aktuella frågan om relationen mellan biologi och samhälle.

Vilks, Lars: Myndigheterna som konstnärligt material Den långa historien om Nimis, Arx, Omfalos och Ladonien. Pris: 160 kr.
Upphovsmannen och upprorsmannen Vilks berättar den fantastiska historien om konstverken på Kullaberg och om sin egen stat Ladonien. Utk juni.

Vilks, Lars: Det konstnärliga uppdraget Pris: 110 kr.
SLUTSÅLD Ny upplaga planeras ej.

Vilks, Lars: Konstteori Kameler går på vatten. Pris: 110 kr. Köp
Konstnären och konstteoretikern Vilks ger en introduktion till konstteori, lika användbar för teoretiker som för praktiker.

Vilks, Lars: ART Den institutionella konstteorin, Konstnärlig kvalitet, Den internationella samtidskonsten. Pris: 160 kr. Köp
Vem är medlem i konstvärlden?”, ”Vilken betydelse har den kvalificerade delen av konstvärlden?”, ”Vilka kriterier utgör konstens identitet?” Dessa frågor behandlas ingående utifrån George Dickies institutionella konstteori som hävdar att “det som konstvärlden kallar för konst är konst”.

von Wright, Georg Henrik: Logik, filosofi och språk Pris: 145 kr. Köp
Ett utmärkt översiktsverk av den store finlandssvenske filosofen!

Weiss, Holger; Mickwitz, Joachim; Hollsten, Laura; Sundelin, Anna; Kananoja, Kalle: Atlantiska religiösa nätverk Transoceana kontakter, trossamfund och den e. Pris: 150 kr. Köp
Religion, nätverk och aktörer är i fokus i denna antologi som behandlar den atlantiska världen under slavhandelseran ur ett globalhistoriskt perspektiv.

Westerman, Frank: Själens ingenjörer Författare under Stalin – en rekognosceringsresa (Utkommer augusti!). Pris: 160 kr. Köp

Wiklund, Martin: Historia som domstol Pris: 160 kr. Köp
I Historia som domstol använder historikern Martin Wiklund domstolsanalogin och idéer om juridisk och retorisk argumentation som inspirationskälla för att tänka historia på ett sätt som kan främja en meningsfull hantering av historiska tolkningskonflikter och som sätter värderingen av det förflutna i centrum.

Wilhelmi, Juan: Smak eller värde Pris: 120 kr. Köp
Wilhelmi visar att varken subjektivismen eller objektivismen kan vara grund för ett hållbart estetiskt omdöme.

Wolin, Richard: Heideggers barn Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas och Herbert Marcuse. Pris: 190 kr.
Skarp genomgång av det dilemma Martin Heideggers fyra briljanta judiska lärjungar hamnade i genom hans ställningstagande för nazismen, och hur de hanterade det.

Åker, Patrik: Vår Bostad i folkhemmet <i>Bilden av hemmet i en organisationstidskrift</i>. Pris: 190 kr.
Åker undersöker relationen mellan samhällsutvecklingen, hemmet och journalistiken, som den tonar fram i Vår bostad. Illustrerad.

Öhman, Sven: The essence of Language a Philosophical Problem Why Noam Chomsky was never a linguist. Pris: 100 kr. Köp

Ørsted, Peter: Gaius Julius Caesar <i>Politik och moral i det romerska imperiet</i>. Pris: 160 kr.
Caesars liv präglades av dramatik och upplösning, samma begrepp som karaktäriserade den historiska period han levde i. En biografi men också en bra skildring av romarriket.

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet